Tại sao người sống thiện, tinh tấn tu hành lại gặp nhiều ác nghiệp?
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi mọi lúc, bạn phải siêng tu giới định huệ, ngừng bặt tham sân si. Ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng.

HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Căn cứ để nhận biết người đắc quả A La Hán

Hòa thượng Tuyên Hóa giảng Căn cứ vào đâu để biết được đó là một bậc Thánh nhân đã chứng đắc quả vị thứ tư của hàng A La Hán? Cách để nhận biết người đắc quả A La Hán Khi bậc Thánh nhân hàng Tứ quả bước đi, chân không hề chạm đất. Bàn chân ngài thường ở cách mặt đất…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng

Bấy giờ, các phân thân của Bồ Tát Ðịa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Ðịa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên “một” thân cũng chính là “nhiều” thân; nhiều thân…

Xem chi tiết

Mơ ước của những tâm hồn vĩ đại là được quay về làm một hạt bụi
Chuyện nhân quả - vãng sanh, HT Tuyên Hóa

Giáo hóa 1 bà hung dữ

Trong thôn Hòa Thượng, có một bà tên Viên Mộ Hàng, nổi tiếng ngang ngược hung hăn. Bà không những bất kính chồng, lại còn đánh mắng cha mẹ chồng, bất hòa với chị em dâu và còn hung dữ với hàng xóm láng giềng. Trừ các việc này ra, bình thường bà ta bất kính quỷ thần, lại còn có ác…

Xem chi tiết

Mắc họa vì dâm
Chuyện nhân quả - vãng sanh, HT Tuyên Hóa

Quả báo của việc dâm loạn – câu chuyện: ông Lưu tay heo

Hòa Thượng Tuyên Hóa kể: Ở huyện Du Thọ, Đông Bắc có ông “ Lưu tay heo” vì tay của ông giống như móng heo. Ông Lưu nhớ những việc xảy ra trong 3 kiếp trước của ông. Lúc đầu ông rất hiếu thuận với cha mẹ. Kiếp sau ông đầu thai vào một gia đình giàu có. Cha ông hơn 40…

Xem chi tiết

HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Ma quỷ muốn gì ở người tu tập chân chính?

Nếu quý vị tu hành có được định lực thì yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt quý vị cho bằng được. Nhưng không phải là ăn thịt quý vị đâu! Tôi sẽ hết sức chân thực trình bày cho quý vị được rõ chẳng giữ lại điều gì. Ðiều gì thực sự sẽ xảy ra? Chỉ vì quý vị không…

Xem chi tiết

Hòa thượng Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Sai một chút thì tu tập không có cảm ứng!

Nhiều người tu tập đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thành tựu được nhiều. Tại sao vậy? Đó là bởi vì lúc chúng ta lạy Phật, chúng ta không làm như mình đang lạy Phật, và khi chúng ta niệm danh hiệu Phật, thì chúng ta không như đang niệm Phật. Hành động của chúng ta luôn bị chút ô nhiễm. Ví…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

15 điều khẩu truyền trân quý về chú Lăng Nghiêm

1. Lời giảng chú Lăng Nghiêm này phát xuất từ trong lòng tôi, có thể nói giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi. Tôi đã dùng chân tâm của mình để giảng, hy vọng có thể khiến cho những người chưa tin sẽ tin, người đã tin rồi thì càng thêm tinh tấn, mong tất cả cùng nhau phát tâm…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát - Địa Ngục nếu chưa trống, thề không thành Phật!
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Những tội báo ác báo mà trong Kinh Địa Tạng chỉ dạy dành cho phụ nữ

Ðức Phật dạy tiếp: “Lại nữa, này Phổ Quảng! Nếu có người nữ nào chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật…” Trên thế gian này, cùng là con người song tại sao có người thì tướng mạo đẹp đẽ xinh xắn, có người lại xấu xí cục mịch? Hoặc có người thì thân thể tráng kiện, có người lại ốm đau…

Xem chi tiết

HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Tham hưởng thụ thì cần gì xuất gia

Ðừng cố tình nói dối, đừng làm những chuyện như “bịt tai mà ăn cắp chuông.” Người xuất gia nhất định phải có một nền tảng tu hành cho vững vàng. Nền tảng vững vàng là gì? Tức là nghiêm thủ giới luật. Người xuất gia phải cần học thuộc lòng “Tứ Phân Luận” tức là Luật Sa-di, Luật Tỳ-kheo, Luật Tỳ-kheo-ni,…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
HT Tuyên Hóa, Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần Chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn …

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu…

Xem chi tiết