Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Những việc này là ma đạo, đây không phải là Phật, đây là ma

Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu Di, đời này chẳng liễu đạo, mang lông đội sừng đền
Hiện tại Trung Quốc Đại Lục có rất nhiều người luyện khí công đều tự xưng là Phật gia công, thậm chí những vị đại sư khí công này tự xưng là vua của vũ trụ, là vị Phật Bồ Tát nào đó tái lai, đến độ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này. Có rất nhiều người luyện công đều tham luyến ở trong đây, họ cũng niệm Phật, nói đây chính là Phật pháp, chúng ta làm đệ tử Phật thì phải đối diện với họ như thế nào ạ?
Việc này với “đa nguyên văn hóa và hòa mục chủng tộc” mà Pháp sư nói có liên quan hay không?
– Không liên quan, những việc này là ma đạo, đây không phải là Phật, đây là ma, đây là yêu ma quỷ quái mà nhà Nho hay nói, lừa gạt chúng sanh, nhiễu loạn xã hội. Ngày nay xã hội có rất nhiều thiên tai nhân họa, chính là do họ dẫn dắt đến, đây là một sự việc vô cùng đáng sợ. Sự việc này nếu như cứ tùy thuận mà phát triển thì tương lai của đất nước của dân tộc sẽ rất đáng thương, rất bi thảm. Khi tai nạn đến thì những người này cũng sẽ theo đó mà tiêu tan. Tôi còn nhớ lúc trước lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi, lão sư của ông là Hạ Liên Cư trước khi vãng sanh đã nói, cũng chính là nói đến thời đại này của chúng ta. Ngài nói năm Thân, năm Nhâm Thân vừa rồi, đến năm thân kế tiếp, Năm Thân kế tiếp là năm 2004, Ngài nói trong 20 năm này, thế lực của ma là mạnh nhất. Ma chính là chỉ cái này, thế lực của họ mạnh nhất, nhiễu loạn xã hội. Trong khoảng thời gian này thế giới có đại tai nạn. Họ không phải đến để cứu thế gian, mà họ đến để làm khổ người thế gian, đem đến cho người thế gian không phải là phước mà là họa, là tai ương. Chúng ta nên biết, chúng ta hiểu rồi thì cứ tự lão thật niệm Phật là được, nhất định không có vị Phật hay Bồ Tát nào xuất hiện tại thế gian này. Đây là sự việc mà các vị đồng tu hãy ghi nhớ cho kỹ, vị tôn Phật kế tiếp xuất thế là Phật Di Lặc. Thích-ca Mâu-ni Phật ở trong kinh điển đã nói với chúng ta, Phật Di Lặc khi nào mới đến vậy? 5.670.000.000 năm nữa. Pháp vận Phật pháp của Thế Tôn là 12.000 năm, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm đã qua rồi, hiện tại là mạt pháp, mạt pháp là 10.000 năm, hiện tại cũng đã trôi qua 1.000 năm luôn rồi, còn 9.000 năm nữa, đây là thời mạt pháp của Thế Tôn, nhất định sẽ không có vị Phật nào xuất thế. Nếu như nói là vị Phật Bồ Tát nào đó tái lai vậy thì đó là kẻ đại lừa gạt. Nhà Phật có một quy củ, nếu như bạn nói là Phật nào đó tái lai, Bồ Tát nào đó tái lai thì sẽ lập tức tọa hóa, liền nhập Bát Niết Bàn ngay, vậy thì đó là thật. Nếu như bạn nói rồi mà không chịu đi, vậy thì bạn là kẻ lừa gạt, nói rồi lập tức phải đi thì đây là thật. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thấy có Vĩnh Minh Diên Thọ là A Di Đà Phật tái lai, lời người ta vừa nói ra thì Ngài liền ngồi xuống và diệt độ. Quốc vương đến thăm ngài, nói có A Di Đà Phật đang ở đây, muốn đến thăm Ngài thì Ngài đã đi mất. Bố Đại hòa thượng là Bồ Tát Di Lặc tái lai, Ngài tuyên bố với mọi người Ngài là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, nói xong liền đi ngay, đây là thật. Nếu nói xong mà không đi thì là giả, là lừa gạt. Cho nên về sau khi gặp lại, họ nói họ là Phật gì đó tái lai thì bạn hỏi vì sao họ không nhập Bát Niết Bàn? Những thí dụ của người xưa về sự ứng hóa của các vị Phật Bồ Tát đều như thế cả, vậy thì bạn khác với các Ngài rồi, bạn khác thì bạn là giả rồi, bạn không phải là thật. Cho nên việc này chúng ta phải rõ ràng, phải làm cho minh bạch. Trong nhà Phật không hề có khí công. Luyện khí công thì Phật giáo Tây Tạng có, Lạt Ma Tây Tạng có luyện khí công, nhưng trong Hiển Giáo Trung Quốc thì nhất định không có khí công, việc này bạn phải biết.
TÔN SƯ TỊNH KHÔNG CHỦ GIẢNG
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN,TẬP 93
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *