Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ

A Mi Đà Phật lời chúc phúc rất viên mãn, rất hoàn mỹ - HT Tịnh Không
Thế giới Tây Phương Cực Lạc, trên “Kinh Di Đà” nói rất hay, đều là “Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ”, nghĩ xem chúng ta có thiện hay không? người ta đều là thượng thiện, chúng ta là bất thiện mà đi đến bên đó, bản thân cũng rất xấu hổ, bản thân nhìn thấy những người này cũng sẽ rất ngại ngùng, cho nên nhất định phải trong những năm mình còn sống mà tự nâng cao mình lên đến thượng thiện.
Vì vậy việc học tập “Đệ Tử Quy” thực tại mà nói không phải là một sự việc dễ dàng, mà cũng không thể không học, không học thì chúng ta sẽ hết cách cứu rồi, nhất định phải phát tâm phải quyết lòng mà học tập, nghe một lần có được hay không? Không được, nghe mười lần cũng không được, một lần 40 giờ đồng hồ, tôi ở tại Úc Châu cùng với mấy vị đồng tu của mình chúng tôi đã nghe hết 10 lần, tôi dẫn dắt mọi người, tôi ngồi nghe thì các vị cùng tôi nghe, nếu tôi không nghe thì họ cũng đều không nghe, bạn liền biết được việc này khó biết bao nhiêu.
Mười lần thì có tác dụng hay không? Vẫn là chưa có tác dụng, tập khí vẫn thường xuyên hiện tiền, 10 lần cũng chưa được, ít nhất phải 30 lần, 30 lần thì thời gian cũng khoảng chừng 1 năm, mỗi ngày bạn nghe 4 giờ đồng hồ, 10 lần thì bạn phải nghe 400 giờ, một năm 1200 giờ, thì nghe được 30 lần, thật sự nghe lại phải thật sự nổ lực mà làm, thì bạn mới có thể thu được hiệu quả, chỉ có nghe mà không chịu làm thì không có tác dụng gì, thì bạn biết được cái khóa trình này, nếu như không từ chỗ này mà làm thì chúng ta không thể cứu được chính mình, chúng ta cũng không có cách nào giúp đỡ thế gian này hóa giải xung đột, thúc đẩy hòa bình an định.
… Chỉ cần chính mình chịu dụng công, tự mình trước tiên phải trồng cái gốc cho tốt, cái gốc này là “Đệ Tử Quy”, làm được “Đệ Tử Quy” rồi, thì Thập Thiện Nghiệp Đạo cũng viên mãn, pháp thế xuất thế gian, bất luận bạn học cái gì bạn cũng đều có thành tựu thù thắng, không trồng cái gốc từ chỗ này dù bạn có nỗ lực tinh tấn, dù thời gian có lâu dài hơn đi nữa, đến sau cùng cũng vô ích. Thứ nhất là bản thân phải sanh tử như thế nào thì vẫn sẽ sanh tử như thế ấy, thứ hai là trong pháp thế xuất thế gian, bạn không có thành tựu gì chân thật, cho dù có thành tựu thì cũng như hoa Phù Dung sớm nở tối tàn, vì sao vậy? Vì không có gốc, không chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian, không chịu nổi sự khảo nghiệm của lịch sử, việc này không thể nào không biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *