Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải nỗ lực, kiên quyết không được thoả hiệp

Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara

Phải nỗ lực, kiên quyết không được thoả hiệp, không được thoả hiệp với bản thân, phải rất chăm chỉ, rất là nỗ lực, đem trận này đánh thắng, chúng ta thắng được, thì đi đến thế giới cực lạc thôi.

“thiên biến vạn hoá, bất khả cụ thuật”, nghĩa là hết thảy mọi người trong lục đạo, phạm vi lục đạo quá rộng, đời đời kiếp kiếp, với đường nào chúng ta cũng có nhân duyên rất sâu đậm nhất. Nhân duyên sâu đậm nhất, thông thường mà nói người chết rồi đều làm quỷ, đây đều là cái nhân duyên sâu đậm nhất. Có lý không? Rất có lý. Vì sao vậy? Quỷ do lòng tham biến thành, quý vị thấy thế gian này ai mà không có lòng tham? Tham sân si nghi mạn, tham đúng là đặt ở vị trí đầu tiên, lòng tham sẽ đi đến quỷ đạo. Đức Phật nói ra những lời này là thật không phải giả, chúng ta phải ghi nhớ trong lòng, thời thời khắc khắc phải quán chiếu, chúng ta không muốn đến quỷ đạo, không muốn làm quỷ, cũng không muốn làm súc sanh, cũng không muốn xuống địa ngục; hay nói cách khác, tham sân si phải cẩn thận thận trọng. Cái ý niệm này nổi lên, thì nhanh chóng niệm Phật để hàng phục nó, để khống chế nó, ý niệm vừa khởi lập tức khống chế, đây gọi là công phu, gọi là lợi ích chân thật. Nếu khống chế được, duyên với ba đường ác sẽ bị dứt bỏ.

Thiện đạo, đệ nhất thiện trong thiện đạo, chúng ta biết đó là vãng sanh tịnh độ, thân cận Di Đà. Vậy chúng ta nên hết sức nỗ lực để tăng cường nhân duyên này, khi rảnh thì phải niệm Phật, không nên nghĩ đến chuyện khác. Hy vọng trong một năm rưỡi này, có thể khiến cho Phật hiệu không bị gián đoạn. Liệu có thể làm được không? Có thể, hoàn toàn ở bản thân, bản thân phải yêu cầu bản thân không được vọng tưởng, không được nghĩ đông nghĩ tây, chỉ nghĩ đến Phật A Di Đà. Bởi phiền não tập khí rất nặng. Tự nhiên dứt đoạn, bất tri bất giác nó đã dứt đoạn. Cái này dứt, Phật pháp gọi thất niệm, quý vị đem A Di Đà Phật dứt mất rồi, đây gọi là thất niệm. Thất niệm không sợ, phải nhanh chóng đem nó tìm trở về, câu Phật hiệu này tiếp tục niệm. Niệm chưa được bao lâu, lại quên mất, lại không thấy nữa, hai, ba tháng đầu giống như vật lộn với nó, như đánh trận kéo cưa, một lúc không thấy nữa, một lúc lại kéo trở về, trận kéo cưa. Kéo khoảng chừng độ nửa năm là được rồi, quý vị sẽ đánh thắng, đánh thắng rồi, Phật niệm nhiều, vọng niệm sẽ ít đi. Thật sự dụng công như vậy, một năm sau chúng ta tin tưởng vọng niệm không còn nữa. Toàn là Phật niệm. Lúc này, Tịnh tông có nói đây gọi là công phu thành phiến, cái gì gọi là công phu thành phiến? Đây chính là công phu thành phiến. Chỉ cần niệm đến công phu thành phiến, vãng sanh là điều chắc chắn. Phải nỗ lực, kiên quyết không đựơc thoả hiệp, không được thoả hiệp với bản thân, phải rất chăm chỉ, rất là nỗ lực, đem trận này đánh thắng, chúng ta thắng được, thì đi đến thế giới cực lạc thôi.

Xin thường niệm :
Nam Mô A DI Đà Phật

Trích Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – Tập 509

Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư

Hoan Nghênh Chia Sẻ Công Đức Vô Lượng

 

Được gắn thẻ , , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *