Còn phước mang theo... làm việc thiện
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Còn phước mang theo…

Tức là mang theo cái phước vào cõi chết để chúng ta có thể làm người, không bị đọa ngạ quỷ, súc sinh. Tuy nhiên, không phải ai cũng có phước để mang theo. Chúng ta được chia làm ba hạng người: ☆ Một là người vừa đủ phước để sống tới chết, qua kiếp sau không còn phước nữa ☆ Hai…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiện tại điều quan trọng nhất là phải biết sám hối

Phật nói rất rõ ràng, tâm tham thì chiêu cảm nạn nước, sân hận chiêu cảm nạn lửa, ngu si chiêu cảm nạn gió, kiêu mạn bất bình cao thấp chiêu cảm nạn động đất. Điều này người thế gian thông thường gọi là tai họa thiên nhiên, nó có nguyên nhân chứ không phải là tự nhiên, là do tham, sân,…

Xem chi tiết

Kiêu mạn và giải đãi thần Hộ Pháp đều rời xa - Thiền sư Cao Phong Diệu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hộ trì chánh Pháp phải chánh tín, hoằng dương Phật Pháp phải chánh tín

Như trong quá khứ, ba người Thầy của tôi, tôi quen biết. Ba người đó đều bị hủy báng, nếu nghe những lời trách mắng đó, hoài nghi người Thầy, nổi tâm nghi ngờ, ai chịu thiệt? Ai bị lừa? Bản thân ta! Người nói họ không biết, họ không chịu trách nhiệm. Bởi thế ở điểm này, bản thân chúng ta…

Xem chi tiết

Không sám hối không tiêu trừ Nghiệp chướng, oan khiên nhiều kiếp mãi theo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ở xa cũng có thể Niệm Phật hồi hướng cho người bệnh hay người đã mất

Nếu thương thì bạn hãy cung kính, tận lực mà làm thì cả hai bên đều có được lợi ích. _()_ Trong Kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật có dạy rất rõ. Tất cả các Pháp đều do tâm tưởng sanh, tâm tưởng thì không có thời gian và không gian, không bị hạn chế bởi không gian và…

Xem chi tiết

Lạy phật khỏi ung thư - Tịnh Không ân sư
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Lời khuyên chân thành của một bệnh nhân ung thư – ai cũng nên nghe một lần

Tôi sanh ra ở một thôn nhỏ ở phía bắc tỉnh An Huy, Trung Quốc; vốn là một đứa trẻ ngoan, biết cần kiệm, nghe lời, hiếu học, kính trên nhường dưới. Thân người khó được Cha mẹ gian lao vất vả nuôi tôi ăn học. Lớn lên, tôi thi đậu vào một trường đại học ở Thanh Đảo, từ đó rời…

Xem chi tiết

Thiền Sư Ajahn Chah
Đạo Phật

Tìm kiếm vị thầy?! – Thiền Sư Ajahn Chah

Tìm kiếm những gì bên ngoài chúng ta chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho ra một người hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý chứ đừng tìm…

Xem chi tiết

Nguyện thứ 19 - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho tôi niệm A Di Đà Phật đương nhiên là tôi niệm A Di Đà Phật

Không luận là bạn tu một pháp môn đại thừa nào, không luận là bạn niệm danh hiệu của một vị Phật Bồ Tát nào hoặc giả là hành trì một nghi thức lễ sám nào, chỉ cần bạn đem công đức hồi hướng vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì thảy đều là có thể được sanh. Sau…

Xem chi tiết

Tâm cung kính Phật quang nhiếp thọ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hai ý nghĩa trọng yếu của việc thờ Phật, thờ Bồ Tát!

Mấy hôm rồi có đồng học đến hỏi tôi: trong nhà thờ tượng Phật, tượng Bồ Tát, đặt ở vị trí ấy, có người đến nói với ông ta, như thế này cũng chẳng đúng, như thế kia cũng chẳng đúng. Rốt cuộc phải làm thế nào? đó là ma đến nhiễu loạn. Thờ phụng tượng Phật, tượng Bồ Tát, bất luận…

Xem chi tiết

Một lòng niệm Phật chớ hoài nghi - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật, Phật trả nợ thay cho chúng ta

Chúng ta có món nợ nghiệp, chúng ta có nghiệp chướng, ai làm tiêu hóa cho chúng ta? Phật đến giúp chúng ta tiêu hóa, Phật đến trả thay cho chúng ta. Bạn có tội sát sanh, sát sanh phải đền mạng, dựa vào bản thân bạn thì phải luân hồi đền mạng lại cho chúng, Phật nói: “Con đi đi, Tôi…

Xem chi tiết

Những dấu hiệu của người có căn lành Phật pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Gặp thiện tri thức, gặp bạn đạo tốt, đây là duyên phận

“Gặp nhiều Nhân Thánh”, duyên phận của bạn tốt, thường gặp Chánh Pháp, gặp thiện tri thức, gặp bạn đạo tốt, đây là duyên phận. Duyên cũng nhờ chính mình tu hành chân thật mới có cảm ứng. Như chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm có câu “tịnh tâm gặp duyên” thì bạn mới thật sự được lợi ích, dùng tâm…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà mãi đang đợi bạn
Lời dạy của đức phật

Niệm Phật không bị thiệt thòi – Pháp sư Huệ Tịnh

—–—– Họ chỉ niệm mười tiếng một tiếng thì có thể vãng sanh, ngược lại chúng ta phải niệm suốt đời, phải chăng cảm thấy bị thiệt thòi? Thật ra không thiệt thòi. Giống như hít thở không khí vậy, bởi vì họ chỉ còn sinh mạng trong mười tiếng một tiếng, cho nên họ chỉ có thể niệm mười tiếng một…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Nhiều lần được cảm ứng nhờ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát

Tôi có nhân duyên biết Bồ Tát Địa Tạng đã hai năm, nhưng chính thức biết cúng dường Bồ Tát, chỉ mới có hơn nửa năm trở lại. Vốn cha mẹ tôi theo đa thần giáo, không phân biệt đâu là Phật, đâu là thần, từ sau khi tôi phát tâm cúng dường Đại sĩ, cha tôi gặp những giấc mộng không…

Xem chi tiết