Đạo Phật

Khi nào nên tụng Kinh Địa Tạng?

Khi nào nên tụng Kinh Địa Tạng?
Thời Gian :
✔ Có thể tụng hàng ngày thì rất tốt
✔ Còn không có điều kiện có thể tụng 1 tuần 1 lần hoặc 1 tháng 1 lần.
✔ Tốt nhất là trong những ngày trai mồng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 hoặc ngày vía các vị Phật, Bồ tát nên ăn chay giữ giới tụng Kinh thì công đức sẽ được nhân lên rất nhiều.
Hoàn Cảnh :
✔ Chuẩn bị mang thai, trong thời gian mang thai và khi sinh nở.
“Như có ai sắp sanh con trai hay con gái, thì trong bảy ngày trước đó nên đọc tụng Kinh điển chẳng thể nghĩ bàn này và niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 lần. Như thế các đứa trẻ sơ sanh đó, hoặc nam hay nữ, nếu có quả báo tai ương đời trước thì sẽ được giải thoát, lại thêm an vui, dễ nuôi, và thọ mạng tăng trưởng. Nếu là nương nhờ phước lực mà sanh, họ sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng lâu dài.”
✔ Nằm mộng hoặc khi ngủ say mà thấy chúng quỷ thần cùng những hình dạng khác nhau, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc ưu sầu, hoặc than thở, hoặc kinh hãi, hoặc sợ sệt.
Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, hoặc hàng quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay ngàn đời trong quá khứ. Nay họ đang ở tại đường ác và vẫn chưa được ra khỏi. Bởi không có nơi nào để trông nhờ phước lực mong cứu vớt cho, thế nên họ mới mách bảo với người thân tình cốt nhục ở đời trước, và hy vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ngõ hầu giúp họ lìa khỏi đường ác.
✔ Nhà có người nào nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay cầu chết đều không được, thì người
bệnh tự đọc hoặc người nhà đọc thay cho người bệnh. Do đây đều là do nơi nghiệp đạo còn đang luận đối, chưa quyết định là nhẹ hay nặng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Nên vì ngươi bệnh mà đọc tôn kinh hay dùng tiền của của người bệnh cúng dường tạc tượng, thắp đèn dầu… Sau khi người ấy mạng chung, họ vĩnh viễn sẽ thoát khỏi tai ương và trọng tội của đời trước, thậm chí gồm cả năm tội vô gián, và thọ sanh nơi nào cũng thường biết việc đời trước.
✔ Gia đình có người mất vì trong vòng 49 ngày các ti sở chưa định được nghiệp tội nên ngưới mất trông mong hàng thân quyến làm phước lành giúp giảm nghiệp tội cho. Nên vì người mất mà phát nguyện đọc 3 biến hay 7 biến hồi hướng cho họ.
✔ Ngoài ra khi cuộc sống đảo điên, chúng ta bị áp lực công việc, có nguyện cầu gì mong muốn cũng nên phát tâm tụng kinh Địa tạng trong 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày không gián đoạn thì nguyện cầu gì (thiện nguyện) cũng đều được như ý.
Công đức đọc tụng chép kinh và ấn tống tôn kinh là không thể nghĩ bạn. Mong các bạn đồng đạo từ đây tinh tấn tu tập để được tiêu tai nghiệp chướng, cuộc sống an lành, cầu sinh Cực Lạc !
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nguồn: Facebook
Được gắn thẻ , , ,

1 bình luận trong “Khi nào nên tụng Kinh Địa Tạng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *