Tại sao người sống thiện, tinh tấn tu hành lại gặp nhiều ác nghiệp?
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi mọi lúc, bạn phải siêng tu giới định huệ, ngừng bặt tham sân si. Ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng.

Nghiệp cứ trả - phước cứ làm - đạo cứ tu
Đạo Phật

Phật dạy – nghiệp báo

Tất cả chúng sanh đồng nương bốn đại mà thành, cho nên không có cái ta, và những vật sở hữu của cái ta. Nhưng, thảng hoặc có kẻ chịu khổ, có kẻ hưởng vui, và có tốt xấu, có quả báo hiện tại, quả báo hậu lai là tại sao?

Lắng nghe tiếng hát sông Hằng

Lắng nghe tiếng hát sông hằng

LẮNG NGHE TIẾNG HÁT SÔNG HẰNG Pháp Sư Đạo Chứng (Bác Sĩ Quách Huệ Trân)   Lời giới thiệu Bác sĩ Quách Huệ Trân là một bác sĩ chuyên khoa ung thư, bà rất nhiệt thành và tận tâm trong công việc. Lòng từ bi và thuần thành của bà không những đã đem lại sự khích lệ to lớn cho bệnh…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Đạo Phật

Niệm tiền, niệm sân, niệm Phật

Những vị năm nay đã ngoài 30, 40 hay 50, có ai đảm bảo rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa, có ai dám đảm bảo rằng cha mẹ ông bà của mình, có thể sống trường thọ, sống an vui, không ai có thể đảm bảo về thọ mạng của mình. Xin thưa chư vị đồng học, không có sự…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Đạo Phật

Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác

Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà đón hoa sen
Đạo Phật

Tịnh Nghiệp Tam Phước là gì?

Tịnh nghiệp tam phước là Pháp tu “Tán Thiện” dành cho hạng phàm phu tâm thường phù tán, động loạn. Pháp này được đức Phật dạy cho Bà Vi Đề Hy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dùng để tu Tịnh Nghiệp mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bởi hết thảy chúng sanh đều thuộc một trong hai căn cơ:…

Xem chi tiết

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
Đạo Phật

Có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ?

Hòa thượng Hải Hiền có nói một câu như vậy: “lão pháp sư Tịnh Không ở đây giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ?” Đồng tu Niệm Phật chúng ta chắc hẳn ít nhiều đều đã nghe nói về Hoà Thượng Hải Hiền, Ngài vì lòng từ bi thương…

Xem chi tiết

Nam mô Quan Âm Bồ Tát
Đạo Phật

Chữa bệnh bằng Phật pháp cực kỳ hiệu nghiệm

CHỮA BỆNH BẰNG PHẬT PHÁP CỰC KỲ HIỆU NGHIỆM Chữa bệnh bằng Phật pháp là diệu pháp cho chúng sanh thời mạt. Chỉ cần bạn chân thực hành trì, hết thảy mọi bệnh tật thế gian: Từ nhẹ như nhức đầu sổ mũi đến nặng như ung thư hay nan y các loại; Từ nghèo đói, bệnh tật, hiếm muộn cho đến…

Xem chi tiết

Đạo Phật

Ai là người cần phải tu?

Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà nói chuyện tu. Hoặc có những người nghĩ, tu là việc của những kẻ thiếu phước bần hàn, cô quả,…

Xem chi tiết

Muốn độ chúng sinh phải biết bố thí - Đức Phật
Đạo Phật

Đức Phật lý giải vì sao không ban cho đàn ông của cải dồi dào, đàn bà hương sắc tuyệt trần

Đức Phật nói, nhân sinh vô thường, sống trên đời hãy biết bố thí, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Hà cớ gì phải lao thân khổ tứ vì điều đó. Nhà thông thái hỏi Đức Phật: “Tại sao Ngài không ban cho tất cả phụ nữ dung mạo “quốc sắc thiên hương?” Đức Phật nói: “Không phải người phụ nữ…

Xem chi tiết