Medias

[Media] Đảnh lễ … đậy nắp kim quan hòa thượng Tịnh Không 29 / 06 / 2022 âl

Thiêng Liêng Khung Cảnh Cung Thỉnh Nhục Thân Nhập Kim Quan
ĐẢNH LỄ …ĐẬY NẮP KIM QUAN HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG 29 / 06 / 2022 ÂL
——————
TÔI ĐẾN CÕI ĐỜI NÀY LÀM GÌ VẬY?
Chúng ta được Tam bảo gia trì. Nếu như không được Tam bảo gia trì, chúng tôi có lẽ đã đi vào bước đường cùng rồi. Làm gì được thể lực như vậy, còn giảng được tới bây giờ.
Chúng tôi thật đang làm biểu pháp cho mọi người xem. Tôi không giảng được nữa, thì coi như đến lúc vãng sanh rồi.
Tôi đến cõi đời này làm gì vậy ?
Chính là vì chuyện này, đem bộ kinh này (Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ) giảng cho rõ ràng, tường tận, thấu triệt bổn kinh Hội tập của Liên Công và bản Chú giải của Niệm lão.
Tôi nhận bản này, thì phải có nghĩa vụ giảng giải. Bộ Chú giải này cho rõ ràng, minh bạch, thấu đáo để mọi người tin sâu không nghi.
Tu theo Tịnh độ quả thật rất đơn giản, chính là Tín, Nguyện, Hạnh.
Không được phép có bất kỳ mảy may hoài nghi nào, có hoài nghi thì chẳng thể nào vãng sanh nổi. Nhất định phải làm rõ ràng, sáng tỏ vấn đề này.
(Hòa Thượng Tịnh Không)
Được gắn thẻ , ,

1 bình luận trong “[Media] Đảnh lễ … đậy nắp kim quan hòa thượng Tịnh Không 29 / 06 / 2022 âl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *