Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người ta nói ăn chay không khỏe, tôi ăn chay đến nay đã 61 năm, so với người cùng tuổi, tôi chưa nhìn thấy ai khỏe hơn tôi cả!

22 lợi ích của việc ăn chay theo Phật giáo
Chúng tôi thường giảng cho người khác nghe, bản thân chúng tôi làm như vậy, cũng là vô úy bố thí, không thể ăn thịt chúng sanh, nếu như nói không ăn thịt chúng sanh thì bản thân tôi sẽ có vấn đề về sức khỏe, tôi có thể hiện thân làm gương cho mọi người. Tôi năm 26 tuổi học Phật thì bắt đầu ăn chay, đến nay đã ăn chay 58 năm rồi, tôi không bệnh gì cả, đó là tấm gương cho quý vị thấy. Ăn chay mới thật sự khỏe mạnh, hà tất ăn thịt chúng sanh, phải kết oán thù với chúng sanh? (dẫn từ tuyên giảng “Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán”)
Người ta nói ăn chay không khỏe, tôi ăn chay đến nay đã 61 năm, so với các người cùng tuổi, tôi chưa nhìn thấy ai khỏe hơn tôi cả. Cùng tuổi tôi có không ít danh nhân, nữ hoàng Anh, quốc vương Thái Lan, giáo hoàng La Mã, chư vị lão hòa thượng đồng tuổi trong nước, hội trưởng hiện nay cũng đồng tuổi với tôi, đại sư Tinh Vân ở Đài Loan cũng đồng tuổi với tôi, ở California cũng có lão pháp sư cùng tuổi với tôi, ở Mỹ dường như có 3
người. Người ăn chay thì khỏe mạnh! Tâm địa thanh tịnh, ít quản việc vặt, tất cả mọi người, việc đều không quản, đó là bí quyết khỏe mạnh trường thọ.
Cả đời rất hạnh phúc, không quản người, không quản tiền, không quản sự, điều này là rất hạnh phúc, không lo lắng, không áp lực, rất nhiều người nói áp lực thân thể, áp lực tinh thần, tôi đều không thể hội. Công việc mỗi ngày của chúng tôi chính là đọc sách, giảng kinh, chia sẻ với mọi người, đó là công việc mỗi ngày tôi làm không gián đoạn trong suốt 60 năm, vui với điều đó không mệt mỏi. (dẫn từ tuyên giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú”)
Năm trước tôi đến Úc, lúc 75 tuổi di dân đến Úc, di dân nhất định phải kiểm tra sức khỏe, tôi cũng chưa từng kiểm tra sức khỏe, mấy chục năm chưa từng kiểm tra qua sức khoẻ, lần này nhất định phải kiểm tra thử. Ở Úc vị bác sĩ già là người Ấn Độ, vợ của bác sĩ là người học Phật, bản thân ông là người Ấn Độ giáo, cũng xem là có duyên với tôi, ông kiểm tra sức khỏe, kiểm tra máu cho tôi. Báo cáo đưa ra kết quả, ông nói với tôi đại khái là do ăn chay, có thể là do không kết hôn, ông nói máu của tôi như của người ba mươi tuổi vậy, công năng của các cơ quan nội tạng của tôi quá lắm cũng chỉ như người năm mươi tuổi. Đó là việc của hai năm trước đây, cho nên nói không dễ gì già yếu. (dẫn từ tuyên giảng “Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh”)
– Trích: sách Ngọc Bảo Thế Gian (Nhận Thức Lão Pháp Sư Tịnh Không 淨 空 法 師)
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *