Ăn chay tụng kinh sinh con dễ - Quán Thế Âm Bồ Tát
Văn hóa xã hội

Nhân quả của người sinh ra kiếp này nghèo khổ…!!!

Việc một con người tái sinh vào một gia đình giàu có hay nghèo khó, hoặc đầu đời họ khổ, trung đời và cuối đời họ an nhàn, sung sướng giàu sang, tất cả đều có sự chi phối bởi nhân quả sống ( cách sống ) của người ấy trong kiếp này cùng trong vô lượng kiếp về trước chi phối,…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không được có tâm hại người, nhưng không được không có tâm phòng người

Tục ngữ có câu nói: – Không được có tâm hại người, nhưng không được không có tâm phòng người. Quý vị xem hai chữ Phòng người này phạm vi quá nhỏ. Thật tại mà nói thì đối với người tu hành có gì đâu mà phòng, không đề phòng thì tự tại biết bao, nếu mỗi ngày đối với việc chi,…

Xem chi tiết

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trừ năm tội Vô Gián và tội sát hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa vào đường ác thì chẳng bao lâu đều được thoát khỏi cả

Kinh văn: “Bạch Đức Thế Tôn! Những kẻ nam người nữ ở cõi Diêm Phù Đề, lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội, không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều không còn thấy nghe gì nữa. “Hàng quyến thuộc phải nên thiết đại cúng dường, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không mặc đồ tốt nghiệp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phát nguyện làm phân thân của Địa Tạng Bồ Tát

Xin xem Kinh văn: ”Dầu cho chư Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự không nghĩ bàn của ông, trong ngàn vạn kiếp cũng chẳng nói hết được.” Lời tán thán này đã đạt đến cùng cực, không những đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán là chẳng thể nghĩ bàn, mười phương hết thảy chư Phật Như…

Xem chi tiết

Thiền và cuộc sống
Đạo Phật

Làm cách nào để trả nghiệp?

HIỂU ĐỂ LÚC BẦN CÙNG NHẤT VẪN AN NHIÊN GIỮA ĐỜI Chúng ta hay nói về nghiệp lực nhưng không phải ai cũng biết cách làm cách nào để trả nghiệp cho dù lúc ta bị bệnh, gặp tai ương cũng chỉ nhắc nhở bản thân rằng đó là nghiệp mà ta phải chịu ở kiếp này LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TRẢ…

Xem chi tiết

Dựng tượng Phật A Di Đà
Đạo Phật

Tượng Phật hư, bể thì phải làm sao

Thân thể của Phật là sự hiện diện của những gì đẹp đẽ, quang minh, sạch sẽ và trang nghiêm. Cho nên, quý vị không nên để hình ảnh của Ngài có sự sứt mẻ không nguyên vẹn mất đi sự trang nghiêm vốn có. Vậy khi thấy tượng Phật bị hư hoại, vỡ nát chúng ta đem tâm từ bi hỷ…

Xem chi tiết

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Lời dạy của đức phật

Tuyên ngôn Niệm Phật – Đại sư Thiện Đạo

Tôi tuyệt đối tin tưởng có thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn có đức Phật A Di Đà hiện hữu. Tôi tuyệt đối tin mình là một phàm phu đầy tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, chìm đắm trong luân hồi sinh tử, nếu dựa vào tự lực mà tu hành thì bất luận dùng phương pháp nào cũng tuyệt…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

[Media] Hộ niệm phải có lòng thành

Người hộ niệm nên nhớ, hộ niệm tiễn đưa một người vãng sanh là giúp một phàm phu thành bậc Chánh Giác, công đức này vô lượng vô biên, nếu đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc thì đạo nghiệp của chúng ta tự nhiên thành. Nếu người hộ niệm ý nguyện vãng sanh không thối chguyển, thì…

Xem chi tiết

Lão Pháp Sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bố thí là nhân của phước đức, ba nghiệp đều phải biết tu học

Như thị phúc lợi tối bất tư nghị, nhất bá kiếp trung thường vi Tịnh Cư thiên chủ, nhị bá kiếp trung thường vi Lục Dục thiên chủ, tất cánh thành Phật vĩnh bất đọa ác đạo, nãi chí bá thiên sanh trung nhĩ bất văn khổ thanh. [Thì phước lợi đó không thể nghĩ bàn, trong một trăm kiếp thường được…

Xem chi tiết

Bát Chánh Đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ăn chay phải biết cách ăn thì mới có được công đức và phước đức

Ngày nay, bất luận là người tu đạo hay là không tu đạo, rất nhiều người tìm đến việc ăn chay, điều này rất tốt, bởi vì ăn chay rất tốt cho sức khoẻ, và còn nuôi dưỡng hạt giống Từ Bi trong tâm ta ngày một lớn thêm lên. Nhưng ăn chay phải biết cách ăn, thì mới có được công…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật - Địa Tạng Vương Bồ Tát - Quán Thế Âm Bồ Tát
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai

“Thêm nữa, hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiêng giết, phóng sinh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật pháp chẳng biết sự lý luân hồi Lục đạo,…

Xem chi tiết

Phóng sinh không lãng phí lại giảm bớt oan gia trái chủ
Tịnh Độ

Họ âm thầm lặng lẽ niệm Phật

Họ âm thầm lặng lẽ niệm Phật. – Đó mới là những người có nghị lực. – Đó mới là những người có tâm thành. – Đó mới là những người đã hạ quyết tâm niệm Phật. Có như vậy thì câu A-Di-Đà Phật mới nhập vào tâm của họ, và cái nghị lực đó nó truyền từ bây giờ, nó nuôi…

Xem chi tiết