Vãng sanh cực lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một đời cần khổ, chỉ như khoảnh khắc

“Một đời cần khổ, chỉ như khoảnh khắc”, cần khổ tức là tinh cần phấn đấu tu hành. Tu hành là việc rất khổ, nhưng thời gian ngắn, không dài. “Đời sau sanh về Cực Lạc, niềm vui này không có cùng tận”, tương lai sanh về Cực Lạc, khổ không còn, thật sự đã ly khổ đắc lạc. Ở thế gian…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bố thí phải bắt đầu từ gần đến xa

Quí vị thấy trong kinh điển, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, thậm chí Thanh văn, Duyên giác, tất cả những việc làm của họ đều là ba thứ bố thí này. Phật A Di Đà, xây dựng thế giới Cực lạc là bố thí của cải, thế giới Cực lạc dùng để làm gì? Tiếp dẫn chúng sinh trong tam…

Xem chi tiết

Cảnh địa ngục đáng sợ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cô độc địa ngục – mỗi ngày chết đi sống lại 8 vạn 4000 lần, làm sao chịu nổi ???

Cô Độc địa ngục. “Cô độc địa ngục, tại sơn gian, khoáng dã, thụ hạ, không trung. Kỳ loại vô số, thọ khổ vô lượng. Địa ngục khổ quả, kỳ tối trọng xứ, nhất nhật chi trung bát vạn tứ thiên sanh tử, kinh kiếp vô lượng” (Cô Độc địa ngục ở giữa núi, đồng hoang, dưới cội cây, hoặc không trung.…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người phát nguyện về Tây Phương, trong đời có 2 cơ hội vãng sanh Cực Lạc!

. Cơ hội thứ nhất: Là ngay trong lúc vẫn còn khoẻ mạnh đạt được tầng công phu thấp nhất là CÔNG PHU THÀNH KHỐI (Công Phu Thành Phiến) thì được vãng sanh tự tại, muốn đi lúc nào đi lúc đó. Thế nào là công phu thanh khối? Bất luận gặp phải hoàn cảnh nào thì mọi ý niệm trong tâm…

Xem chi tiết

Ân sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phi nhân duyên, phi tự nhiên, pháp nhĩ như thị

Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: “Phi nhân duyên, phi tự nhiên, pháp nhĩ như thị” (Chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải tự nhiên, pháp vốn sẵn như vậy). Chẳng rớt vào hai bên, bất đắc dĩ gọi là “diệu tánh”. Nó chẳng phải do tu mà có được, nó là sẵn có. Hiện thời quý vị có [diệu tánh ấy]…

Xem chi tiết