Đạo Phật

Có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ?

Để người khác trợ niệm, không chắc chắn, không đáng tin - HT Hải Hiền
Hòa thượng Hải Hiền có nói một câu như vậy: “lão pháp sư Tịnh Không ở đây giảng kinh chính là để đón chúng ta đó, có thể đi đâu tìm được việc tốt như vậy chứ?”
Đồng tu Niệm Phật chúng ta chắc hẳn ít nhiều đều đã nghe nói về Hoà Thượng Hải Hiền, Ngài vì lòng từ bi thương xót cho hết thảy chúng sanh thời mạt pháp này nên thị hiện làm biểu pháp tại thế gian này. Bây giờ thì Ngài đã vãng sanh còn lưu lại toàn thân Kim Cang Bất Hoại để làm bằng chứng cho đồng tu Tịnh Độ, lẽ nào còn nhiều chúng sanh vẫn không chịu tin?
Trở lại câu nói của Ngài, tại sao Ngài lại nói là: Lão Pháp Sư Tịnh Không ở đây giảng Kinh chính là để “ĐÓN” chúng ta? Sao Ngài không nói là “Giúp” chúng ta vãng sanh? Sao phải nói là “ĐÓN”? Nói thật ra nếu nói giúp thì mọi người đều có thể giúp được nhưng “Đón” thì chúng ta chịu thua, chúng ta không có năng lực này.
Mọi người chúng ta chớ nên lơ là mà bỏ qua câu nói này của Ngài, nói thật ra thì đây là một sự thị hiện, nếu để tâm phân tích sâu sắc thì mới biết đây là một biểu Pháp rất tuyệt vời.
Vì sao Ngài lại nói là “ĐÓN”? ”ĐÓN” ở đây có nghĩa là gì? là dẫn về, dẫn về đâu? dẫn về nhà. Nói ví dụ dễ hiểu hơn một chút là giống như chúng ta đến đón con cái đi học về thì gọi là đón vậy, cho nên mọi người đừng xem thường chữ “ĐÓN” này.
Ngài nói thêm: “CÓ THỂ ĐI ĐÂU TÌM ĐƯỢC VIỆC TỐT NHƯ VẬY CHỨ?”
Hàm nghĩa trong đây là gì? Chính là Ngài muốn nhắc nhở với chúng ta phải biết trân quý cái nhân duyên này, nhân duyên gì vậy? Chính là nhân duyên gặp được Hoà Thượng Tịnh Không, phải biết tận dụng cơ hội này để nghe Pháp của Hoà Thượng Tịnh Không mà tu hành, Ngài gọi là “VIỆC TỐT” chính là ý nghĩa này.
Tuy rằng Ngài không biết giảng Kinh, nhưng Ngài có thể giới thiệu người giảng Kinh cho chúng ta học theo, Ngài luôn khuyên chúng ta nên nghe Pháp của Hoà Thượng Tịnh Không. Trên thực tế thì Hoà Thượng Hải Hiền và Hoà Thượng Tịnh Không gặp nhau rất ít, nhưng tại sao hai Ngài lại hiểu rõ về nhau và tán thán lẫn nhau như vậy?
Con người chúng ta hiện nay có một chứng bệnh, đó là tâm phân biệt chấp trước rất nặng, cứ nghĩ rằng đó là người Đài Loan, kia là người Trung Quốc…! Nên biết rằng người thì có người này người nọ, nước này nước nọ nhưng Phật Pháp thì không có phân chia Nam-Bắc.
Do vậy nếu muốn được lợi ích chân thật của Phật Pháp thì phải buông cái tâm phân biệt, chấp trước xuống. Nếu vẫn muốn ôm giữ khư khư như vậy thì người bị thiệt thòi là chính bản thân mình.
Lời nói trên là của bậc chân tu đã vãng sanh lưu lại toàn thân Kim Cang Bất Hoại, lẽ nào lại hư dối? Mong mọi người hãy suy xét cho tường tận.
💮 A DI ĐÀ PHẬT XIN THƯỜNG NIỆM 😊🙏🙏🙏
Nguồn Valen Tina
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *