Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Chúng ta tu học pháp môn niệm Phật Tịnh Độ như thế nào?

Quá khứ không cần thiết nhớ nhung - cô Lưu Tố Vân
1. Một lòng một dạ tu Tịnh Độ, hoàn toàn nương nhờ A Di Đà Phật, mặc kệ sóng to và gió lớn, sừng sững bất động về quê nhà (Cực Lạc).
2. Thành thật niệm câu A Di Đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, Di Đà niệm niệm niệm Di Đà, niệm đến khi tâm thanh tịnh thì tự tánh hiện.
3. Học Phật phải thật làm, không thể hô hào suông, thật làm mới có được lợi ích chân thật, đừng lừa gạt chính mình.
4. Chữ “ngã (cái tôi)” phải từ bỏ, đừng nhảy vào hầm hố, tự cởi bỏ trói buộc, cởi bỏ xong rồi liền tự tại (giải thoát).
5. Người tâm lượng nhỏ tu Tịnh Độ, cõi nước của bạn lớn bằng miệng tô, người tâm lượng lớn tu Tịnh Độ, cõi nước của bạn lớn vô tận.
6. Tịnh Độ, Tịnh Độ, nơi nào có Tịnh Độ? Tịnh Độ ngay lúc này, tâm tịnh thì nơi nào cũng là Tịnh Độ.
7. Không thấy lỗi thế gian, thế gian không có lỗi, lỗi ở chỗ của bạn, phải sửa lỗi của mình.
8. Thương người chính là thương mình, trong lòng có đại ái (đại từ bi), vui vẻ khắp nhân gian.
9. Vô tư cống hiến không đòi hỏi, bởi vì chúng sanh là một thể, chúng sanh chịu khổ như mình khổ, chúng sanh hoan hỷ như mình hoan hỷ.
10. “Dẫu thân tôi ở trong các khổ, nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *