Vô Lượng Thọ Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chính là “Phản văn văn tự tánh” của Quán Thế Âm Bồ Tát

Tín, nguyện, trì danh đơn giản chỉ là một câu A Di Đà Phật này phải thường niệm mọi lúc mọi nơi đừng gián đoạn, tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm, đừng niệm nhanh A … Di … Đà … Phật. ..tốc độ như vậy là được, mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cách tiêu nghiệp chướng nhanh nhất

Chúng ta muốn nghiệp chướng tiêu hết, thì có phương pháp nào để tiêu mất nghiệp chướng hữu hiệu, nhanh chóng? Từ Vân Quán đảnh pháp sư thời vua Càn Long đã giảng trong Quán Kinh Trực Chỉ. Ngài nói tội nghiệp cực nặng trong các kinh và sám pháp nhà Phật đều không tiêu diệt được, không tiêu được tội nặng…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người có thể hoằng đạo, chẳng phải là đạo có thể hoằng người

Tiếp theo, “Chân Giải viết: Phước điền giả, cúng dường Như Lai, sở thí tuy thiểu, hoạch phước hoằng đa” (Sách Chân Giải giảng: “Phước điền là cúng dường Như Lai, tuy bố thí ít mà đạt được phước rộng nhiều”). Tự tánh thanh tịnh, bình đẳng, giác của Như Lai, cũng chính là như chúng ta thường nói “cúng dường Tam…

Xem chi tiết

Niết Bàn - Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
Đạo Phật

6 Vấn đề giải thoát trong đạo Phật

Giải thoát nghĩa là cởi mở những dây ràng buộc mình vào một hoàn cảnh đau khổ nghịch ý. Niết Bàn (Nirvana) của đạo Phật không phải là một cõi thiên đàng như nhiều người lầm tưởng. Người ta thường cho rằng tu học là cốt để được giải thoát khỏi cuộc đời nầy, và khi chết, được đưa vào một thế…

Xem chi tiết

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người xưa tế quỷ thần, là tế tổ tiên của chúng ta, đó không phải bình thường, đây là hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên

Người xưa tế quỷ thần, là tế tổ tiên của chúng ta, đó không phải bình thường, đây là hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên. Người chủ tế phải chân thành trong lễ tế bái, trước tế lễ ba ngày phải tắm rửa trai giới, phải đoạn tuyệt vạn duyên, giống như bế quan ba ngày vậy. Làm gì trong ba ngày…

Xem chi tiết

A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Biết quá nhiều, trí thức nhiều thì trở thành chướng ngại, tri thức nhiều thì sanh ra hoài nghi

Thà làm Ngu phu, Ngu phụ không biết một chữ mà chân thật nghe lời, chân thật Niệm Phật thì vãng sanh đều có phần. Chỉ cần chúng ta nương nguyện lực của A MI ĐÀ PHẬT chắc chắn được vãng sanh. Phải đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Phần tử tri thức như tôi thật có rất nhiều nghi ngờ, chẳng…

Xem chi tiết

Kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất trong hết thảy các kinh do đức Phật đã giảng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quý vị phát nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh

Quý vị phát nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh, đúng như Tứ Hoằng Thệ Nguyện: “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn”, cho đến nguyện cuối cùng là “Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”, quý vị “thành” bằng cách nào? Nếu quý vị chẳng thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới,…

Xem chi tiết

Tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật đã nghiên cứu thí nghiệm Nước
Văn hóa xã hội

Tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật đã nghiên cứu thí nghiệm Nước

Tiến sĩ Masaru Emoto người Nhật đã nghiên cứu thí nghiệm Nước : • Nước được đưa đi thực hiện các thí nghiệm được nhắc tới dưới đây • Sau đó nó được nhỏ vào 100 chiếc đĩa và để vào một máy ướp lạnh trong 2 giờ đồng hồ. • Các tinh thể nước đóng băng được đặt dưới một kính…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật thì Niệm ở bất cứ đâu - Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hy vọng các đồng học hãy quý trọng

Niệm Phật, lạy Phật, đọc kinh, nếu như có điều kiện này thì tốt nhất là mỗi ngày cố định vào thời khóa công phu, không ngày nào gián đoạn. Nhà của mình có Phật đường thì lạy Phật tốt, lạy Phật cũng là một sự vận động. Phải cố định thời khóa công phu, mỗi ngày lạy 100 lạy, lạy 200…

Xem chi tiết

Vì sao trên bàn thờ cúng Phật không thể thiếu ly nước?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì sao trên bàn thờ cúng Phật không thể thiếu ly nước?

Phật giáo không chỉ là danh tự, tạo tượng nghệ thuật cũng là một cách biểu pháp, cho nên tất cả cách thức, không cách nào không phải là biểu pháp, ngay cả kiến trúc cũng không ngoại lệ. Các bạn nếu như chú ý sẽ thấy, khi các bạn vào trong các chùa miếu nhà Phật, bạn xem thấy chánh điện…

Xem chi tiết

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Pháp hội cuối cùng trước khi Ngài nhập niết bàn

Ở đây có “vô lượng quỷ vương”, những quỷ vương này đều dưới quyền cai quản của vua Diêm La. Họ đều đến cung trời Đao Lợi, “lai đáo Phật sở”, đây là cùng Địa Tạng Bồ Tát đến để tham dự pháp hội này. Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu được đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hội…

Xem chi tiết