No Image Available

A Di Đà Kinh Lược Giải – HT Tuyên Hóa

 Tác giả: HT Tuyên Hóa  Category: Giảng luận, Kinh A Di Đà  Tags: a di đàA Di Đà KinhA Di Đà Kinh Lược Giảikinh a di đàLƯỢC GIẢIphật thuyếtphật thuyết kinh a di đà |
 Mô tả:

KINH PHẬT THUYẾT A DI ÐÀ

( LƯỢC GIẢI )

Hán Văn: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Giảng Giải: Tại Vạn Phật Thánh Thành Tuyên Hóa Thượng Nhân

HT. Tuyên Hóa


 Trở lại