Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Muôn vạn kiếp phật sống vì chúng sinh

Muôn vạn kiếp phật sống vì chúng sinh
Để có thể tôn kính được Phật ta cũng phải có trí tuệ. Hiểu được Phật, thì ta nói có thể tôn kính được Phật, còn không mình cứ tin kiểu Thần Thánh chung chung thì mình cũng thành những người mê tín. Mà để tin được Phật ta phải học, phải nghe Quý Thầy Cô giảng dạy, phải đọc trong kinh trong sách và phải chiêm nghiệm trong đời sống của mình thì lần lần mới hiểu được Phật. Mà càng hiểu Phật thì càng tôn kính Phật, càng tôn kính Phật thì cuộc đời mình mới bay lên, công đức mình càng bay lên.
Còn người nào chưa tôn kính Phật thì mãi mãi chìm trong thân phận phàm phu, nên phải biết tôn kính Phật. Muốn tôn kính Phật được thì chúng ta phải có trí tuệ hiểu Phật. Mà làm sao để hiểu Đức Phật? Ta nghiên cứu về lời Phật dạy, về cuộc đời Đức Phật và chính mình phải tu để biết rằng lời Phật dạy quý đến mức độ nào.
Ví dụ như có một người khi thấy người khác khổ có thể cho vài đồng và một người nếu vì đại nghĩa có thể hi sinh cả thân mạng mình, thì ai đáng kính hơn? Người mà dám hi sinh thân mạng mình cho mọi người thì đáng kính hơn. Đức Phật của chúng ta là một người như vậy. Trong nhiều kiếp khi cần phải hi sinh vì chúng sinh, Ngài sẵn sàng sả bỏ thân mạng không tiếc. Đó là người ta phải trọn lòng kính thương.
Có một lần trong đời ta giúp một ai đó thoát qua một cơn khốn khổ ta cứ nhớ mãi. Có một bệnh nhân mổ tim nguy hiểm, ta tìm cách giúp người đó thoát chết và tốn kém một khoản tiền lớn. Khi đó, ta thấy cuộc đời mình rất là hay, mình cũng là một người tốt, nhưng nếu so với một người mà hết kiếp này đến kiếp khác cứ đi giúp đỡ mọi loài và vạn người như vậy thì sự cao quý của người đó đến nhường nào. Một người mà sống một đời từ kiếp này đến kiếp khác hoàn toàn vị tha yêu thương tất cả chúng sinh từ con vật nhỏ cho đến con vật lớn, đến tất cả mọi người từ em bé cụ già ai cũng thương yêu và luôn luôn tìm cách giúp đỡ thì người đó vĩ đại đến nhường nào…
Trích bài giảng “Lòng tôn kính Phật vô biên” – Thượng tọa Thích Chân Quang.
Link bài giảng: https://youtu.be/worJmg4n2P4
Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *