Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Những người hay than phiền

Trong đời chúng ta cũng thường thấy những người hay than phiền:
Tôi tu nhiều quá rồi, tôi niệm Phật hơn cả anh chị em, ấy thế tại sao tôi lại bị bệnh?…
Đây là những người chưa thành tâm, cứ tưởng mình ngon hơn thiên hạ. Thôi để họ lấy cái ngon đó để ở lại đây mà tiếp tục ngon trong cảnh tử tử sanh sanh… Họ không vãng sanh được đâu. Ngược lại, có những người than phiền cách khác:
Tôi biết nghiệp của tôi lớn quá rồi. Tôi phải phá cho hết cái nghiệp này mới an tâm.
À!… Chị muốn phá nghiệp hả? Thôi chị hãy ở lại đây để lo phá nghiệp chướng đi… Nên nhớ, bác sĩ nói chỉ còn 7 ngày nữa thì chị chết rồi đó… Phá đi!… Ở đây tiếp tục mà phá nghiệp. Xin lỗi, vô lượng kiếp nữa phá cũng không nổi, đừng nói chi thời gian chỉ còn 7 ngày!…
Xin thưa với chư vị, đi về Tây Phương là con đường đới nghiệp vãng sanh. Nhớ cho kỹ điểm này.
“Đới Nghiệp” có nghĩa là sao? Đới là bao lại, là gói lại, là bước qua…
Thay vì mình nghĩ tới nghiệp, thì giờ đây đừng nghĩ tới nghiệp nữa. Hãy niệm câu A Di Đà Phật đi. Như vậy là mình đã bỏ qua cái nghĩ về nghiệp, hay gọi là “Đới Nghiệp” rồi đó.
Khi cái nghiệp nó tới, trước đây mình cảm thấy khổ quá! Nay không thấy khổ nữa. Mình nói: “Nghiệp tới không sao đâu. Nó tới sớm thì ta đi về Tây Phương sớm”. Tức là chúng ta đã bước qua cái khổ vì nghiệp, hay nói cách khác, chúng ta đã biết cách “Đới Nghiệp” rồi đó.
Trời ơi!… Năm ngoái mình suốt cá, bắn chim, sát hại sinh vật, v.v… Nghĩ tới ân hận quá. Thì giờ đây đừng buồn nữa, khóc lóc có ích gì. Hãy mau mau tìm đường về Tây Phương đi. Vãng sanh rồi sẽ đem tất cả những thần lực của Chân Tâm Tự Tánh mình có được để về đây cứu độ họ. Tức là mình đã gói được sự ân hận, mình đã đới được các nghiệp Sát, Đạo, Dâm, Vọng… của mình trong quá khứ để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Hiểu được như vậy rồi, thì chư vị thấy rằng, tất cả mọi người ở đây ai cũng có phước phần đi về Tây Phương thành đạo trong một đời này, chứ không phải đợi đến đời thứ hai. Còn nếu sơ ý đi lệch đường thì mình đành phải chịu rủi ro, chịu đau đớn mà vô lượng kiếp nữa coi chừng giải quyết không được.
Bây giờ xin hỏi lại những vị có duyên ở đây, quý vị còn có những điều thắc mắc gì mà nghĩ rằng mình không có khả năng về Tây Phương Cực Lạc được hay không?… Chiều nay Diệu Âm sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi, xin chư vị cứ mạnh dạn hỏi ra. Ví dụ, ngoài kia, tôi có gặp một vị này nói rằng phải tu theo cách này mới được chứng đắc. Tôi thấy người kia nói đời này không thể nào đi về Tây Phương được. Đúng hay sai?… Tất cả những gì còn vướng mắc xin quý vị nên đưa ra. Nếu biết được, Diệu Âm sẽ cố gắng trình bày cặn kẽ cho chư vị.
Diệu Âm xin nói lại rằng, tất cả những người có mặt hôm nay đều có khả năng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hết. Nếu 1.000 người ngoài kia nói không được, thì Diệu Âm cũng nói thẳng là chư vị có khả năng được về Tây Phương Cực Lạc. Chắc chắn như vậy. Nếu tin tưởng thì chư vị cứ mạnh dạn mà đi. Những lời này, xin nói thẳng thắn rằng, không phải Diệu Âm tự nói ra, mà chính A Di Đà Phật đã dạy như vậy, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy như vậy, chư Tổ cũng đã dạy như vậy… Tất cả mọi người chúng ta, người nào nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, đã niệm danh hiệu A Di Đà Phật quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, người đó đều có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là lời Phật dạy.
Nhưng rốt cuộc chư vị có được về Tây Phương Cực Lạc hết hay không? Điều này tôi không dám bảo đảm. Tự chư vị phải trả lời lấy về hành trình của chư vị đi như thế nào? Có đúng đường không?… Nếu chư vị muốn băng qua núi này, vượt rừng nọ… Rồi phải phá ách này, diệt chướng nọ… thì chư vị tự tạo ra con đường đi quá dài, khó quá… quý vị tự chịu vậy.
Còn bây giờ chư vị hãy đi theo con đường ngắn, thẳng, tắt đi. Tôi không muốn qua khu rừng đó đâu. Tôi không cần phải lấp cái suối kia đâu. Tôi không cần phải phá cái núi nọ đâu. Tôi muốn đi thẳng tắt tới mục tiêu luôn, ví như người lên máy bay, bay thẳng tới đích luôn, họ đâu cần gì phải phá núi phá rừng làm chi…
Vậy thì, nếu niềm tin vững vàng, nếu sức nguyện tha thiết, chư vị cứ niệm câu A Di Đà Phật đi. Cứ vậy mà đi, thì bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng trong quá khứ của chư vị các Ngài Thượng Thiện Nhân trên cõi Tây Phương đều biết hết, A Di Đà Phật đã biết hết, nhưng các Ngài vẫn dang rộng bàn tay đón chờ chư vị lên cõi Tây Phương để thành đạo với các Ngài.
Còn nếu chư vị cứ cho rằng: “Con không xứng đáng để về miền Cực Lạc, tại vì tâm con còn phiền não quá, tại vì trí con còn mê mờ quá, tại vì con còn nhiều nghiệp chướng quá, v.v…”, các Ngài cũng đứng đó, vẫn dang tay đón chờ nhưng ta không tới. Các Ngài đưa tay xuống muốn cứu ta mà ta không chịu đưa tay lên để tiếp nhận. Nghĩa là, ta muốn tiếp tục đi theo con đường đau khổ như vô lượng kiếp qua… Xin thưa với chư vị, thôi đành chịu thua rồi.
Quý vị hiểu cho, đi về Tây Phương chính là trở về với Chân Tâm Tự Tánh. Nhưng nói chi đến “Chân Tâm Tự Tánh” nghe khó hiểu quá… Hãy nói, chính niềm tin vững vàng và tha thiết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tất cả nghiệp chướng trong quá khứ chúng ta thành tâm sám hối, lấy một câu Phật hiệu này mà sám hối, làm được vậy thì…
Về Tây Phương cũng là câu A Di Đà Phật…
Thành đạo cũng là câu A Di Đà Phật…
Đi cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh cũng là câu A Di Đà
Phật…
Cứu độ ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp cũng là câu A Di Đà Phật.
Pháp tu của chúng ta là Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Tất cả đều quy về câu A Di Đà Phật, thì tự nhiên chư vị sẽ hoàn thành tất cả những tâm nguyện, một đời này vừa thành tựu cho mình, vừa thành tựu cho chúng sanh.
Nguyện mong cho chư vị quyết lòng mà đi. Đừng chần chờ nữa, nếu sơ ý chúng ta cũng đành nghẹn ngào đưa tiễn nhau bên cái quan tài buồn hiu, lạnh lùng đi về cảnh giới đọa lạc. Oan uổng vô cùng!… Đi về Tây Phương sướng hơn.
Mong chư vị sớm về Tây Phương để cùng gặp nhau ở đó thành đạo…
Trích: Sơ Suất Người Bệnh (Toạ Đàm 38)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *