Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] [Khai thị] Thế nào là biết Niệm Phật và phát tâm vô thượng Bồ Đề

Cách tiêu giải nghiệp chướng

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Thế Nào Là Biết Niệm Phật Và Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề MP3 bấm vào

Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *