DS ban hộ niệm

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
KÍnh bạch Chư Tôn Giáo Phẩm chứng minh, kính chư vị liên hữu đồng tu. BTC Đường zoom THẾ GIỚI HỘ NIỆM chúng con xin kính gửi chư vị Danh Sách Ban Hộ Niệm Toàn Quốc 2022.

Đây là DS tới thời điểm này (11/22) BTC chúng con nhận được. Chắc chắn còn thiếu, còn sơ suất. kính mong chư vị hoan hỉ, đóng góp cho chúng con.

Mọi đóng góp xin gửi tới email: [email protected]

Hoặc liên hệ với Phật Tử Minh Đạt qua ZALO, VIBER số đt:  00420 607 753 884

Chúng con thành tâm tri ân chư vị.

Nam Mô A Di Đà Phật

Con xin cung kính được chia sẻ lan tỏa thông tin!

A DI ĐÀ PHẬT