Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Cách sám hối kết hợp Chú Đại Bi – tiêu trừ nghiệp chướng mạnh mẽ

Bạn đang muốn thường xuyên sám hối để bớt đi nghiệp chướng, nhưng lại không có nhiều thời gian ? Trong bài viết này, Quang Tử xin giới thiệu một nghi thức sám hối ngắn gọn, kết hợp giữa chú Đại Bi – phẩm Sám Hối trong kinh Kim Quang Minh cùng phát nguyện, tất cả chỉ khoảng 5-10 phút là có…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
HT Tuyên Hóa, Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần Chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn …

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát đại từ, đại bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Vì người thân làm phúc thì người thân có được phúc không?

Giả sử có một người thân của quý vị đã mất ( ông bà nội ngoại, cô dì….), nay quý vị phát tâm vì người thân đó để làm các việc phúc ( phóng sinh, cúng dường, từ thiện,…) và hồi hướng công đức cho họ. Làm như thế, thì người mất có được phúc hay không ? Câu trả lời là…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Ni sư Hạnh Đoan giải đáp hoá giải oan gia trái chủ và yểm bùa

Rất nhiều người bị tình trạng oan gia báo hay ma quỷ quấy phá, ám dựa… và yêu cầu tôi giúp. Những câu hỏi tương tự nhau này nhiều đến mức tôi không thể hồi đáp riêng nên buộc phải viết cấp tốc lời đáp chung. Trước tiên xin nói rõ tôi chỉ là phàm phu, không có khả năng gì để…

Xem chi tiết

Công hạnh Quan Âm
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Quán Thế Âm Bồ Tát

Công hạnh Quan Âm

Các kinh ghi công hạnh của Bồ Tát Quan Âm khác nhau. Tùy pháp tu, trình độ hiểu biết sai biệt và nghiệp lực mà cảm nhận về Ngài khác nhau. Đứng trên lập trường Nhứt Phật thừa hay trên Phật quả quan sát Quan Thế Âm, hữu tình và vô tình đều thành Phật đạo. Cho đến tứ sanh lục đạo…

Xem chi tiết

Ngài Gampopa
Quán Thế Âm Bồ Tát

Mười bốn thất bại trầm trọng

1. Ngài Gampopa 2. Đã bước vào cánh cổng của Pháp, người ta lại trở về với cuộc đời gia đình, thì cũng giống như một con bướm đêm phóng vào ngọn lửa của một cây đèn; và đây là một thất bại trầm trọng. 3. Ở với một bậc Thánh trí mà vẫn sống trong vô minh thì cũng giống như…

Xem chi tiết

Không sám hối không tiêu trừ Nghiệp chướng, oan khiên nhiều kiếp mãi theo
Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi thức lạy sám hối đơn giãn

( Ra tiệm Photocoppy in ra mà đọc) Phép Sám Hối đơn giản của Đại Bi Thần Chú mà chúng tôi phương tiện soạn ra giúp mọi người dễ nhớ, dễ thực tập. Pháp Sám Hối quan trọng là chỗ thành Tâm, ăn năn sửa đổi lỗi lầm (nếu biết được). 1. Công dụng: Bất cứ ai có bệnh tật, có thói…

Xem chi tiết

Niệm Quán Âm Bồ Tát khi khẩn cấp
Quán Thế Âm Bồ Tát

Nghi thức Trì Chú Đại Bi Tâm Đà La Ni

I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ. Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu. Bạn có thể đối trước bàn thờ Phật hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật… Một bức ảnh bé có hình…

Xem chi tiết

Quán Âm Bồ Tát cưới sóng biển
Quán Thế Âm Bồ Tát

16 lợi ích niệm danh hiệu Quán Thế Âm

Nam mô Đại từ, Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát… Om mani padme hum…. 1. Không còn tánh tham: Vì Bồ-tát sẽ giúp cho bạn nuôi lớn lòng từ, hành pháp bố thí, khiến cho bạn lúc nào cũng muốn dâng tặng cho người khác chớ không có ý tước đoạt tài vật…

Xem chi tiết

Tranh vẽ bút chì Quán Thế Âm Bồ Tát
Quán Thế Âm Bồ Tát, Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thực tập Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 5 phút để thân tâm nhẹ nhàng

Bồ Tát Quan Thế Âm là một người có khả năng lắng nghe. Lắng nghe tiếng kêu bi thương của con người để tìm tới mà cứu độ. Hạnh của ngài là hạnh lắng nghe với tâm từ bi. Trong khi trì tụng danh hiệu của đức Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokitesvara thì chúng ta tiếp xúc được với năng lượng…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3.…

Xem chi tiết