Ngày nay chúng ta niệm Phật nhằm múc đích nào?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tại sao không thể sanh khởi tín tâm được

Nếu tín tâm không sinh, có rất nhiều người hỏi tôi vấn đề này. Họ cũng rất khó được, rất chân thành, tại sao tín tâm của tôi không sinh khởi được? Tất nhiên việc đầu tiên nên hiểu là nghiệp chướng nặng, làm sao tín tâm của tôi phát sinh được? Bạn phải hiểu được rằng, tín tâm không sinh được…

Xem chi tiết

Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Phật A Di Đà hiện ở trên không trung, Sư Thầy nhảy lên để ngài nắm cái chân của Phật thì không dính

Có một cô Phật tử, hằng ngày cùng chồng mổ thịt Bồ câu bán ở Chợ lớn, làm ăn thuận lợi nên gia đình rất giàu có, sau một thời gian thì hai vợ chồng qua Mỹ mở một cửa hàng xăng ở ngoại ô, còn nhà thì trong thành phố, ông chồng ban đêm phải ngủ lại ở cây xăng, bà…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật ngồi
Cô Giáo Lưu Tố Vân

Quý vị đồng tu, tuyệt đối đừng hủy báng Phật, Pháp, Tăng! Đây không phải là trò đùa, đằng sau còn có nhân quả theo ta

Một người trí thức lớn tuổi, tu học Phật Pháp nhiều năm, thọ trì bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, theo lời ông ấy nói, đã tụng hơn bốn ngàn biến kinh Vô Lượng Thọ. Có một hôm, đột nhiên ông nói với tôi, ông không đọc Kinh Vô Lượng Thọ nữa, tôi nghe xong rất kinh ngạc, nhưng tôi không…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Miếng ăn, miếng uống đều đã được định sẵn, chúng ta cần gì phải lo lắng được mất nữa chứ?

Trong các buổi giảng Kinh, tôi thường khuyên các đồng tu sơ học: “Nếu anh muốn học Phật? Trước hết anh nên đem quyển Liễu Phàm Tứ Huấn niệm 300 biến”. Tại sao thế? Vì người học Phật tâm phải thanh tịnh mới có thể nhập vào Phật Pháp vị. Nếu tâm không thanh tịnh, thì dù có nghe Kinh cũng vô…

Xem chi tiết

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nghe cũng rất miễn cưỡng, xem cũng rất miễn cưỡng

“Ngũ, thính giả vô yếm” nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, vĩnh viễn không mệt mỏi, điều này đúng là không thể nghĩ bàn. Người thế gian này làm gì đều mệt mỏi, có khi mệt chán. Duy chỉ có nghe Phật giảng kinh, nghe Bồ Tát thuyết pháp, mãi mãi không chán ghét, càng nghe càng hoan hỷ, hoàn toàn tương…

Xem chi tiết

HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Ma quỷ muốn gì ở người tu tập chân chính?

Nếu quý vị tu hành có được định lực thì yêu ma quỷ quái đều muốn ăn thịt quý vị cho bằng được. Nhưng không phải là ăn thịt quý vị đâu! Tôi sẽ hết sức chân thực trình bày cho quý vị được rõ chẳng giữ lại điều gì. Ðiều gì thực sự sẽ xảy ra? Chỉ vì quý vị không…

Xem chi tiết

Mật Tông

Bài kệ trong Kinh Kim Cang

Đức Phật đã kết thúc kinh Kim Cang bằng bốn câu kệ rất sâu sắc như sau: “Nhất thiết hữu vi pháp, Như mộng, huyễn, bào, ảnh, Như lộ diệc như điện, Ưng tác như thị quán.” Dịch nghĩa: Tất cả pháp hữu vi, Như mộng, huyễn, bọt, bóng, Như sương, như chớp loé, Hãy quán chiếu như thế. Thật vậy, bài…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư, HT Thích Thiền Tâm

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ

Giác linh đường, nơi tôn thờ xá lợi và những trứ tác của Đại Sư Ấn Quang – Liên tông thập tam tổ. “Năm Dân Quốc thứ 29, ngày 24 tháng 10, Đại sư dự biết kỳ vãng sinh, cho triệu tập chư Tăng và Cư sĩ về chùa Linh Nham. Trong buổi hội đàm, Ngài suy cử Diệu Chơn hòa thượng…

Xem chi tiết

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đại Sư Ấn Quang dạy chi tiết những điều tinh hoa, quan trọng cốt yếu cần phải nắm rõ để được Vãng Sanh Cực Lạc của Pháp môn Tịnh Độ

[THƯ 19]: Thư gởi cư sĩ Trần Tích Châu – Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao   Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt…

Xem chi tiết

Vào Thời Điểm Chết, Bạn Sẻ Trải Qua Những Cảm Giác Thế Nào?
Văn hóa xã hội

Nhật ký sau khi chết

Vào một ngày, khi thân người không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ ta đã nhìn thấy … Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng. Ngày Động Quan…thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ…

Xem chi tiết

Ân sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công đức của việc hội tập là không thể nghĩ bàn

Khi tôi giảng kinh hoằng pháp ở trong và ngoài nước, cũng đã giới thiệu với mọi người vị lão sư này. Vị lão sư tôi giới thiệu là ai? Là Phật Vô Lượng Thọ, là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu? Ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta mỗi ngày đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ…

Xem chi tiết

Chướng ngại tu hành lớn nhất là cống cao ngã mạn
Tịnh Độ

Bị ma chướng quấy rối làm hại

Từ xưa đến nay, những vị tu hành không sao khỏi bị ma chướng khuấy rối làm hại. Vậy một phen gặp nó, ta cần phải khởi tâm gấp niệm Phật, chớ nên nhân nơi ma sự mà thối tâm lùi sụt trên bước đường đạo giải thoát. Người tu hành lập chí cương quyết như thế, dù có thất bại trăm…

Xem chi tiết