Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Bạn phải biết, nhân cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng, cố gắng tu thiện

Dạy con làm phước từ thời niên thiếu - Tượng Đức Phật ngồi thiền
🏵🙏
Chúng ta muốn học Phật, đặc biệt là thật sự mong muốn Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc trên thực tế chính là di dân, chúng ta di dân đến Thế Giới Cực Lạc, chúng ta thân cận Đức Phật A Di Đà, thế thì bạn phải biết, không thể mang theo thứ gì ở thế gian này cả.
Cái gì có thể mang theo?
Có thể mang theo đức hạnh, công thiện, nghĩa là có thể mang theo công đức mà bạn tu hành, bạn có thể mang theo đức hạnh, những thứ khác không thể mang theo. Bạn phải biết, nhân cơ hội bây giờ vẫn còn thọ mạng, cố gắng tu thiện. Việc này rất quan trọng, ở đâu có duyên thì giúp đỡ cho họ, đừng có tâm phân biệt, đừng có chấp trước, không ích kỷ.
Tất cả chúng sanh vốn là Phật, tất cả chúng sanh có duyên đều phải giúp đỡ, đây là điều chúng ta nên làm. Bất luận ở nơi nào, gặp được người có duyên, nếu họ chịu nghe, thì hãy khuyên nhủ họ. Họ không nghe cũng không sao, Nhất lịch nhĩ căn, vĩnh vi đạo chủng, trong A lại da thức họ đã gieo vào chủng tử.
Tôi gặp mặt ông Bush, cũng nói với ông những điều này, Mohamad hỏi tôi, ông ấy có chịu nghe không?
Tôi nói ít nhất ông ấy cũng không phản đối tôi. Tôi tạm biệt ông trở về Úc, một tháng rưỡi sau ông gửi tặng cho tôi một bức ảnh có ký tên. Tôi nói nếu ông ấy cảm thấy chán ghét những lời tôi nói với ông ấy, ông ấy sẽ không có hành động này, ông ấy tặng cho tôi tấm ảnh, còn tự tay ký tên.
Thiện ngôn, thái độ của chúng ta thành khẩn, chân thành, cho dù có xung đột với những lợi hại trước mắt của họ, họ cũng sẽ không phản đối. Điều này trong Phật pháp, gieo giống, gieo hạt, đời sau kiếp sau gặp được duyên, hạt này sẽ sinh sôi nảy mầm, họ sẽ thật sự tiếp nhận. Vì vậy không được để lỡ duyên, gặp được duyên thì phải gieo mầm cho họ.
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
HT Tịnh Không Giảng
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *