Xa lìa hưởng thụ danh văn lợi dưỡng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Niệm A Mi Đà Phật nhiều năm như vậy vẫn chưa thông

Chúng ta niệm A Mi Đà Phật nhiều năm như vậy vì sao vẫn chưa thông? vì tâm chúng ta vẫn còn tự tư tự lợi, chưa hàng phục được phiền não, tu học phải bắt đầu từ căn bản này. Cổ nhân thường nói: “miệng niệm di đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công”. Cho nên…

Xem chi tiết

Phải khéo sống để tránh nhân quả xấu - Hòa Thượng Thích Thông Phương
Lời dạy của đức phật, Thiền Tông

Phải khéo sống để tránh nhân quả xấu – Hòa Thượng Thích Thông Phương

Trong kinh Pháp Cú Phật dạy: Người ngu si thiếu trí, Tự ngã thành kẻ thù, Làm các nghiệp không thiện, Phải chịu quả đắng cay. Người ngu si thiếu trí tuệ biến tự ngã của mình thành kẻ thù, lại tưởng kẻ thù của mình ở bên ngoài nhưng chính mình là kẻ thù của mình đó. Biến tự ngã mình…

Xem chi tiết

Hiểu được tôn sư trọng đạo - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiểu được tôn sư trọng đạo – HT Tịnh Không

Ngày nay khó khăn nhất của Phật giáo, khó ở chỗ nào? khó ở chỗ không có tâm cung kính, không có tâm cung kính Phật Bồ Tát đến dạy cũng dạy không được, khó ở chỗ này. Lúc xưa có một chút tâm cung kính, đó là cái gì? Từ nhỏ dạy dỗ mà có. Thời đại của tôi, nhờ được…

Xem chi tiết

Không khí ô nhiễm ấy chính là oán khí của hết thảy chúng sanh tử nạn - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không khí ô nhiễm ấy chính là oán khí của hết thảy chúng sanh tử nạn

Giáo học Đại Thừa chẳng dễ dàng như vậy. Giáo học Nho, Thích, Đạo và giáo học của các tôn giáo khác, nói theo phía người hiện thời, sẽ là chẳng phù hợp! Vì thế, tổ sư đã vạch ra một phương hướng: “Nhân Quả”. Trong lúc tai nạn bức thiết nghiêm trọng sắp xảy đến, giáo dục nhân quả sẽ hữu…

Xem chi tiết

Người tu Tịnh Độ có nên thờ Phật trong phòng ngủ không?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người tu Tịnh Độ có nên thờ Phật trong phòng ngủ không?

Người tu Tịnh Độ thật sự chẳng có gì kỵ húy, trong phòng ngủ cũng có thể treo hình Phật, vì sao ? Khiến cho ta suốt ngày từ sáng đến tối trong mười hai thời đều chẳng rời Phật. Vì thế, chẳng cần nói khách sáo, chẳng cần nói tới chuyện cung kính, chẳng cần nói tới chuyện kỵ húy, thảy…

Xem chi tiết

Pháp Sư Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Sứ mạng của phụ nữ là thay gia tộc ta nuôi dưỡng dạy dỗ đời kế tiếp

Ngày xưa đối với phụ nữ còn coi trọng còn hơn cả nam giới. Người chồng có thể không tôn kính thê tử của mình chăng? họ là thay gia tộc ta nuôi dưỡng dạy dỗ đời kế tiếp. Có thể không cảm ân chăng? có thể không tôn trọng chăng? không tôn trọng họ chính là bất hiếu cha mẹ, bất…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà Là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương

Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10 Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian: Năm 1998 Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Biên tập: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ     Nguyện thứ mười bảy: “CHƯ PHẬT XƯNG THÁN NGUYỆN” Kinh văn: “Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới vô…

Xem chi tiết

Người đại hiếu mới được vãng sanh - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người đại hiếu mới được vãng sanh

Trong năm khóa mục này, thứ nhất là “Tịnh Nghiệp Tam Phước”, đây là nền tảng. Trong đây nói ba điều cần thiết phải làm. Điều thứ nhất là “hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Bạn đem câu này làm cho được, phước báo trời người bạn liền đạt được. Đây là…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Phật pháp Đại Thừa bắt đầu học từ Địa Tạng Bồ Tát

Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta xem ở trong tiểu sử, loại tiểu sử lâu đời nhất ở trên “Đại Tạng Kinh” là “Thích Ca Phổ”, “Thích Ca Phương Chí”, còn có một cái là “Thích Ca Thị Phổ”, tổng cộng có ba loại. Trong “Đại Tạng Kinh” có ba loại, tôi đã xem được hai loại. Thích Ca Mâu Ni…

Xem chi tiết

Tại sao có quá nhiều người bệnh ung thư! - HT Tuyên Hóa
HT Tuyên Hóa, Lời dạy của đức phật

Tại sao có quá nhiều người bệnh ung thư!

Quý vị có muốn biết tại sao có quá nhiều người bị ung thư? Tình trạng này là do nghiệp sát sanh tạo ra. Quý vị hãy suy nghĩ về việc này, qua sự phá thai, quý vị đã tận diệt những mạng sống ngay trước khi chúng có cơ hội chào đời. Trong hoàn cảnh này, sự oán giận của những…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát - Ngài Giáo chủ Cõi U Minh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhưng họ thực sự đã vãng sanh

Bạn đừng coi những người vãng sanh, vãng sanh có tướng lành, có thể họ nghe kinh rất ít, nghe pháp chẳng nhiều, nhưng họ thực sự đã vãng sanh. Bạn lại hỏi thăm kỹ, người này nhất định hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tâm địa rất từ bi. Bạn hỏi thăm xem trong đời sống hằng ngày xử…

Xem chi tiết

Hoà Thượng Tuyên Luật Sư - Thích Minh Thông
Lời dạy của đức phật

Muốn vãng sanh phải tập làm người dốt

Thầy ngồi ghế nhà trường xuyên suốt 20 năm, học hầu như gần hết các kinh, luật, luận Đại thừa từ nơi các bậc thầy thật tu, thật học. Học nhiều như thế nên huân tập trong A Lại Da, nhưng nay muốn vãng sanh phải tập làm dốt. Nên bây giờ ai tới hỏi giáo lý, tư tưởng Đại thừa, đều…

Xem chi tiết