Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bởi Kinh Lăng Nghiêm là Kính chiếu yêu nên sẽ là Kinh bị diệt đầu tiên thời mạt pháp

Thời Mạt pháp, chúng ta thấy mặt mũi họ đều là người nhưng lại chẳng phải người mà toàn là yêu ma quỷ quái. Bởi Kinh Lăng Nghiêm là Kính chiếu yêu nên sẽ là Kinh bị diệt đầu tiên thời mạt pháp Đây là nói việc tạo nghiệp. Hiện nay đích thật có người tạo ác nghiệp này, chúng ta thường…

Xem chi tiết

Tây Phương tiếp dẫn
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Mỗi pháp môn có một cái cách hướng dẫn

Ngài Ấn Quang Đại Sư có nói: “bỏ đường tắt Tây Phương chín cõi pháp giới chúng sanh khó tròn cõi giác. Rời cửa mầu Tịnh độ mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê”. Ngài Pháp Đảnh Đại Sư có nói: “Thời mạt pháp này kinh sám không còn đủ lực nữa. Chỉ còn có câu A Di…

Xem chi tiết

Tâm Bồ Đề kiên cố
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Bồ đề tâm chính là tâm tự lợi, lợi tha

Niệm Phật nên thường tưởng như mình sắp chết, sắp đọa địa ngục thì chẳng khẩn thiết cũng sẽ tự khẩn thiết, chẳng tương ứng cũng tự tương ứng. Dùng tâm sợ khổ Niệm Phật chính là diệu pháp thoát khổ bậc nhất, cũng là diệu pháp tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất. Niệm Phật muốn được nhất tâm thì trước hết…

Xem chi tiết

Đạo Phật

Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề)

Tôn giả Subhuti (Tu Bồ Đề) nhập định suốt đêm ở triền núi đó. Rồi sáng hôm sau Ngài đi xuống làng khất thực. Tôn giả đi mãi đến một túp nhà tranh nghèo nàn, và đứng lại trước sân. – Thưa Tôn giả, nhìn dung mạo uy nghi phi phàm của Tôn giả, con đoán ngay Tôn giả phải là bậc…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Người điếc được Bồ Tát Địa Tạng âm thầm gia bị chỉ dẫn pháp môn Niệm Phật cuối đời được vãng sinh

Câu chuyện Quân Thiết Thiều, một nhà cải cách Đông y bị điếc hơn 10 năm, được bồ tát Địa Tạng hướng dẫn niệm Phật. Sau đó mang tiền nhờ người đi in kinh Địa Tạng, dặn người thuật lại chuyện này cho đời sau để báo ân Phật. Quân Thiết Thiều là vị tiền bối về phái cải cách về đông…

Xem chi tiết

Một trăm câu hỏi đáp về pháp môn Niệm Phật
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải nghiên cứu về Di Đà Tịnh độ

Thường thường, như chúng ta đã biết về phương pháp Hộ Niệm thì mỗi một pháp môn có mỗi cách hộ niệm khác nhau. Cho nên nếu chúng ta tu học theo pháp môn Tịnh độ để trở về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta nhất định phải nghiên cứu về Di Đà Tịnh độ, nghiên cứu về đại nguyện của…

Xem chi tiết

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật càng tinh tấn càng thành khẩn thì hoa sen càng lớn

Nếu quý vị niệm Phật càng tinh tấn, tâm càng thành khẩn thì hoa sen của quý vị sẽ càng to lớn, càng rực rỡ. Điều này không cần ai nói, chính quý vị sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng nhất. Vào khoảng mấy năm trước, khi tôi ở Cựu Kim Sơn giảng Kinh có 1 vị đồng tu đến…

Xem chi tiết

Niệm Phật - Đức Phật cầm hoa sen
Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma

Người niệm Phật được thoát vòng sinh tử, được đi về tây phương là nhờ đại nguyện của Đức A Di Đà. Mình nương theo đại nguyện của Ngài, cầu Ngài đến tiếp dẫn, hoàn toàn khác với cách tu của các vị tự lực tu chứng. Các vị đó có một ý niệm rất rõ rệt là: “phùng Phật sát Phật,…

Xem chi tiết

Đạo Phật

Hoa sen hiện ra trên trời khi hỏa thiêu hòa thượng Quảng Khâm!

Chúng tôi cũng xin chia sẻ về tiểu sử của Hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng còn nhỏ cha mẹ chết sớm được ông chú nuôi. Sau khi ông chú mất vì được người chú thương yêu nên đã chia hết tài sản cho ngài. Vì vậy những người con của người chú đã ganh tỵ nói rằng “Ông là con nuôi…

Xem chi tiết

Tịnh Độ

Sợ chết thì phải làm sao?

Chúng ta ở thế giới ta bà này có sanh ắt có tử, nếu quý vị sợ chết thì niệm PHẬT cầu sanh Tây Phương, sanh đến tây phương rồi thì vĩnh viễn xa rời sáu đường Luân Hồi, khỏi chịu cái khổ sanh tử, đó mới là an lạc thật sự. Khi chưa thoát khỏi sanh tử thì tất cả chuyện…

Xem chi tiết

Sống chậm sống chánh niệm - làm Tượng Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công đức niệm Phật thật là to lớn, thù thắng vô cùng

Quý vị đây không đủ phước báu suốt ngày vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Vậy thì ai là người có đủ phước báu? Là những người thật thà, chất phác, suốt ngày chỉ ôm giữ một câu A Di Đà Phật, việc gì cũng không nghĩ tưởng. Do đó, công phu niệm Phật của quý vị khi đã đến mức không…

Xem chi tiết

Linh ứng cầu siêu cho vong thai nhi - Địa Tạng Bồ Tát
Đạo Phật

Địa Tạng Bồ Tát không kể công, Ngài cũng không tuyên truyền công đức của mình nên cảm ứng đạo giao

🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🌺🌺🌺🌺 Xin Bồ Tát Làm Tiêu Ðộc Cho Toàn Cầu Dùng cam lồ và nước pháp tẩy trừ độc khí trên thế giới. Ðộc tiêu một phần, thế giới bình an thêm một phần. Tại sao ta đả Ðịa Tạng Thất? Bởi vì hiện tại thế giới có quá nhiều tai nạn, nên chúng ta cần Ngài Ðịa Tạng Bồ Tát dùng…

Xem chi tiết