Trần Thái Tông với tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm đời Trần
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Xuất gia có 4 hạng người

Phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức, cho nên xuất gia là hình thức. Vì vậy bạn phải hiểu được việc xuất gia này ở trong Phật pháp nói có 4 loại, xuất gia là những loại “gia” nào? Hiện nay người đã xuất là điền trạch gia, trong cái gia của bạn có nhà cửa, có tài sản, có…

Xem chi tiết

Đức Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người đại tu hành không lầm nhân quả

Chư Phật Như Lai thị hiện trong thế giới chúng sanh, thường cũng thị hiện có nghiệp chướng. Chư vị phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện, đều là phương pháp giáo hóa của các Ngài, là nghi thức giáo học chứ chẳng phải thật. [Các Ngài thị hiện như vậy nhằm] giúp phàm phu chúng ta cảnh giác đến việc…

Xem chi tiết

In hình Phật, danh hiệu Phật vào báo chí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất tâm Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ dù trong tai nạn lớn bạn vẫn có thể được bình yên

Hiện nay thế gian này có tai nạn, tai nạn quá nhiều chúng ta không thể nào dự liệu được, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể gặp, chúng ta làm sao đối phó? Lúc trước thầy Lý dạy chúng ta chỉ có cách duy nhất là nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Do đó trong…

Xem chi tiết

Tại sao người sống thiện, tinh tấn tu hành lại gặp nhiều ác nghiệp?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ

Kinh văn: “Bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ”. Câu này là “nguyện trong nước không ác đạo” trong 48 lời nguyện. Ở chỗ này chúng ta phải nghĩ đến, ba đường ác là quả báo. Có quả thì có nhân. Nhân là gì? Nhân rất là phức tạp. Phật thường nói sự…

Xem chi tiết

Tu hạnh Quán Âm sau khi chết sanh về đâu?
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Tạo thập ác đọa Địa Ngục nhờ trì tụng Đai Bi Chú được giải thoát

꧁☉࿋ོ༙ Nαм Mô A Dι Đà Pнậт࿋ོ༙☉꧂ Ông Tái Cử Nhân tại Ngô Huyện, thường ngày gây nghiệp rất nhiều, nhưng ông ta cúng bái Quan Thế Âm Bồ Tát rất thành tâm, mỗi ngày ông không ngừng niệm kinh “Đại Bi Chú”. Đến một ngày, ông ta lâm bệnh và qua đời, được mấy ngày, có người hàng xóm qua đời…

Xem chi tiết

Đạo Phật

Ai là người cần phải tu?

Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm đầu tắt mặt tối, cơm không đủ no áo không đủ ấm, có thì giờ đâu mà nói chuyện tu. Hoặc có những người nghĩ, tu là việc của những kẻ thiếu phước bần hàn, cô quả,…

Xem chi tiết

Muốn độ chúng sinh phải biết bố thí - Đức Phật
Đạo Phật

Đức Phật lý giải vì sao không ban cho đàn ông của cải dồi dào, đàn bà hương sắc tuyệt trần

Đức Phật nói, nhân sinh vô thường, sống trên đời hãy biết bố thí, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Hà cớ gì phải lao thân khổ tứ vì điều đó. Nhà thông thái hỏi Đức Phật: “Tại sao Ngài không ban cho tất cả phụ nữ dung mạo “quốc sắc thiên hương?” Đức Phật nói: “Không phải người phụ nữ…

Xem chi tiết

Văn hóa xã hội

Khổ không than, sướng không khoe, mất không tiếc, nguy không loạn

Kể khổ cũng có giới hạn, đồng tình cũng có thời hạn. Đừng khiến bản thân trở nên đáng thương trong lòng người khác, cũng đừng tự hại mình trở thành hạt cát trong mắt người ta! 1. Khổ không than: là một loại tu luyện tâm tính Trên mạng có một câu nói rất nổi tiếng: “Đừng bao giờ kể khổ…

Xem chi tiết

Mỗi ngày có thể lạy Phật ba trăm lạy - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cung kính, khiêm nhường nhưng không thể học theo!

Khi mới học Phật, tôi có một ban học rất thân. Lúc đó chúng tôi có ba người, ba người cùng tuổi mà vận mạng đại khái gần giống nhau. Những người bói toán xem tướng, nói ba người chúng tôi đều không qua được 45 tuổi. Thật vậy, năm 45 tuổi, hình như là tháng ba, người thứ nhất ra đi…

Xem chi tiết

Tranh Phật Tây Phương - A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ

Kinh văn: “Bất văn tam đồ khổ nạn chi danh, thượng vô giả thiết, hà huống thật khổ”. Câu này là “nguyện trong nước không ác đạo” trong 48 lời nguyện. Ở chỗ này chúng ta phải nghĩ đến, ba đường ác là quả báo. Có quả thì có nhân. Nhân là gì? Nhân rất là phức tạp. Phật thường nói sự…

Xem chi tiết

Mười niệm vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Công phu cả đời quyết định trong một sát na cuối cùng lúc lâm chung

Công phu cả đời quyết định trong một sát na cuối cùng lúc lâm chung. Về cực lạc hay lại quay vào lục đạo luân hồi quyết định ở sát na này. Quý vị phải cảnh giác chuyện này! Chúng ta thường nói “đới nghiệp vãng sanh”, nghiệp nặng nhất là tham, sân, si. Chúng ta chưa đoạn tham, sân, si, chưa…

Xem chi tiết

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định không nói lỗi lầm của họ, chỉ có một câu A Di Đà Phật đối đãi với họ

Chúng ta học Phật, Phật ở đâu? Phật chính là ở trong bộ Kinh này. Chúng ta đọc cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ, cùng nhau nghiên cứu thảo luận cho kỹ càng, làm sao để áp dụng cho được. Mỗi câu mỗi chữ của Kinh văn chúng ta phải làm cho được, tôi cũng thường nói, bạn làm tròn hai phần…

Xem chi tiết