Đạo Phật

Âm đức và dương đức

Âm Đức và Dương Đức
– Người xưa nói Tích Đức, Tích Âm Đức.
– Từ nhỏ chúng ta vẫn thường nghe ông bà căn dặn: “Phải tích Âm Đức, không cho mình thì cũng là cho con cháu”. Nhưng thế nào gọi là Âm Đức và Dương Đức?
🍁Làm việc tốt muốn người khác biết gọi là “Dương Đức”. Dương Đức phúc báo nhanh, người ta sẽ ca ngợi bạn, tuyên dương bạn, báo đáp bạn bằng vật chất hoặc khen thưởng biểu dương. Dương Đức đã được báo đáp rồi thì sẽ hết.
🍁 Làm việc tốt mà không cần người khác biết gọi là “Âm Đức”. Âm Đức dù không được ai biết đến, không được ai biểu dương, nhưng phúc báo lớn, tích được lâu dài.
☘Đừng sợ làm việc tốt thì sẽ phải chịu thiệt. Hành thiện sẽ tích Phước, sống Lương Thiện sẽ tích Đức, Phước Đức ấy vĩnh viễn là của bạn, người khác không thể trộm được, không thể cướp được. Tự mình tu Phước Đức thì tự mình được Phúc Báo, vì Phước Đức là một loại năng lượng. Tuy Phước Đức nhìn không thấy, sờ không được, nhưng không lúc nào và không nơi nào là không tồn tại.
🌸 “Dương Đức” không lâu dài, đa số là tùy theo việc làm tốt mà nhận được Phúc Báo ngay trong đời. 1 phần là do Tâm mong cầu được hồi đáp, 1 phần là do có mục đích mới Hành Thiện. Là vì Danh vì Lợi mới làm… Nên sự Hồi Đáp cũng có Giới Hạn.
🌸 “Âm Đức” tích được lâu, hơn nữa càng tích càng lớn, càng tích càng dày, còn có thể để lại phúc trạch cho cháu con. Do đó làm việc Thiện thì nên xuất phát tự đáy lòng, là thật tâm thật lòng vì người khác, vì lòng thương yêu mà làm… Không nên truy cầu Danh Lợi hoặc vì Danh Tiếng…
🌹 Người xưa rất coi trọng Âm Đức, cho rằng Âm Đức mới là trân quý, còn Dương Đức chỉ là một chút Hư Danh, không có giá trị thực tế đối với sinh mệnh.
🌹“Sống trong đời sống cần có một Tấm Lòng”, và Tấm Lòng chỉ “để gió cuốn đi” … Đó chính là Âm Đức.
PHƯỚC ĐỨC ẤY VẪN CÒN MUÔN THUỞ
TUY VÔ HÌNH – ĐỪNG NGỠ RẰNG KHÔNG..
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT – XIN THƯỜNG NIỆM
Được gắn thẻ , , ,

1 bình luận trong “Âm đức và dương đức

  1. cho con hỏi âm đức và dương đức có được nhắc đến trong kinh hay giáo lý của Đức Phật không ạ, nếu có thì có thể cho con xin nguồn được không ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *