Nghiệp cứ trả - phước cứ làm - đạo cứ tu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đừng vì nghiệp tội của mình sâu nặng mà hoài nghi việc Niệm Phật vãng sanh

Chính vì phiền não nghiệp chướng, nghiệp tội của chúng ta sâu nặng nên Đức Phật A Di Đà mới nói: “Bạn Niệm Phật thì tiêu trừ được tội chướng, Niệm Phật thì được Phật lực cứu độ; Niệm Phật nương vào thệ nguyện của Phật mà được vãng sanh Tịnh độ”. Thế nên, đừng vì nghiệp tội của mình sâu nặng…

Xem chi tiết

Vẫn không buông bỏ được
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng Khổ – Những cái khổ thế gian

“Chúng Khổ”, cái khổ thế gian này của chúng ta thật quá nhiều. Để thuận lợi cho việc dạy học, Phật ở trên Kinh đã đem khổ não thế gian quy nạp thành ba loại lớn, đó là “khổ khổ”, “hoại khổ” và “hành khổ”. Ba loại lớn này phía sau đều có một chữ khổ, chữ “khổ” này là danh từ,…

Xem chi tiết

Căn tánh chúng sanh có nghiệp chướng quá nặng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đó chính là cá nhân căn tánh không như nhau, quay đầu có sớm trễ

{TẬP 48}: Tôi tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ là sau khi học Phật bảy năm, không phải dễ dàng. Cho nên lão sư có trí tuệ, có phương pháp, trên Kinh Phật thường nói “phương tiện khéo léo”. Thầy có phương tiện khéo léo, thầy hiểu được làm thế nào để dẫn dắt. Khi tôi còn trẻ ưa thích đọc sách,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát và các em bé
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trích: yêu quý sinh mạng xin đừng phá thai giết con

PS Tịnh Không: Việc phá thai chính là giết người. Người bị giết là ai? Là chính những đứa con mà mình đứt ruột sinh ra. Mỗi năm trên thế giới giết chết 50 triệu thai nhi, hai năm là 100 triệu. Tôi nghĩ rằng đây là nhân tố thứ nhất của tai nạn. Phật pháp và các tôn giáo đều tin…

Xem chi tiết

TỊnh Độ - Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ngài đến để chứng minh!

Chúng ta đọc chuyện ký của Đại sư Huệ Viễn, là Sơ tổ Tịnh Tông, ngài hiện tiền thấy Phật bốn lần. Ngài cũng là thọ nhận lời phó chúc của A Di Đà Phật, mà lãnh chúng, không được đi ngay, cần đợi đại chúng. Đạo tràng Niệm Phật đường Đông Lâm của Viễn công, 123 người đều vãng sanh, thì…

Xem chi tiết

Đức Đại Thế Chí Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi ngày ăn thịt chúng sanh thì đã là phiền phức rồi

Con người chúng ta là những kẻ “ỷ mạnh hiếp yếu” giết hại vô số loài động vật để ăn nuốt, thậm chí còn ăn con vật sống cho nên bạn thường gặp bệnh tật, tai nạn chẳng thể phát khởi tâm từ bi yêu thương mọi loài. Ngày nay chúng ta thấy thế gian này, có rất nhiều người giàu sang…

Xem chi tiết

Phật nói Kinh Pháp Hoa Tam Muội - Nguyễn Hiển
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Đương đời có thể thân chứng Niệm Phật Tam Muội

Bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi đều quyết giữ chắc câu Phật hiệu nơi tâm. Phải gắng Niệm làm sao toàn tâm đều là Phật, đương thời có thể thân chứng niệm Phật tam muội. Phàm những người đối với pháp môn Tịnh Độ đã tin chắc rồi, thì cần phải phát nguyện xa lìa cõi Ta Bà như tù nhân…

Xem chi tiết

Tâm trụ nơi danh hiệu A Di Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Con người khi lâm chung hãy để họ yên tĩnh

Có người sau khi chết chưa được tám tiếng đồng hồ, có người dùng nội công đẩy từ dưới chân lên đỉnh đầu, ý là muốn giúp cho người chết thần thức sớm rời khỏi xác, xin hỏi việc này có thật không? Có ảnh hưởng gì đối với người chết không? Tốt nhất là không nên dùng những thứ này, tại…

Xem chi tiết

Mắc họa vì dâm
Chuyện nhân quả - vãng sanh, HT Tuyên Hóa

Quả báo của việc dâm loạn – câu chuyện: ông Lưu tay heo

Hòa Thượng Tuyên Hóa kể: Ở huyện Du Thọ, Đông Bắc có ông “ Lưu tay heo” vì tay của ông giống như móng heo. Ông Lưu nhớ những việc xảy ra trong 3 kiếp trước của ông. Lúc đầu ông rất hiếu thuận với cha mẹ. Kiếp sau ông đầu thai vào một gia đình giàu có. Cha ông hơn 40…

Xem chi tiết

HT Thích Thiền Tâm, Tịnh Độ

Ma có thể giả được tất cả, nhưng không thể giả câu Phật hiệu…

Khi ngồi Thiền hay niệm Phật nếu chúng ta thấy Phật hay Bồ Tát hiện thân, có hào quang… thì chưa chắc là thật. Vì sao? Vì Ma đều có thể giả được hình ảnh Phật hay Bồ Tát với thân tướng và hào quang sáng chiếu rực rỡ, Ma có đủ năm thứ thần thông, trừ Lậu Tận Thông mà thôi.…

Xem chi tiết