A Di Đà Phật - Pháp Môn Niệm Phật Thù Thắng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cánh cửa của thế giới Cực Lạc mở rộng, hoan nghênh mọi người trở về

Chúng ta xem tiếp phần kinh văn bên dưới: “Cánh cửa này chỉ có phát tâm Bồ đề, bậc thượng thiện, mới có thể vào đó, mở toang cánh cửa này, cho nên gọi là thông đạt thiện thú môn”. Cánh cửa này, trong bộ kinh này, chính là cánh cửa lớn của thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc là…

Xem chi tiết

Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà được vãng sinh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu trừ.
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người một mực nhất tâm niệm A Di Đà Phật, người ấy có phước – đại phước báu!!!

Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ ràng: Chẳng thể do chút thiện căn, phước đức, nhân duyên, mà sinh về cõi ấy. ️Chúng ta thiện căn ít ỏi, phước đức ít ỏi, chẳng đến đó được. – Thiện căn và phước đức là gì? Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu, đó là thiện căn. – Phước đức…

Xem chi tiết

Sử dụng tròn đầy bản tâm của bạn - Quán Thế Âm Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm sao có thể đem chấp trước phá sạch, đây là phật pháp! muốn phá chấp trước, trước tiên phải bắt đầu từ việc “chấp trước phai dần!”

Chúng ta muốn học tập theo Phật, muốn học tập theo chư Phật Bồ Tát, chúng ta ngày nay sở dĩ không có cách gì thông tình, không có cách gì đạt lý, tức là cánh cửa thứ nhất không thể bước qua. Đây là do cái chướng ngại nghiêm trọng nhất. Chướng ngại này chính là “ngã”, “ngã” không buông xả.…

Xem chi tiết

Cảm ân người đã thành tựu cho ta - Đức Phật tiếp dẫn
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chân thành đến cực điểm thì liền thông đạt ngay!

Quan trọng nhất là tu dưỡng đức hạnh. Trong tu dưỡng đức hạnh, điều quan trọng nhất là chân thành, chỉ có chân thành thì mới có thể thông được. Pháp thế xuất thế gian chỉ cần thông rồi thì liền thành tựu viên mãn, tất cả chướng ngại đều không còn nữa. Chỉ sợ không thông. Cách thông như thế nào…

Xem chi tiết

Tuyên ngôn Niệm Phật - Đại sư Thiện Đạo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế gian người làm sự nghiệp từ thiện rất nhiều, người nào là thật, người nào là giả, chúng ta phải phân biệt rõ ràng!

Ngạn ngữ có câu: “Nhà từ thiện làm giàu từ từ thiện”, đó là lời châm biếm. Làm sự nghiệp từ thiện họ được danh lợi đôi đường. Danh là “nhà từ thiện lớn”, lợi là “được đại phú đại quý”. Ra bên ngoài đi khuyến hóa, đi quyên góp, quyên góp được một vạn đồng, làm được bao nhiêu cho việc…

Xem chi tiết

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mỗi lần bệnh là mỗi lần trả nghiệp

Thường tất cả chúng ta khi sinh ra và lớn lên ở đời, hầu hết đều phải bị bệnh, thật hiếm có ai sống mà không hề bị bệnh tới lúc mất. Và ít ai biết rằng: Mỗi lần bị bệnh là quý vị đang trả nghiệp của chính mình, tức những việc làm xấu ác mà chúng ta đã gieo ra…

Xem chi tiết

Đạo Phật

7 tuần đầu sau khi Đức Phật thành đạo

Sau khi chứng đạo, đức Phật ở lại Bồ đề đạo tràng trong 7 tuần. Mỗi tuần Ngài ở một chỗ và làm một việc khác nhau. Tuần 1: Đức Phật ngồi tịnh tọa tại cội Bồ Đề, trải nghiệm tận hưởng: hạnh phúc, an lạc, giải thoát, giác ngộ mà Ngài vừa chứng được. Tuần thứ 2: Đi về hướng Đông…

Xem chi tiết

PS Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không

Học Phật thì không nên tin vào thần thông, không nên mong cầu cảm ứng

Thật thà y theo đạo lý phương pháp trong Kinh giáo mà tu học, bạn mới thật sự là đệ tử Phật, bạn sẽ đạt được công đức lợi ích thù thắng của Phật pháp. Thần thông thì yêu ma quỷ quái cũng có thần thông. Phật không dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh. Vì sao vậy? Nếu như Phật…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Thai Sen
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bản thân chưa độ mà độ người, đó là chuyện không thể!

Bạn biết quá nhiều chuyện, quen biết quá nhiều người, những người này sẽ đem bạn trói buộc rất chặt ở trong luân hồi, bạn không thể ra được. Không phải việc thật sự cần thiết phải biết đến thì tuyệt đối không dò hỏi, không phải nhân vật thật sự cần thiết phải tiếp xúc thì tốt nhất là bớt qua…

Xem chi tiết

Văn hóa xã hội

Chọn người cùng tần số

Nếu cảm thấy không cùng tần số, đừng tùy ý bước vào! Trong cuộc sống, gặp gỡ là điều tất yếu, việc tiếp xúc với nhiều người là lẽ thường tình. Tuy nhiên, không phải ai cũng đáng để ta giao du, chỉ những người cùng tần số với mình mới đáng để ta trao gửi tấm chân tình. Ngoài xã hội…

Xem chi tiết

Tuyệt tác đích thực của văn học Phật Giáo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hiện nay bản thân chúng ta không biết cách tu học như thế nào?

Hiện nay bản thân chúng ta không biết cách tu học như thế nào. Tâm thành này không phát ra được. Cha mẹ cũng không biết, thậm chí là hiện nay thầy cô cũng không biết. Đây là hiện tượng vô cùng đáng buồn. Khi tôi còn nhỏ, có lẽ là lúc bảy tuổi (ấn tượng này tôi nhớ rất rõ ràng),…

Xem chi tiết

Mười phương chư Phật thương nhớ chúng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đây là cách tri ân, báo ân của chúng ta

Sáng hôm nay, tôi nhận được tin tức, vị Lâm trưởng cũ của chúng ta vãng sanh rồi. Tướng lành vãng sanh tuy tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là rất tốt. Ông đã biết trước giờ đi từ rất sớm. Con trai ông kể với chúng tôi, lão Lâm trưởng thường hay viết “mùng 7 tháng Tám”, vừa…

Xem chi tiết