Người như nào thì khi lâm chung một niệm cho đến mười niệm đều được Vãng Sinh?
Tịnh Độ

Mười Niệm vãng sanh

Trong Thập Nghi Luận, có câu hỏi rằng: Vì sao chúng sanh nghiệp nặng, mà mười niệm liền được vãng sanh? Ðáp: Khi lâm chung gặp được thiện hữu đều là do thiện căn đời trước. Nếu không có túc nhân thì còn chẳng thể gặp được thiện tri thức, huống hồ là mười niệm thành tựu! Nếu coi vô thỉ ác…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bài văn phát nguyện sám hối với tất cả oan gia trái chủ

Nam Mô A Di Đà Phật! Xin thành tâm hướng về tất cả những oán thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, những vị thiện Bồ tát đã bị tôi làm tổn hại trong nhiều đời nhiều kiếp. Tôi vô cùng ăn năn xin lỗi! (1 lạy) Xin lỗi, tôi đã sai rồi! (1 lạy) Xin lỗi, tôi rất hối hận! (1…

Xem chi tiết

Văn hóa xã hội

Ở đời: khoe khoang cái gì tương lai sẽ mất đi cái đó!

Nếu bạn khoe khoang về cái gì thì bạn sẽ thất bại về cái đó, vì thế là người có năng lực, bạn không nhất thiết phải nói ra mà hãy để người khác tự đánh giá về mình. Hãy ghi nhớ những lời dạy dưới đây để tích phúc báo. Đời người có 3 thứ không thể nói: Cái tốt của…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư
Lời dạy của đức phật

Các Bồ Tát không bao giờ lộ diện họ là Bồ Tát tái thế

Hiện nay, có một số người tự nhận mình là Bồ tát, là Phật tái thế là lừa bịp. Các bạn nên cẩn thận. Vì sao? Trong kinh Phật có nói rất rõ, chư Phật và Bồ tát ứng hóa ở tại thế gian này rất nhiều. Nhất là khi chúng sinh gặp hoàn cảnh tột cùng khổ nạn, chư Phật, chư…

Xem chi tiết

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Không đúng thuốc thì có thể mất mạng

  Chúng ta thường nói “ở trong cửa Phật không bỏ người nào”. Thích Ca Mâu Ni Phật sao có thể từ bỏ chúng ta được chứ, chẳng phải làm trái lại câu nói này của Ngài hay sao?! Ngài thật sự không có từ bỏ chúng ta, cho nên dạy cho chúng ta pháp môn NIỆM PHẬT. Ở trong đại tập…

Xem chi tiết

Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào để cầu sanh Tịnh Độ? trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất rõ: “Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng Niệm Phật”

Nếu quý vị không phát Bồ Ðề tâm, chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm, kết quả không thể vãng sanh, xin quý vị nên thận trọng. Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Một vạn (10 ngàn) người niệm Phật, thật sự có thể vãng sanh chỉ vài ba người. Vì sao số người vãng sanh quá ít như thế? Vì không phát…

Xem chi tiết

Nên báo hiếu cha mẹ như thế nào?
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Lòng hiếu ấy chính là đại bất hiếu!

“Sát sanh để phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, nếu cha mẹ đã mất thì sát sanh để cúng tế. Kẻ phàm tục coi vậy là hiếu, chứ thật ra lòng hiếu ấy chính là đại bất hiếu!” “Trần Vĩnh Dự gởi thư đến cho biết ông côi cút từ bé. Gần đây, do mẹ qua đời, cảm nhận xác thân…

Xem chi tiết

Hoa sen mặt trời
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quán tưởng bào thai như tù ngục

Hoa sen hóa sanh thù thắng biết bao! Không cần đi tìm cha mẹ, không cần chịu đựng mười tháng, trong kinh Phật ví nó như “thai ngục”. Ở trong thai chẳng khác nào ở trong địa ngục, người mẹ uống một ly nước lạnh, thai nhi giống như đang ở trong địa ngục băng hàn. Người mẹ uống một ly nước…

Xem chi tiết

3 bí quyết biến ước mơ thành sự thực & cách hồi hướng
Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Lời dạy của đức phật

Vì sao khi tụng Kinh, Niệm Phật chúng ta phải hồi hướng công đức?

Người tu hành bất luận là niệm Phật, hay niệm kinh, niệm xong, nhất định phải niệm kệ Hồi Hướng một lượt. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới! Chẳng…

Xem chi tiết

Văn hóa xã hội

20 câu nói có ý nghĩa để sống tốt

1. Người Phật tử cần phải quán sát, tỉnh giác trong đi đứng nằm ngồi, trong sinh hoạt hằng ngày sẽ giúp cho chúng ta nhận biết được rõ ràng những ý nghĩ, lời nói, hành động của mình là thiện hay bất thiện, để ta sửa sai điều xấu ác và biết phát huy điều tốt đẹp. 2. Chúng ta hãy…

Xem chi tiết

Những cách Thay Đổi Vận Mệnh đời người - Sư cô Hương Nhũ
Đạo Phật

7 việc sau để tiêu trừ nghiệp chướng thay đổi vận mệnh

1. Niệm Phật Niệm phật một câu phước sinh vô lượng,vì chúng ta là người trần mắt thịt nên niệm phật không thấy phước sinh, nhớ áp dụng niệm phật tinh tấn trong vòng 3 năm “có thể ngắn hoặc dài hơn, tùy theo nghiệp phước của từng người” thì vận mệnh sẽ thay đổi. 2. Lạy Phật Lạy Phật một lạy…

Xem chi tiết