Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bố thí phải bắt đầu từ gần đến xa

PS Tịnh Không
Quí vị thấy trong kinh điển, mỗi vị Phật, mỗi vị Bồ Tát, thậm chí Thanh văn, Duyên giác, tất cả những việc làm của họ đều là ba thứ bố thí này.
Phật A Di Đà, xây dựng thế giới Cực lạc là bố thí của cải, thế giới Cực lạc dùng để làm gì?
Tiếp dẫn chúng sinh trong tam đồ, Lục đạo đến thế giới Cực lạc để cầu học tập, đó là bố thí của cải. Ngày ngày giảng kinh thuyết pháp cho mọi người đó là bố thí pháp.
Trong cả hai thứ kể trên đều có bố thí vô uý, vì vậy phước báo của Phật A Di Đà mới lớn như thế. Tất cả chư Phật đều không thể so sánh với Ngài. Ngài vui với điều này không chán, hoan hỷ làm, càng làm càng vui, càng làm thế giới càng trang nghiêm.
Mỗi ngày người đến nơi đó học tập không biết bao nhiêu mà kể! Những điều này cũng tạo thành tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Chúng ta phải phát tâm học tập theo Ngài.
Bố thí phải bắt đầu từ gần đến xa, trước tiên đối với người nhà rộng rãi khảng khái, không có tâm ích kỉ, không có của riêng mình. Chăm sóc người nhà trước, sau đó đến bà con láng giềng, dần dần rộng ra mọi người xung quanh.
Quan tâm đến bà con bè bạn, tiếp tục quan tâm đến tất cả chúng sinh khổ nạn. Cách làm của quí vị, không những được Tam bảo gia trì mà Long thiên thiện thần ủng hộ, quỉ quái yêu ma cũng nể phục quí vị. Họ không bao giờ quấy nhiễu quí vị, vì sao?
Quí vị là người tốt. Yêu ma quí quái thường tìm đến những người nào? Người bề ngoài tốt nhưng tâm địa không tốt, họ sẽ tìm đến quí vị, đến quấy nhiễu, lí do vì sao? Quí vị vờ vịt, quí vị không thực tâm.
Nếu quí vị sống thực, họ sẽ phục quí vị. Chứng minh lời dạy trong Phật Pháp: “mỗi người là người tốt, mỗi việc là việc tốt”, yêu ma quí quái cũng là người tốt, quí vị tử tế với họ, họ sẽ tử tế với quí vị, quí vị giả dối với họ, họ sẽ trả thù quí vị.
Trích từ bài giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 443
Xin thường niệm :
A Di Đà Phật
A Di Đà Phật
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *