No Image Available

20 tập bài giảng Liễu Phàm Tứ Huấn của Hòa Thượng Tịnh Không

 Tác giả: HT Tịnh Không  Category: Giảng luận  Publisher: 2001  Đã xuất bản: 16 Tháng Tư, 2001  Tags: Liễu Phàm Tứ Huấn |
 Mô tả:

Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng tại Đài truyền hình Phượng Hoàng 16/4/2001

Chuyển ngữ: Hạnh Chơn.

Biên tập: Minh Tâm

Thời gian:16.04.2001

Địa điểm: Đài Truyền Hình Phụng Hoàng – Thâm Quyến – Trung Quốc


 Trở lại