Mỗi ngày có thể lạy Phật ba trăm lạy - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chỉ có hiếu học mới xứng đáng với lão sư

Từ xưa tới nay, chỉ có hiếu học mới xứng đáng với lão sư, mà lão sư một đời có thể thu nhận được vài người học trò như thế thật là khó! Người hiện nay hiểu được chân tướng sự thật, cho nên cũng có thể tha thứ cho tôi, không còn sỉ nhục tôi nữa. Trước đây tôi ở nhiều…

Xem chi tiết

Sống chậm sống chánh niệm - làm Tượng Phật
Lời dạy của đức phật

Lời dạy của Thiện Đạo Đại Sư – A Di Đà Phật

Thiện Đạo Đại Sư (Tổ Liên Tông và cũng là Hóa Pháp Thân của Phật A Di Đà). Thường dạy phương pháp giữ vững chánh niệm. Trong lúc lâm chung như sau: Người niệm Phật khi sắp mãn phần. Muốn sanh về Tịnh Độ thì điểm cần yếu là đừng sợ chết, phải thường nghĩ thân này nhơ nhớp. Biết bao điều…

Xem chi tiết

Nhục thân lão HT Hải Hiền
HT Hải Hiền, Lời dạy của đức phật

Chăm chỉ Niệm Phật, chỉ cần chăm chỉ Niệm Phật, mới có thể lìa khổ, mới có thể được vui, mới có thể đi đến nơi tốt được!

Niệm Phật vãng sanh Thế giới Cực Lạc thì thành Phật rồi, đây là sự thật, còn lại đều là giả, không có gì là thật cả. Đại sư Vĩnh Gia triều Đường nói: “Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên.” “Mộng” đại diện cho mê, “giác” đại diện cho ngộ, ý nghĩa của câu…

Xem chi tiết

Giác ngộ chỉ nhờ pháp tu quét rác - Ngài Chu Lợi Bàn Đặc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điều quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ

Đại Thừa xác thực là Pháp môn phương tiện, người xưa nói thật không sai: “Từ bi là gốc, phương tiện là cửa”. Không giống như Tiểu Thừa, Tiểu Thừa thì nhất định phải phá được Ngã chấp của chính mình, thật không dễ dàng, vô cùng khó khăn. Phương pháp của Đại Thừa rất xảo diệu, đem ý niệm chuyển trở…

Xem chi tiết

Phật ngồi đài sen
Đạo Phật

Chưa có ai vĩ đại như ngài, chưa có ai kiêu dũng như ngài, và cũng chưa có ai cô độc như ngài

Cho chí những giây khắc khó khăn nhất, bên mình ngài cũng chẳng có ai, may nhờ những giọt sữa vi diệu của cô bé Punnā. Có thể nói rằng, ngài đã nỗ lực tự mình, không nương nhờ ai mà cũng không có bất kỳ một vị thầy nào trên lộ trình khám phá sự thật (Na me ācariyo atthi –…

Xem chi tiết

Thực hành Chánh Pháp
Đạo Phật

“Thời kỳ mạt Pháp” nghĩa là gì?

Thời kỳ Chánh Pháp là 500 năm, thời kỳ Tượng Pháp là 1.000 năm, và thời kỳ Mat Pháp là 10.000 năm. Thời kỳ mạt pháp là thời kỳ được khái lược trong ba điều trọng yếu: Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng. Ba thời kỳ của Phật pháp: Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp Phật Pháp được chia…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không: Là Trị Gốc, Là Cứu Cánh? Ngày Ngày Giảng Kinh, Dạy Học
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi thì không thể dạy nữa rồi

Sáng sớm pháp sư Nhẫn đến hỏi tôi, muốn tôi nói ra lỗi lầm của ông. Tôi nói với ông, trước đây Lý lão sư dạy chúng tôi, vào thời điểm nào thì dạy học trò? Học trò dưới hai mươi tuổi thì có thể giáo huấn họ. Hai mươi tuổi đến bốn mươi tuổi thì không thể dạy nữa rồi, phải…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật sắc vàng
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Thầy thuốc khuyên người bệnh niệm Phật, ắt vãng sanh thượng phẩm

Cư sĩ Trầm Khải Bạch tự Trung Húc đời Thanh, người Ngô Huyện thuở nhỏ tánh hào đãng, thích giúp đỡ người hoạn nạn. Sau ông nổi danh về tài làm thuốc, càng ưa bố thí. Ðối với người nghèo, ông chẳng lấy tiền khám bịnh, hoặc còn cho thêm tiền. Năm hai mươi lăm tuổi, vợ mất, ông không tái giá,…

Xem chi tiết

Những sự lợi ích khi thành tâm niệm thánh hiệu "Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát"
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người nhân từ khi nhìn thấy người phạm lỗi nặng thì phải nghĩ lỗi lầm này có nghiêm trọng hay không?

Khi một người có lỗi lầm, phạm tội rồi, chúng ta nên có cách nghĩ như thế nào về họ? Không nên nghĩ “tội lỗi mà anh ta phạm quá nặng, tội không thể tha”. Người như thế một chút tâm từ bi cũng không có, chúng ta thường nói “lòng dạ độc ác”, không phải là người nhân từ. Người nhân…

Xem chi tiết

Nếu không buông xuống được hãy coi những mục cáo phó suốt nữa năm, xem thử có buông xuống được hay không?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Buông xuống hết thảy thân tâm thế giới

Phật pháp dạy người từ lúc sơ phát tâm cho đến quả địa Như Lai, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của việc tu học chính là điều đã nói trong kinh Kim Cang: “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” (Từ chỗ vô trụ mà khởi sinh tâm). Đại sư Lục Tổ Huệ Năng ở Tông Môn khai ngộ từ…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Chuyển đổi số mệnh xấu thành tốt nhờ trì đọc Kinh Địa Tạng

Số mệnh con người có thể cải đổi, người ta có thể dùng phương cách đúng đắn để cải số và định đoạt tương lai cho mình! Tiến sĩ Liễu Phàm triều Minh đã đem kinh nghiệm cải số thực tế của bản thân ông, viết ra cuốn “Liễu Phàm Tứ Huấn”, khích lệ vô số người sau dùng phương pháp của…

Xem chi tiết

Phật pháp thường trụ thế gian thì người thế gian bèn có phước báo
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật tự nhiên có phước báo, thậm chí còn rất dồi dào

Chúng ta niệm Phật tâm sẽ tương ưng với nguyện lực và hào quang của Phật, cũng hoàn toàn tương ưng với Phật tánh của chúng ta và chân lý pháp tánh của vũ trụ, như vậy thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, chuyển đổi vận mệnh, cho nên không cầu phước báo thế gian mà tự nhiên cũng có phước…

Xem chi tiết