No Image Available

A Di Ðà Kinh Lược Giải – HT Tuyên Hóa

 Tác giả: HT Tuyên Hóa  Category: Kinh A Di Đà  Tags: a di đàa di đà phậtbồ đềPhật A Di ĐàPhật thuyết A Di Ðà |
 Mô tả:

Tên riêng là gì? Như tên “Phật thuyết A Di Ðà” chính là tên riêng, chỉ có bộ kinh này được gọi thôi, còn những kinh khác thì không. “Kinh” là tên chung, tên chung này kinh nào cũng có. “Chung” là chung của các kinh, “riêng” là chỉ riêng của kinh này.


 Trở lại