Người Niệm Phật có ánh sáng Vô Lượng Quang
Tịnh Độ

Tiếng chim hót, xe chạy, âm thanh tạp loạn đều là tiếng niệm Phật

Có một vị đạo hữu kể lại khi ông đi thăm và hỏi lão Hòa thượng: “Phải niệm Phật cách nào?”. Ngài nghe xong liền hỏi lại: “Ông niệm như thế nào?”. Ông trả lời: “Khi tôi rảnh rang thì thường niệm Phật”. Lão Hòa thượng đáp: “Ông “rảnh” thì niệm, không rảnh thì không niệm, như vậy chắc ông có “quen…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Trụ trì, chấp sự, thầy tri sự, thầy duy na, thủ tọa hòa thượng đều là hộ pháp
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Luân hồi trong lục đạo là cơn ác mộng!

Nay chúng ta chấp trước giả tướng quá mức, nên tương phản với chân tướng của vũ trụ và nhân sinh mà không biết, do mê mất, coi Giả là Chân, hoàn toàn mê mất Chân. Đã mê mất chân tướng, bèn chuyên làm chuyện giả. Lục đạo luân hồi là giả, đúng là giả, nhưng nếu quý vị chẳng giác ngộ…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà cứ hết lần này đến lần khác bao dung cho chúng ta
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người thật sự niệm Phật sẽ có tướng mạo đoan chính

Người thật sự niệm Phật, thật sự tu hành, mỗi ngày đều không ngừng trau dồi tánh đức của mình, người ngoài vừa nhìn vào thì liền thấy ngay gương mặt của họ rất sáng sủa, giống như đang phóng quang vậy, tướng mạo thì vô cùng đoan chính, vô cùng quân tử… Trong Tịnh Độ Tam Kinh nói cho chúng ta…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Đạo Phật

Niệm tiền, niệm sân, niệm Phật

Những vị năm nay đã ngoài 30, 40 hay 50, có ai đảm bảo rằng mình sẽ sống thêm nhiều năm nữa, có ai dám đảm bảo rằng cha mẹ ông bà của mình, có thể sống trường thọ, sống an vui, không ai có thể đảm bảo về thọ mạng của mình. Xin thưa chư vị đồng học, không có sự…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vãng sanh là một việc đại sự duy nhất ngay trong đời này

Hôm qua Lý cư sĩ nói với tôi (tôi sợ quên đi nên bảo người viết một tờ giấy cho tôi), lão cư sĩ Lý Á Trị 62 tuổi, vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm trước vãng sanh, rất nhiều ngày trước đó bà thấy được Tây Phương Tam Thánh sắc thân vàng ròng. Lão cư sĩ thường hay ở niệm…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Đạo Phật

Chẳng nên thân cận kẻ biếng nhác

Chúng ta thường thân cận hạng người ấy thì sự tu học của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta là phàm phu sơ học, chẳng có định lực, thiếu trí huệ, vì thế giao du phải chọn lựa người. Có khá nhiều bạn đồng tu chẳng hề để tâm cảnh giác điều này, bị hoàn cảnh xoay chuyển, đáng tiếc…

Xem chi tiết

Thế giới ta bà có 8 cái khổ
Tịnh Độ

Cuộc sống Ta Bà tất cả đều là mộng!

Chư vị! Khi chúng ta ngủ nằm mộng liền sực tỉnh, khi tỉnh rồi thì những cảnh mộng không có thật nữa. Song, hằng ngày tuy chúng ta thức nhưng tất cả đều như nằm mộng, có lúc nào là thật sự tỉnh đâu! Thật thương thay cho chúng ta, đã bao kiếp sống như mộng, mà cứ ngỡ mình đang tỉnh,…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Khởi lòng cung kính Địa Tạng Bồ Tát

Kinh văn: Mà nói việc Địa Tạng Bồ Tát ở thế giới Sa Bà, trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phù Đề, từ mẫn cứu vớt, phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bạn hỏi, tôi nói cho bạn nghe, nói thì làm sao nói cho hết được? Nói hoài chẳng hết. Chuyện Địa Tạng Bồ Tát độ…

Xem chi tiết

tu Phước Huệ Song Hành
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Cực Lạc thế giới không còn khổ

⁕⁕ Quốc độ của Di Đà xây dựng, hiệu là “Cực Lạc thế giới”, vì thế giới đó, quả của sự khổ không có, mà nhân duyên của sự khổ cũng không; không những chúng sanh không có sự khổ mà đến cái từ ác não cũng không. Cho nên đó là một cảnh giới thanh tịnh đến cực điểm. Chúng ta…

Xem chi tiết