Lời dặn dò của Ngài Hòa thượng Hải Hiền trước lúc vãng sanh - HT Tịnh Không - Hạ Liên Cư - Hoàng Niệm Tổ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thiện căn và phước đức khác nhau

Cụ Niệm Tổ nói: “Dĩ quả vi nhân, nhân quả đồng thời. Tùng quả khởi tu, tức tu, tức quả. Tâm tác, tâm thị, bất khả tư nghị” (Lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời. Từ quả khởi tu, tu chính là quả, quả chính là tu, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, chẳng thể nghĩ bàn) Tâm này…

Xem chi tiết

Làm sao để biết chính mình niệm Phật đã đạt được công phu thành phiến hay chưa
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Học Phật then chốt vẫn là phải có trí tuệ!

“Đại Sư Ấn Quang cả đời chân thành, đối nhân xử thế tiếp vật, một chút hư ngụy cũng không có, khi nói chuyện với người, mỗi câu nói đều chân thành, không hề nịnh người, xem thấy bạn làm được đúng thì tán thán bạn, xem thấy bạn làm có sai lầm thì quở trách bạn, đều là giáo huấn. Đôi…

Xem chi tiết

Lời khai thị của pháp sư Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Pháp môn Tịnh Độ là “pháp khó tin”!

Kinh nói [pháp môn Tịnh Độ] là “pháp khó tin”! Nếu những kẻ đó đều tin tưởng, làm sao đức Phật có thể nói kinh này là “pháp khó tin” cho được! Pháp này chẳng phải là rất dễ tin tưởng ư? Khó lắm! Thật sự là khó! Những người hữu tu hữu học, ắt phải thật sự học thông suốt rồi…

Xem chi tiết

Y giáo phụng hành chính là đệ tử của ngài - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Y giáo phụng hành chính là đệ tử của ngài

Tất cả pháp đều có nhân có duyên có quả có báo, nhân duyên quả báo. Thế xuất thế gian pháp cũng không tách rời định luật này. Trồng nhân gì thì gặp được duyên đó. Nhân gặp được duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Nên những người này trong quá khứ là đệ tử của đức Thế Tôn. Lần này…

Xem chi tiết

Chép Kinh cứu cha mẹ thoát địa ngục, quỷ đói - Đức Phật
Văn hóa xã hội

Đừng ép mình trở thành hình ảnh hoàn hảo trong mắt người khác

Sống trên đời đừng cố gắng ép mình phải luôn trở thành hình ảnh hoàn hảo trong mắt người khác bằng mọi giá. Hãy thành thật với hoàn cảnh và bản thân, hãy sống thật với chính mình thì sẽ giữ được cho mình những phút giây thanh thản, thảnh thơi, dù giữa cuộc đời giông bão. Ta không cần sợ làm…

Xem chi tiết

Kẻ tà dâm sẽ đọa tam đồ - An Sĩ toàn thư
Đạo Phật

Thế gian này thật là chốn khổ sở thay!

Kinh Đại Bảo Tích dạy rằng: “Bồ Tát quán sát trong chốn thế gian, thấy những chúng sinh ngu si điên đảo, đối với sự dâm dục đem lòng tham luyến, si mê, đối với mẹ hay chị, em gái của mình còn dám xâm hại làm nhục, huống chi đối với những người phụ nữ khác. Quán sát thấy rõ thực…

Xem chi tiết

Sự bận tâm vô ích làm chúng ta hao tổn thời gian, sức lực và phước lành
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Sự bận tâm vô ích làm chúng ta hao tổn thời gian, sức lực và phước lành

Thay vì phụng dưỡng cha mẹ, họ lao vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Những nỗi lo “sai địa chỉ” như thế làm chính họ bị động tâm vô ích, sau đó tổn phước rồi mất dần giá trị. Hoặc có người quanh năm dành dụm tích góp tiền bạc, hễ được một khoản kha khá, họ sẽ chi…

Xem chi tiết

Người Niệm Phật không nên mong cầu thấy Phật
TT Thích Chân Quang

Tại sao ta thiếu kiên định?

Quả phúc của chúng ta không bền là do ta thiếu kiên định. Tại sao ta thiếu kiên định? – Là do ngày xưa ta làm việc phúc mà bỏ dở nửa chừng. Cái nhân đời xưa làm điều thiện mà bỏ dở nửa chừng, thì sau này ra một quả báo đi vào trong tâm lý là ta sẽ trở thành…

Xem chi tiết

Thế gian chẳng biết có bao chuyện chẳng thể suy xét đến tận cùng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải biết rằng thế gian này là giả, không có thật

Kinh Kim Cang nói rất hay: “Như mộng huyễn bào ảnh”. Trong Chứng Đạo Ca đại sư Vĩnh Gia nói: “Trong mộng rõ ràng có sáu cõi”, sáu cõi là luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo như giấc mộng, hoàn toàn là sự thật, tỉnh dậy không thấy gì nữa, cần gì phải chấp trước? Cần gì tính toán? Sao…

Xem chi tiết

Ngài Địa Tạng Bồ Tát độ chúng sanh
Đạo Phật

Nên chép, tụng Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng tôn chỉ không ngoài 8 chữ: Hiếu đạo, Độ Sinh, bạt khổ, báo ân. – Hiếu đạo là gì: Kinh này đề cao hiếu đạo, là nền tảng của con người – Độ sinh là nơi bản nguyện của Bồ tát Địa Tạng, chúng ta tu hành trước độ mình sau độ người, cứu vật. – Bạt khổ là…

Xem chi tiết

Mục tiêu cầu vãng sanh - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quyết định không tạo ác nghiệp

Cuộc đời quá ngắn ngủi quyết định không tạo ác nghiệp, ân phải báo, oán phải quên sạch sẽ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ! Trưởng Lâm ở trong xã hội Singapore có địa vị rất cao, ông có của cải, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, mọi thứ đều không thể mang đi được, thật sự là “mọi…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
Quán Thế Âm Bồ Tát

Hiểu ý nghĩa Chú Đại Bi

1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào chư Phật, quy y Tam Bảo khắp mười phương. 2. Nam mô a rị da – con xin nương tựa, kính cẩn dâng tâm, thân, mạng vào các bậc thánh giả, rời xa những ác pháp chưa thiện. 3.…

Xem chi tiết