Đạo Phật

Lợi ích của sám hối

Đức Phật ngồi tòa sen
Dù những lỗi lầm quá khứ có khi mình biết, có khi không biết, nhưng cứ siêng năng lạy Phật sám hối mỗi ngày ta sẽ có được những điều lợi ích như sau:
• Những tội lỗi trong quá khứ được bớt dần, bớt dần. Ta thấy rõ ràng là khi tên trộm đến xin lỗi bà già thì tội giảm được một phần ba. Nếu ngày nào, tên trộm cũng quỳ lạy bà lão, phục vụ bà chu đáo ân cần thì tội lỗi ấy nhẹ dần, nhẹ dần, hết luôn. Cũng vậy, ngày nào ta cũng đối trước Phật sám hối, những tội lỗi từ vô lượng kiếp của ta rõ ràng mất dần, mất dần, đó là sự thật.
• Lợi ích thứ hai là trong đời sống hiện tại ta rất nhanh chóng biết lỗi của mình, ta không ngoan cố. Người nào trong đời sống phạm lỗi mà không chịu biết lỗi là người ngoan cố, người này mai mốt mà hễ trả nghiệp phải trả rất lâu.
• Và lợi ích thứ ba là ta khó phạm lỗi. Người nào hay lạy Phật sám hối nhiều thì trong đời sống rất ít khi phạm lỗi. Trong Đạo Phật, có câu nói là “Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả”. Nghĩa là chúng ta là phàm phu, muốn làm gì thì cứ làm cho đã đến khi quả báo xảy ra rồi, mới khóc than, biết lỗi. Còn Bồ Tát có trí tụê thì không đợi đến khi quả báo đến rồi thì mới than khóc, mà trong từng mỗi một việc làm nho nhỏ đã sợ mình phạm sai lầm. Nên nói “Bồ Tát sợ nhân” là các vị ấy sợ tội, sợ phạm sai lầm; còn “chúng sinh sợ quả” là mình cứ làm tội cho đã đời khi nào quả báo đến, tính sau. Nên chúng ta lạy Phật sám hối nhiều, ta được trí tụê giữ mình trong đời sống ít phạm lỗi lầm, đỡ phải mắc quả báo, đỡ phải sám hối vất vả về sau.
• Lợi ích thứ tư là công đức và phước của ta tăng lên từ từ, lạ như vậy. Nghiệp xưa thì đương nhiên là ai cũng có, nhưng nếu một người cứ lạy Phật sám hối mỗi ngày thì bỗng nhiên một thời gian sau ta thấy người đó mặt mày quang minh sáng tỏ, mọi việc trong đời sống được thuận lợi, hanh thông tốt đẹp… Thì ta biết rằng nghiệp quá khứ đã giảm, phước mới gieo đã đến lần lần, đến lần lần là như vậy. Đó là những công đức tổng quát do sám hối đem lại.
ST
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *