Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả

Nhận tiền nhưng không giúp khiến người tự vẫn chịu quả báo tự treo cổ
Phật thường răn dạy chúng ta không nên có lòng làm tổn hại đối với bất kỳ một chúng sanh nào. Đây chính là nhà Phật thường nói “Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả“. Khi chúng sanh thấy quả báo hiện tiền thì lúc ấy mới sợ. Lúc này sợ hãi cũng không sao tránh khỏi ác báo. Đã tạo nhân , ắt thọ quả báo. Bồ Tát biết rằng tạo nhân ắt có hậu quả, do đó rất cẩn thận chú ý khi khởi tâm động niệm, không tổn hại người, càng không tổn hại đến đoàn thể. Quả báo gặt được là thanh tịnh , viên mãn .
Trong kinh thường nói “Bồ Tát sợ nhân“, Bồ Tát hiểu rõ sự thật chân tướng, dù phải chịu khốn khổ rất lớn cũng không oán trời, trách người. Các Ngài biết tự chịu quả báo . Ác báo đã thọ xong, thiện nhân chín mùi thì thiện quả hiện ra. Đây mới là người thật sự có trí tuệ, hiểu rõ chân tướng của sự thật .
NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT .
PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG .
Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *