HT Hải Hiền khai thị
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhất định phải y theo lời dạy mà tu hành

Nếu không chân thật phát tâm tu học khi đoạ vào ác đạo rồi thì đến đời nào kiếp nào mới có thể trở lại làm người? có duyên lành gặp phật pháp? được biết pháp môn Tịnh Độ một đời liễu sanh thoát tử? Nên biết rằng, không sanh về Tây Phương thì nhất định sẽ bị luân hồi. Nếu bị…

Xem chi tiết

Mô hình lớp học Đệ tử quy
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đệ tử quy chính là thực hành “hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng”

Chúng tôi học Phật bao nhiêu năm nay, đi khắp các quốc gia trên thế giới, thấy những người học Phật. Tại gia không thực hành Thập Thiện Nghiệp, không có thiện căn, người xuất gia không thực hành Sa Di Luật Nghi. Quý vị hỏi vì sao ngày nay Phật giáo suy yếu như vậy? Nguyên nhân là không có nền…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không giảng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Trì giới niệm Phật thì vãng sanh mới nắm được phần

TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT THÌ VÃNG SANH MỚI NẮM ĐƯỢC PHẦN. TỔ SƯ ĐẠI ĐỨC GIẢNG RẤT TƯỜNG TẬN CHO CHÚNG TA: “CHỈ MANG NGHIỆP CŨ, KHÔNG MANG NGHIỆP MỚI” Tịnh Tông tuy là nói đới nghiệp vãng sanh, nhưng tổ sư đại đức giảng nói rất tường tận cho chúng ta nghe là chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới.…

Xem chi tiết

Bồ tát Địa Tạng
Văn hóa xã hội

Chết vẫn chưa hết khổ

Nhiều người khổ quá nên tự tử vì nghĩ rằng chết sẽ hết khổ, không ngờ chết xong còn khổ hơn nữa. Chết rồi cơn đau vẫn chưa chấm dứt. Chết rồi biết rõ sự sung sướng của kẻ bạc tình kia. Chết rồi vẫn nghe thiên hạ kết tội nguyền rủa. Chết rồi vẫn bị trừng phạt cho tội lỗi đã…

Xem chi tiết

A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Đại sư Hám Sơn phân ra ba hạng người niệm Phật!

Hám Sơn Đại Sư có một toa thuốc hay nhằm đối trị căn bệnh này, đó là bài Khai thị niệm Phật thiết yếu. Chúng ta hãy cùng nhau học tập: Nay chỉ đối với người niệm Phật ở nơi Sự, phân làm ba hạng: Hạng thứ nhất: Lòng tin chân thật thiết tha, chân chân thật thật, nhất tâm niệm Phật.…

Xem chi tiết

Phật nằm
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Oán thù vay trả

Phất Già Sa Vương đi vào thành La Duyệt, giữa đường bị con bò mới sanh, sợ người ta bắt mất con, chạy lại húc ông vỡ bụng chết ngay. Người chủ bò thấy thế sợ quá, vội bán bò cho người khác. Người kia mua bò dắt về định nuôi lấy sữa, vừa dắt về đến nhà lại bị bò húc,…

Xem chi tiết

Khi tâm bất thiện phát khởi, hãy mau mau lớn tiếng niệm Phật
Tịnh Độ

Khi tâm bất thiện phát khởi, hãy mau mau lớn tiếng niệm Phật

Nếu người niệm Phật còn chưa sạch trần cấu, khi ác niệm nổi lên thì nên tự kiểm điểm. Nếu như mình có tâm keo tham, tâm sân hận, tâm si ái, tâm ganh ghét, tâm khinh dối, tâm hợm mình, tâm kiêu căng, tâm dua vạy, tâm tà kiến, tâm khinh mạn, tâm năng sở(*), và khi gặp phải hết thảy…

Xem chi tiết

Nam Mô A MI ĐÀ PHẬT
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Niệm Phật là một loại kỹ xảo

Niệm Phật là một loại kỹ xảo. Quí vị hỏi tôi không niệm ” A Di Đà Phật”, tôi niệm ” một hai ba bốn” được chăng??? được!!! niệm bất cứ gì cũng được miễn là tập trung tư tưởng một chỗ. ————- Vì sao dạy trẻ em đọc sách, đọc to tiếng. Đọc thuộc rồi, còn phải đọc 100 biến, 200…

Xem chi tiết

Đức Phật
Đạo Phật

Ngũ độc

Có một người cảm thấy mình rất tu tâm tích đức, thường xuyên làm điều tốt, chả hại ai bao giờ. Ấy vậy mà cuộc đời cứ mãi long đong vất vả, không được bằng bạn bằng bè. Một lần lên chùa vãn cảnh, quá buồn cho số phận mình liền tiến đến hỏi một vị sư: Thưa thầy, vì sao con…

Xem chi tiết

Đức Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là người tốt, không có người xấu

Thế giới Tây Phương sao lại thù thắng đến vậy? Đây giống như chúng ta xây nhà vậy, Thế giới Ta Bà là ngôi nhà cũ, ngôi nhà đã mấy mươi năm rồi, trong ngôi nhà này đương nhiên sẽ có rất nhiều chỗ hư nát, phải nên thường thường tu bổ. Tây Phương Cực Lạc Thế giới là ngôi nhà mới…

Xem chi tiết

Vợ chồng người đồ tể thoát nạn nhờ phóng sanh
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Lời dạy của đức phật

Đạo nghĩa phóng sanh

Muốn trường thọ, phải phóng sanh; nhưng không hiểu biết ý nghĩa của phóng sanh, lại rơi vô tình trạng tệ hại. Thực tế cho thấy đạo tràng có nhiều người thích phóng sanh dẫn đến việc chim cá bị bắt đem bán đầy chùa, chờ chúng ta mua thả. Như vậy là ý niệm tốt đã trở thành hành động ác…

Xem chi tiết

Nghiệp hình thành như thế nào trong đời sống?
Văn hóa xã hội

Tổng kết các phương pháp hóa giải nghiệp chướng, trị bệnh bằng Phật pháp

BƯỚC THỨ NHẤT : DỪNG TAY TẠO NGHIỆP Bạn phải hiểu được rằng, bệnh tật sở dĩ có mặt là do những sai lầm, những tội lỗi, những nghiệp xấu của bạn trong quá khứ. Nó không hề ngẫu nhiên, có thể do nghiệp của kiếp này mà bạn nhớ được, cũng có thể do nghiệp kiếp trước mà bạn không biết,…

Xem chi tiết