Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế giới Cực Lạc là chân thật nhất

Mỗi ngày Niệm Tây Phương Cực Lạc thế giới, tăng thêm cổ phiếu. Bởi vì thế gian này ta không mang theo bất cứ một vật gì, tất cả đều là giả thành trụ hoại không, không có gì là chân. Thế giới Cực Lạc là chân thật nhất. Trong khi giảng kinh, tôi đã lấy thí dụ về vấn đề này,…

Xem chi tiết

Bố thí Pháp là phước báu lớn nhất - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Bố thí không quan trọng tiền nhiều hay tiền ít, tâm bạn chân thành thì công đức liền viên mãn

Lão sư dạy tôi tu ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ba loại bố thí đều cần đến tiền, tôi làm gì có tiền. Lão sư dạy tôi, nếu tận hết sức bố thí một đồng tiền, bố thí một xu tiền mà bản thân bạn có được thì sự bố thí tài đó của bạn liền viên mãn.

Nếu không buông xuống được hãy coi những mục cáo phó suốt nữa năm, xem thử có buông xuống được hay không?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lúc lâm chung A Di Đà Phật đến tiếp dẫn “bạn vẫn còn những chuyện vụn vặt của gia đình chưa buống xuống”, A Di Đà Phật sẽ không đợi bạn

Cho nên nhất định là phải buông xuống, tuy thân ở tại gia nhưng tâm đã buông bỏ nhà cửa, đối với nhà tuyệt đối không có một chút lưu luyến nào. Không còn một chút lưu luyến, hoàn toàn không phải là nói đối với gia đình bạn không có trách nhiệm, vậy là bạn sai rồi.

Một câu "Nam Mô A Di Đà Phật" công đức không thể nghĩ bàn!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một câu “Nam Mô A Di Đà Phật” công đức không thể nghĩ bàn!

Trong một đời Phật Thích Ca Mâu Ni, đem so sánh hết thảy pháp mà Phật đã nói trong bốn mươi chín năm thì bộ kinh nào bậc nhất? Mọi người công nhận kinh Hoa Nghiêm bậc nhất. Lại nói nếu so sánh kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ thì mọi người thừa nhận kinh Vô Lượng Thọ bậc nhất, kinh Vô Lượng Thọ vượt trỗi kinh Hoa Nghiêm.

Tại sao đức phật chọn đản sinh nơi rừng cây?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Một lần nổi giận, ba ngày chưa hồi phục được, vậy tại sao phải nổi giận?

Về việc mắng người, nên biết rằng hai người càng mắng càng hăng, nếu một người mắng còn một người không nói gì. Đến sau cùng mắng mệt tự nhiên họ không mắng nữa, còn người kia ngồi đó rất thoải mái, ở đó làm gì? ngồi nghe nhạc.

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu nhân duyên niệm Phật công đức niệm Phật được hoằng dương khắp thế gian thì tai nạn lớn cỡ nào cũng có thể hóa giải!

Nhân duyên niệm Phật bất khả tư nghì, công đức của danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” bất khả tư nghì. Nếu nhân duyên niệm Phật, công đức danh hiệu được hoằng dương khắp thế gian này, thì thế giới có tai nạn lớn cỡ nào cũng có thể hóa giải. Nhân duyên ở đây là hội đủ “Tín, Nguyện,…

Xem chi tiết

Hạnh phúc là gì?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Thế nào là lấy khổ làm thầy?

Đức Phật trong các Kinh điển thường hay khuyên dạy chúng ta: “Phải lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy”. Bởi vì nếu cuộc sống của chúng ta kham khổ 1 chút, thì chúng ta đối với cái thế gian này sẽ chẳng có lưu luyến. Nếu như cuộc sống của chính mình quá sung sướng, ngày ngày chỉ biết tham…

Xem chi tiết

Tại sao người sống thiện, tinh tấn tu hành lại gặp nhiều ác nghiệp?
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn thì phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, trì chú, nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn thì trong mọi nơi mọi lúc, bạn phải siêng tu giới định huệ, ngừng bặt tham sân si. Ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng.

Bàn thờ Phật - Tâm địa xấu ác, không thể vãng sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Càng xả thì càng đắc (được), càng thí càng có nhiều, càng thí càng được nhiều

Ðức Phật dạy chúng ta hai chữ “Xả Ðắc”. Bạn phải hiểu hai chữ này thật sâu, tại sao? Vì càng xả thì càng đắc (được), đây là định luật nhân quả.
Cơn bão kinh tế lần này, [đây là tình trạng] kinh tế suy thoái, chư vị thấy rất rõ ràng, hầu như mỗi người đều chịu ảnh hưởng, chúng ta quán sát kỹ mới thấy Cư Sĩ Lâm chẳng bị ảnh hưởng, không những chẳng bị ảnh hưởng, nguồn thâu nhập của Cư Sĩ Lâm còn tăng lên.