Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Đời này có thể gặp được minh sư, tôi đã mãn nguyện rồi

Lão pháp sư có một đoạn như sau, tôi đọc cảm thấy xúc động sâu sắc, xin trích dẫn nguyên văn ở đây để tặng chư vị đồng tu: Cho nên tôi từng nói rằng mọi người phản đối bản hội tập, tôi không thể phản đối, vì sao vậy? Thầy truyền cho tôi, tôi tin rằng thầy không hại tôi, tôi…

Xem chi tiết

Dù chưa làm nhưng nghĩ đến làm Thiện cũng được Quỷ Thần ghi công
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quả báo của người viết sách, băng đĩa, tranh ảnh tà tri tà kiến, đồi truỵ… hướng dẫn lầm lạc chúng sanh

Nếu bạn viết những quyển sách, băng đĩa, tranh ảnh tà tri tà kiến, đồi truỵ…hướng dẫn lầm lạc chúng sanh thì quả báo của bạn sẽ thọ khổ trong địa ngục đến khi nào quyển sách, băng đĩa ấy biến mất trên thế gian, bạn mới thoát khỏi địa ngục Kinh văn: Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả…

Xem chi tiết

a tỳ địa ngục
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tạo tội khẩu nghiệp phải chịu khổ báo dài trong địa ngục

Ngày nay người tin theo tà giáo đều không nên lo. Có một số đồng tu hỏi tôi: “Những người tà giáo đó muốn xin sách chúng ta, chúng ta có cho họ hay không?”. Tôi nói: “Cho đi! Tại vì sao không cho chứ?”. Cho họ chính là độ họ, cho dù họ tà ác thế nào, danh hiệu A Di…

Xem chi tiết

Phóng Sanh
Đạo Phật

Một cuộc đối thoại: phóng sanh hay phóng tử

Một thanh niên nhìn thấy bà cụ già đang thả cá phóng sinh. Chàng chú ý quan sát rồi đến gần bà cụ thắc mắc thưa hỏi. Chàng thanh niên : – Thưa cụ, cụ hãy xem kìa ! Số cá vừa thả ra đã chết đi rất nhiều, thi thể nổi lên mặt nước. Phóng sinh như vậy chắc hẳn phải…

Xem chi tiết

Niệm Phật đến mức "công phu thành phiến" chính là nói đến "nhất hướng chuyên niệm"
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Lang thang rất lâu ở bên ngoài, nay đã nhận biết tổ tiên, trở về nguồn cội

“Lang thang rất lâu ở bên ngoài, nay đã nhận biết tổ tiên, trở về nguồn cội”. Vãng sanh thế giới Cực Lạc là “nhận biết tổ tiên, trở về với cội nguồn”, đúng thế, chẳng giả! Những Lý mà đức Phật đã nói trong kinh giáo là chân lý, Sự là thật sự, thực tại, chẳng hư giả mảy may! Chúng…

Xem chi tiết

Thiền Phái Trúc Lâm - Thiền sư Thích Thanh Từ
Đạo Phật, Thiền sư Thích Thanh Từ

Cận tử nghiệp – Hòa Thượng, Thiền Sư Thích Thanh Từ

Trong nhà Phật có nói đến cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp này rất mạnh, có công năng đưa chúng ta tới chỗ tốt hay chỗ xấu khi chúng ta sắp lâm chung. Trước hết nói cận tử nghiệp của người làm ác. Nếu người khi gần chết khởi tâm ác liền chuyển cả sự tu hành hay công đức trước của…

Xem chi tiết

Hạnh phúc là gì?
Văn hóa xã hội

Hạnh phúc là gì?

Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc. Người tàn tật nói: Đi được là hạnh phúc. Người mù nói: Nhìn được là hạnh phúc. Người điếc nói: Nghe được là hạnh phúc. Người bệnh nói: Mạnh khỏe là hạnh phúc. Người chưa chồng nói có chồng sẽ hạnh phúc Người chưa vợ nói có vợ sẽ hạnh phúc Người chưa có…

Xem chi tiết

Thập Tam Tổ Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Lời Phật dạy nếu không tin nhận, còn ai đáng tin hơn?

Hồn phách dù đã về âm giới, thi hài còn nằm giữa áo quan. Hoặc giữ lại qua ba ngày, năm bữa; hoặc kéo dài sáu, bảy tháng ròng. Da thịt thối rữa sinh bao giòi bọ, máu mủ rỉ ra, mùi hôi thối tận trời khắp đất. Nhà nghèo khó, vùi xác dưới một gò nơi đồng nội. Kẻ giàu sang,…

Xem chi tiết

Thân giáo của Hòa thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nếu tôi chẳng tu học theo Phật thì chắc chắn phải thọ tội trong địa ngục…

Hồi chưa biết đạo, tôi thường hủy báng Phật pháp, còn ngông nghênh tuyên bố rằng: “Phật Giáo là mê tín!” Lúc đó tôi chỉ tin đạo Thiên Chúa và Hồi Giáo, vì tôi từng có hai năm ở trong Cơ Đốc Giáo, một năm nơi Hồi Giáo, nên ấn tượng của tôi đối với hai đạo này rất tốt, họ có…

Xem chi tiết

Chánh Pháp Minh Như Lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hóa ra Thế Tôn gọi hết thảy chúng sanh ai cũng là “người đội trời đạp đất” (hoàn toàn tự lập tự quyết)

Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa chân thật của lời Phật dạy, trong phần khai kinh kệ mỗi ngày đều đọc “Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa”, hiểu được ý nghĩa chân thật thì chúng ta mới là học trò tốt của Phật, mới có thể chân chánh y giáo phụng hành. Các vị đồng học nhất định phải ghi…

Xem chi tiết

Lợi ích của Chú Đại Bi
HT Tuyên Hóa, Quán Thế Âm Bồ Tát

Thần Chú Đại Bi nhiệm mầu không thể nghĩ bàn …

Những lợi ích của công phu trì tụng Ðại-bi Chú, nói ra không thể hết được. Phàm ai đã trì tụng Ðại-bi Chú thì tuyệt đối chẳng bị đọa vào ba đường ác. Nếu bị đọa vào các đường ác đó thì Ngài Quán Thế Âm nguyện chẳng bao giờ thành Phật. Phàm ai ngu si mà trì tụng Ðại-bi Chú, nếu…

Xem chi tiết