Ghi thêm những chuyện cấm kỵ để tránh hoạ hại
Đệ Tử Quy – Phép tắc người con, Giảng kinh, Thầy Giáo Thái Lễ Húc

[Media] Đệ tử quy – phép tắc người con – Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc T11

ĐỆ TỬ QUY _ PHÉP TẮC NGƯỜI CON. CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC TẬP 11. 5.1 “Cha mẹ thích, dốc lòng làm”. Phần trước chúng ta đã giảng “Đệ Tử Quy” đến câu: “Cha mẹ thích, dốc lòng làm”, “cha mẹ ghét, cẩn thận bỏ”. Đối với câu Kinh văn: “Cha mẹ thích”, trong buổi sáng chúng ta cũng…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
HT Thượng Trí Hạ Quảng, Thiên Thai Tông

Điểm đặc biệt của người tu – Hòa thượng Thích Trí Quảng

Theo nhận thức tham vọng của người đời hay ngoại đạo, họ không hiểu tại sao đạo Phật không có giáo quyền, giáo sản, không ép buộc, đe dọa, dụ dỗ, mà lại tồn tại lâu dài, truyền bá rộng rãi. Không hiểu tại sao giàu có như Cấp Cô Độc lại cúng vàng xây tinh xá cho Phật mà chẳng thấy…

Xem chi tiết

Sám Hối Tụng Kinh Niệm Phật
Đạo Phật

Tại sao tụng kinh có thể thay đổi số phận?

TẠI SAO TỤNG KINH CÓ THỂ THAY ĐỔI SỐ PHẬN? Nhiều người không hiểu kinh điển và không biết giá trị của kinh điển. Tôi thậm chí không biết rằng tụng kinh là một cách tốt để thay đổi số phận của tôi. Ngay cả các học giả Phật giáo trong Phật giáo cũng có những phương pháp nghiên cứu Phật học…

Xem chi tiết

Tây Phương Tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vừa niệm Phật lại có thể nghe Kinh có thể rút ngắn được thời gian thành tựu

Niệm Phật đường là huấn luyện bạn được Định, giảng đường giúp cho bạn khai Trí tuệ, cái Đạo tràng này Định – Huệ đều học. Nếu như không nghe kinh, chỉ dựa vào niệm Phật thành tựu, ngày trước Lão sư Lý đã làm một thí dụ: Chỉ dựa vào niệm Phật, dựa vào tu Định thành tựu thì gần như…

Xem chi tiết

Nếu tôi đã làm ai đau khổ dù trực tiếp hay gián tiếp - Xin hãy tha thứ cho tôi - Nam mô Giải Oán Kết Bồ Tát - Oan gia trái chủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Oan gia du hồn đầy trên gà vịt cá thịt, người sáng mắt vừa nhìn làm sao dám nuốt?

Khi yến tiệc, trên bàn bày rượu thịt, những gà vịt cá thịt này chân thật là oan nghiệp.Chúng bị giết, không phải chúng cam tâm tình nguyện cúng dường bạn, mà sức mạnh của chúng không thể chống lại bạn. Chúng bị giết rồi, bạn ăn chúng, có thể ngay khi bạn đang ăn, những oan hồn này đều đang bao…

Xem chi tiết

Tu sửa thế nào vậy? thuận cảnh không sinh tâm hoan hỷ - HT Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta nói học Phật có tiến bộ, tiến bộ là gì?

“Tôn giả thần thông thậm quảng, lệ như cử nhất thành Thích chủng, thượng thăng Phạm thiên” (Tôn giả thần thông rất rộng, chẳng hạn như đem toàn bộ người họ Thích trong một thành bay lên trời Phạm thiên). Chuyện này là do Lưu Ly Vương (Virūdhaka) diệt dòng họ Thích Ca, đương nhiên đức Thế Tôn cũng rất đau buồn,…

Xem chi tiết

Nhị thập bát tú
Đạo Phật

Bạn mỗi ngày tu bao nhiêu công, tạo bao nhiêu nghiệp – Nhị Thập Bát Tú đều có ghi chép

Mỗi tháng ba mươi ngày, Nhị Thập Bát Tú này luân phiên, một lần là một vòng, luân phiên hết lại bắt đầu lại. Mỗi ngày có bốn vị Công tào. Các vị ấy là năm trị, tháng trị, ngày trị. Mỗi một thời thần là ai quản, mỗi một ngày, mỗi một tháng, mỗi một năm, là ai quản đều có…

Xem chi tiết

Đường về cực lạc, Tịnh độ nhân gian
Tịnh Độ

Cõi tịnh độ ở đâu và có bao nhiêu cõi Tịnh Độ

10 cảnh Tịnh Độ dưới đây tuy có sai khác về danh từ, nhưng cùng đồng nhất tâm biến hiện, vì cõi Tịnh Độ nào cũng đều lấy sự thâu tiếp nhận chúng sanh bất khả tư nghì làm căn bản, Cho nên, nói một cõi tức gồm đủ cả bốn cõi: đồng cư, phương tiện, thật báo và tịch quang. Sự…

Xem chi tiết

Sống tốt thì sẽ chết đẹp
Đạo Phật

Sống tốt thì sẽ chết đẹp

Một người có tam nghiệp bất tịnh thì sẽ thường xuyên bị những quả xấu như sống trong cắn rứt, bị những bậc hiền trí, người lành quở trách, bị tiếng xấu đồn xa, lúc mạng chung sẽ hoảng loạn, và đọa vào cõi khổ. Ngược lại người có tam nghiệp thanh tịnh thì không phải sống trong những tháng ngày cắn…

Xem chi tiết

Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Điều kiện của vãng sanh thực tại mà nói

Đến lúc nghiệp chướng hiện tiền thì đọc Kinh không có tác dụng, tụng Kinh không thể tiêu nghiệp chướng, muốn có hữu dụng chỉ có tu sửa kiến giải, ngôn hạnh, của chính mình. Không thể nói nghiệp chướng hiện tiền thì tụng vài bộ Kinh cầu Phật Bồ Tát gia trì, như vậy là mê tín. Kinh là do Phật…

Xem chi tiết

Nhân loại làm thế nào để đối mặt với thiên tai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nguồn gốc của thiên tai từ đâu mà có

Con người trong xã hội hiện nay sai lệch quá mức. Thật giống như một số người đã nói, sai lệch 180 độ. Bậc cổ đức thời xưa có sai lệch khoảng chừng 45 độ. Thời cận cổ, thời đại này trên dưới một ngàn năm trước, cách chúng ta gần hơn, sai lệch khoảng chừng 90 độ. Thế giới hiện nay…

Xem chi tiết