Tây Phương tam Thánh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ý nghĩa thật sự của việc thắp đèn là gì?

Phàm là người tu học Phật Pháp, trong nhà đều có bàn thờ Phật – Bồ Tát. Trên bàn thờ ngoài hương hoa, trà nước ra thì còn có một cặp đèn hai bên bàn Phật. Đại đa số mọi người cho rằng trên bàn thờ để hai cây đèn là để cho bàn thờ được sáng sủa, ngoài ra không có…

Xem chi tiết

Địa Tạng Bồ Tát
Hòa Thượng Hư Vân, Lời dạy của đức phật

Làm sao đạt được tâm chuyên nhất khi Niệm Phật? hãy lắng nghe cái tâm đang Niệm Phật của chính mình

Phàm là người tu pháp môn Tịnh Độ đều biết rằng tu hành trong pháp môn này đều quý nhất chính là Nhất Tâm. Nếu tâm không chuyên nhất thì miệng tuy niệm Phật nhưng mắt hết nhìn đông, tai lại nghe tây, câu Phật hiệu chỉ có thể dừng nơi cửa miệng mà thôi, chứ không có cách nào đi vào…

Xem chi tiết

Sám Hối Tụng Kinh Niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Vì sao giảng kinh dạy học lại biến thành tụng kinh bái sám, cầu siêu độ?

Ngày nay, trong một số chùa có pháp hội, kinh sám Phật sự, thời Phật không hề có. Phật pháp truyền đến Trung Quốc 2000 năm, trong thời gian 1000 năm đầu cũng không có, tự viện am đường của Phật Giáo Trung Quốc đều giảng kinh dạy học. Vì sao giảng kinh dạy học lại biến thành tụng kinh bái sám,…

Xem chi tiết

A Mi Đà Phật
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Cách xoay chuyển số mệnh khỏi cần thầy bói

Rất nhiều người cầu thầy này, thầy nọ hay xem tướng, coi phong thủy để được tiền tài, sức khỏe…, nhưng lại đâu biết rằng chỉ cần làm một việc sau thì dù mệnh khổ đến đâu cũng được sửa đổi. Vào triều Hậu Chu thuộc thời Ngũ Đại có một người tên Đậu Vũ Quân là người Ngư Dương, nổi danh…

Xem chi tiết

Niệm Phật có thể chuyển được nghiệp lành bệnh kỳ diệu
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta bị đau – bệnh đều do oán thân trái chủ đến đòi nợ, đòi mạng…

Rất nhiều người học Phật, tại gia hay xuất gia đều có, oán thân trái chủ đến đòi mạng, đến đòi nợ, điều này từng xảy ra. Điều này không phải mê tín, không phải giả. Gần đây khoảng ba tháng trước, có một người tại gia học Phật, ông bị bệnh suyễn đã nhiều năm, nhưng không chữa được. Ông bế…

Xem chi tiết

Ấn Quang Đại Sư - Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa

Đại Thế Chí Bồ Tát đã khẳng định với chúng ta: – Nhớ Phật, niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Nhưng tại sao chúng ta niệm Phật đã lâu mà vẫn chẳng thấy được Phật? Đây là do chúng ta đã hiểu sai từ “niệm Phật”, dẫn đến hành trì không đúng, cho nên…

Xem chi tiết

Người xuất gia hướng phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người xuất gia trong chùa chiền hiện thời chẳng học

Thuở ấy tôi học Triết Học, Phương tiên sinh giảng Triết Học trong kinh Phật cho tôi nghe, cụ bảo tôi, theo cách nhìn của cụ: “Thích Ca Mâu Ni Phật là triết gia vĩ đại nhất trên thế giới; kinh Phật là đỉnh cao nhất của Triết Học trên cả thế giới”. Đây là nguyên văn lời cụ nói, cụ bảo…

Xem chi tiết

Những Vị Phật Toàn Giác Trong Quá Khứ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Có một ngàn vị Phật đã và sẽ xuất hiện ở thế giới Ta Bà

Có một ngàn vị Phật đã và sẽ xuất hiện ở thế giới Ta Bà – tất cả các Phật đều nói Kinh Vô Lượng Thọ – tuyên dương pháp môn Tịnh Độ – và khuyên tất cả chúng sanh niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhà Phật gọi một đại kiếp, ý nói đơn vị thời gian…

Xem chi tiết

Tượng Đức Phật trong đêm
Văn hóa xã hội

Bảy điều không thể tránh khỏi

1. Sinh ra đời là điều không thể tránh khỏi (sinh bất khả tị). Kiếp trước đã tạo nghiệp nhân (dù thiện, dù bất thiện) thì kiếp này phải sinh ra đời để nhận lấy kết quả của nghiệp, đó là điều không thể nào tránh khỏi được. 2. Già nua là điều không thể tránh khỏi (lão bất khả tị). Thân…

Xem chi tiết

Chú Sa Di Niệm Phật Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác, lão thật niệm câu “A Di Đà Phật” là được rồi

Trên thế gian này làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức, đều không bằng câu “A Di Đà Phật”. Tất cả hành vi thiện, việc thiện, chúng ta tùy duyên làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm; khi chưa gặp…

Xem chi tiết

Câu chuyện một bà điên niệm Phật hết bệnh, khi lâm chung biết trước ngày giờ Vãng Sanh
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chúng ta đâu có thời gian để can thiệp, phê bình

Chúng ta thực sự học Phật, thực sự cầu vãng sanh thì hai câu này phải học ngay trong sinh hoạt hàng ngày. Bất luận với ai cũng dùng tâm thành thật ra đối đãi. Bất luận với ai cũng nói lời thành thật. Tôi không dối người thì chẳng sợ người dối lừa tôi. Điều này nhất định phải biết. Tại…

Xem chi tiết

Tôn ảnh: Đức Quan Âm Tứ Thủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức?

Làm thế nào có thể bảo trì được công đức? Trong Phật Pháp thường nói “lửa thiêu rừng công đức”, chúng ta tu công đức chẳng dễ, một đóm lửa thì thiêu sạch hết. Là lửa gì vậy? Lửa sân hận, vừa nổi cơn giận thì công đức ấy mất ngay, cho nên cái này khó đấy! Thử nghĩ chúng ta nhiều…

Xem chi tiết