Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa 1993 – HT Tịnh Không

Đức Bồ Tát Phổ Hiền

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa

  • Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không
  • Địa điểm: Nguyên Anh Tự Cao Hùng Đài Loan
  • Thời gian: Tháng 12 Năm 1993
  • Cư Sĩ Thanh Trí Chuyển Ngữ

Youtube:

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Yếu Sớ Tinh Hoa MP3

Tập 01 Tập 02 Tập 03 Tập 04 Tập 05 Tập 06

Được gắn thẻ ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *