HT Thích Thông Phương

Uống trà đi – HT Thích Thông Phương

Ánh sáng Phật A Di ĐÀ
Chân lý Thiền rất đơn giản, gần gũi đâu có gì xa lạ.
Ngay thực tại đây thôi.
Ngay chỗ chúng ta ngồi đây, biết sống trở về là thiền là đạo.
Nhưng do con người quen thêm vào, quen tưởng tượng nên thành ra rắc rối, khó hiểu.
Nếu chúng ta buông bỏ những tưởng tượng thì Thiền rất đơn giản.
Như câu chuyện trà Triệu Châu. Có vị tăng đến chỗ Thiền sư Triệu Châu. Ngài Triệu Châu liền hỏi:
– Ông từng đến đây chăng?
Vị tăng thưa:
– Đã từng đến.
Triệu Châu liền bảo:
– Vậy thì uống trà đi!
Vị tăng khác đến, Sư hỏi:
– Ông từng đến đây chăng?
Vị tăng thưa:
– Chưa từng đến.
Sư cũng bảo:
– Uống trà đi.
Vị viện chủ thấy vậy thắc mắc hỏi:
– Từng đến cũng bảo uống trà đi, chưa từng đến cũng bảo uống trà đi, vậy là sao?
Ngài Triệu Châu liền gọi:
– Viện chủ.
Viện chủ đáp:
– Dạ.
Sư cũng bảo:
– Uống trà đi!
Mới nghe thấy giống như thầy trò đùa chơi, nhưng đó chính là đánh thức cho người học sống trở về ngay thực tại đang hiện hữu, không khởi thêm niệm gì khác.
Ông đã từng đến đây, có mặt tại đây thì còn hỏi gì nữa, uống trà đi là xong.
Vị tăng kia bảo ông chưa từng đến, chưa từng đến vậy ai đang đứng đây?
Đang đứng đây tức là đã đến rồi, mà nói chưa từng đến là ông đang nhớ về chuyện quá khứ hôm qua, hôm kia.
Hiện tại đang đứng đây thì ông đang ở đây, cho nên cũng uống trà đi, là xong.
Vị viện chủ cũng giống như mình, chuyện đến hay chưa đến là việc của người ta, không dính dáng gì tới ông hết.
Gọi thì ông biết dạ, ngay đó đủ rồi khỏi phải hỏi thêm chuyện của người chi nữa, cũng uống trà đi là xong.
Chúng ta thấy các Thiền sư rất thực tế, đang ở đây thì có mặt ở đây, nghĩ cái khác là quên mất thực tại đang hiện hữu gọi là mất mình, là mặt trời bị mây che, cần phải tỉnh lại là xong.
Hòa Thượng Thích Thông Phương.
Trích trong : “THIỀN LÀ SỐNG NGAY THỰC TẠI”.
Được gắn thẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *