Ấn Quang Đại Sư
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật, Tịnh Độ

Bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ chính mình, kiêng giết mới hòng khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết – Trích Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Nếu nói: “Kẻ quan, quả, cô, độc, bần cùng, hoạn nạn, đâu đâu cũng có, sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại chẳng có quan hệ gì với mình? Chẳng phải là đảo lộn chuyện hoãn, gấp, nặng, nhẹ ư?” Đáp rằng: Ông chưa biết nguyên do đức Như Lai dạy con người kiêng giết,…

Xem chi tiết

Hòa thượng Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

[Media] Phương Pháp nghe Kinh – TĐ:234

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:234 – Phương Pháp nghe Kinh MP3 bấm vào Phương Pháp nghe Kinh – TĐ:234 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK – tập, 127 Thời gian từ: 00h44m28s27…

Xem chi tiết

Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền
Hòa Thượng Tịnh Không, Tịnh Độ

Niệm Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền

Pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng là tu chỉ quán. Trong niệm Phật đường thường hay nhắc nhở mọi người “buông xả vạn duyên”, đó là “chỉ”; “đề khởi Phật hiệu”, đây chính là “quán”. Từ đó cho thấy, “chỉ quán” chính là Thiền định. Niệm Phật đâu có phải là không tu Thiền? Thế Tôn ở trong kinh Đại…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không Quí vị cầu Ngài phát tài, đó không phải là sai rồi sao?
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quí vị cầu Ngài phát tài, đó không phải là sai rồi sao?

Vì sao phải đọc sách? Đọc sách chí tại thánh hiền, học Thánh nhân, học hiền nhân. Học Phật chí tại làm Phật. Quí vị xem xem Huệ Năng đại sư lúc gặp Ngũ tổ, lần thứ nhất gặp mặt Ngũ Tổ hỏi ngài, ông đến muốn cầu gì? Ngài trả lời rằng con đến muốn làm Phật, tông chỉ rõ ràng.…

Xem chi tiết

HT Tịnh Không - Tai nạn do con người hay tự nhiên tạo ra đều phải làm một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm!
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tai nạn do con người hay tự nhiên tạo ra đều phải làm một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm!

Ngày nay giải quyết vấn đề xã hội, giải quyết vô lượng vô biên tai nạn do con người tạo ra cũng vậy, tai nạn tự nhiên cũng vậy, đều phải làm một sự chuyển biến to lớn từ trong tâm, đó là nhất định phải thương yêu người đời, đem tâm thương yêu, bảo vệ chính mình mở rộng ra để…

Xem chi tiết

Niệm Phật cũng là Tu Thiền Định - HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Niệm Phật cũng là Tu Thiền Định – TĐ:189

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:189 – Niệm Phật cũng là Tu Thiền Định MP3 bấm vào Niệm Phật cũng là Tu Thiền Định – TĐ:189 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK –…

Xem chi tiết

Tôi mỗi ngày giảng kinh luôn giữ tâm niệm "tri ân - báo ân"
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tôi mỗi ngày giảng kinh luôn giữ tâm niệm “tri ân – báo ân”

Tôi mỗi ngày giảng kinh luôn giữ tâm niệm “tri ân – báo ân”. nếu không có sự giúp đỡ, hộ pháp của Hàn Quán Trưởng [cư sĩ Hàn Anh] chắc chắn tôi sẽ không có ngày hôm nay. Lúc tôi còn trẻ, năm hai mươi sáu tuổi tôi học Phật, trong thời gian này tôi theo học với lão cư sĩ…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Tập cho quen Niệm Niệm không rời Phật – TĐ:185

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:185- Tập cho quen Niệm Niệm không rời Phật MP3 bấm vào Tập cho quen Niệm Niệm không rời Phật – TĐ:185 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK…

Xem chi tiết

Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa – HT Tịnh Không
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] An Trụ rồi sau đó Chuyên sâu một môn – TĐ:178

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không Download TĐ:178- An Trụ rồi sau đó Chuyên sâu một môn MP3 bấm vào An Trụ rồi sau đó Chuyên sâu một môn – TĐ:178 Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa [Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]…

Xem chi tiết

Giết rắn bị hồn rắn theo báo thù
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Giết rắn bị hồn rắn theo báo thù

Hồi lớp 5 tiểu học, tôi sống gần dòng sông Đạm Thủy Đài Bắc. Chúng tôi gồm có ba đứa cùng học chung với nhau. Hai bạn tôi một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Mỗi ngày tan học xong thì chúng tôi rủ nhau đến sông Đạm Thủy bắt cua, bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà…

Xem chi tiết

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa, Thiền Tông

Pháp Ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tại sao chúng sanh lại điên đảo? Vì nhận lầm vô minh là ông chủ nhà, tống khứ trí huệ đi mất. Vô minh đưa ra mệnh lệnh: “Cho việc đúng là sai, cho việc sai là đúng”. Từ trong Thiền Định, gạn lọc tâm tư, trừ bớt tham dục, khiến trí huệ nảy sinh. Người thường thích khởi tâm nóng giận…

Xem chi tiết

Tuyên Hóa pháp ngữ lục
Đạo Phật, HT Tuyên Hóa

Tuyên Hóa pháp ngữ lục

Hòa Thượng Tuyên Hóa Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường Ðại Học Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California Vì sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Ðó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu…

Xem chi tiết