Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Mua cho được tấm vé về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà

Quán Âm Bồ Tát

Bà Hàn là một đại triệu phú ở Đài Loan và Tân Gia Ba. Tài sản của Bà nghe nói phải giựt mình. Thế mà khi ngộ đạo, bà đem hầu hết tài sản ra cúng dường cho người niệm Phật. Bà xây dựng nhiều đạo tràng, bà nuôi hàng trăm Tăng Ni, nuôi tất cả những người đến đạo tràng niệm Phật, không nhận một đồng phí tổn. Bà đem tài sản tính bằng đơn vị bạc triệu đô la mà bà đã khổ công kiếm được suốt đời ra chỉ để mua cho được tấm vé về Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà. Ở Mã Lai, có những người ngộ đạo, họ dốc hết tài sản cả mười triệu đô la để xây đạo tràng, để in Kinh, in tượng Phật, cúng dường cho mọi người niệm Phật.

Một khi đã liễu ngộ đường giải thoát rồi, thì tất cả tiền tài, danh lợi, ơn nghĩa của thế gian trở thành cái chướng ngại đáng kể, trói buộc con người trong luân hồi lục đạo, cho nên họ tìm cách xả bỏ cho hết để tạo phước đức, lót đường về tới cảnh giới Tây Phương. Nhìn thấy những tâm Bồ Tát đó, nghĩ lại những người đi cuốc từng lát đất, làm thuê từng ngày để kiếm từng bữa cơm, mà tâm vẫn cứ hách dịch, vẫn cứ cho cuộc đời này là sướng, là sang, không thèm nghĩ đến cơ giải thoát. Đây không phải là điều đáng thương sao?

Hàn Quán Trưởng thế danh là Hàn Anh, pháp danh là Từ Bổn, là người đã hộ trì HT. Tịnh Không 30 năm, bà sinh ngày 13 tháng 3, nhằm ngày 15 tháng 02 âm lịch năm 1922 (trùng ngày sinh của HT. Tịnh Không theo âm lịch), mất ngày 5 tháng 3, nhằm ngày 27 tháng 1 âm lịch năm 1997, thọ 76 tuổi.

HT. Tịnh Không có đoạn nói: “Hàn quán trưởng có huệ nhãn, chẳng phải là người thường, lần trước pháp sư Hàn Quốc đến đây, nhìn thấy tấm ảnh này, [bảo Hàn quán trưởng là] Quán Âm Bồ Tát tái lai. Bà giao phó công tác hộ pháp cho cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông Lý chẳng phụ lời ủy thác này. Lần đầu tiên Lý cư sĩ đến thư viện ở Ðài Bắc, Hàn quán trưởng tặng cho ông một bộ Tây Phương Tam Thánh, giao Phật Bảo cho ông. Ðến lần thứ hai tặng ông một bộ “Ðại Tạng Kinh”, giao Pháp Bảo cho ông. Sau khi vãng sanh, chúng ta đều đến đây, cũng giao Tăng Bảo cho ông rồi”…

* Từ Bổn – Từ bi vi bổn, phương tiện vi môn.
꧁ ༺ A Di Đà Phật ༻꧂
☆XIN THƯỜNG NIỆM☆

✫¸.•°*”˜˜”*° ­ •✫
✫¸.•°*”˜˜”*°• ­ .✫
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Được gắn thẻ , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *