Đức Phật
Đạo Phật

Mười cách sanh phước

Một số người sống thường gặp nhiều an lạc, mọi điều được thuận lợi, thành công trong việc làm ăn hay học tập một cách khá dễ dàng mà không phải nhọc công hơn nhiều người khác. Có khi người ta cho đó là sự may mắn. Nhưng đối với một người Phật tử chân chánh sẽ hiểu rằng đó chính là…

Xem chi tiết

Nếu không nhờ có Ðịa Tạng Vương Bồ Tát lập lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thì chắc chắn hiện giờ chúng ta vẫn còn đang chịu khổ báo trong các cõi giới của Ðịa Ngục, Ngạ Quỷ và Súc Sanh.
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người chết rồi thì biến thành quỷ

Chúng ta biết được Bà La Môn giáo của Ấn Độ là tu thiền định. Ở trong thiền định sâu thẳm đột phá giới hạn của thời không, họ đã thấy được 28 tầng trời; ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục họ cũng đều xem thấy. Đây là cảnh giới trong định. Cảnh giới trong định, ở trong Phật pháp gọi là…

Xem chi tiết

Đức Phật A Mi Đà Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Người niệm Phật Vãng Sanh về đâu

Người niệm Phật không thể Vãng Sanh. Như chúng ta ví dụ ở trước, trong ly đề hồ có một giọt thuốc độc. Có một chút tự tư tự lợi, tham, sân, si, mạn liền sanh chướng ngại rất nghiêm trọng. Điều này chúng ta không thể không biết. Có một vài hội trợ niệm khi Vãng Sanh, tôi nghe nói những…

Xem chi tiết

Nghi thức trì tụng chú Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm
Tịnh Độ

Sự vô giá của Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm quý giá cỡ nào mà Trí Giả Đại Sư quỳ suốt 18 năm để mong kinh truyền sang Trung Quốc Người đến đô thành lạ, nếu chẳng có bản đồ, thì không sao tránh khỏi lầm đường lạc nẻo. Người đi trong biển khơi diệu vợi, nếu không có kim chỉ nam, thì không dễ gì vượt qua mấy…

Xem chi tiết

Pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào

Ngày trước, người ta mời dùng cơm tôi đều đi, hiện nay thì tôi không dám đi. Nguyên nhân là gì vậy? ở Indonesia hơn một tuần cũng không phải là thời gian dài, ở tại một khách sạn cao cấp nhất. ở Indonesia thì nơi càng cao cấp thì càng lạnh, tôi đã bị cảm lạnh. Còn lúc ăn uống thì…

Xem chi tiết

Phật A Di Đà
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Tâm đắc niệm Phật

Có những người không thừa nhận bản thân không thể tu hành, cảm thấy không thể tu hành dường như là việc đáng xấu hổ. Thật ra nếu không biết tu hành, mà lại giả dạng tu hàng, lại càng đáng xấu hổ hơn. Biết bản thân không biết tu hành không nên cảm thấy xẩu hổ, ngược lại cảm thấy đáng…

Xem chi tiết

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Trở về từ địa phủ

Hoàng Đại Ngôn người Phổ Thành sống nhờ trong quân Quảng Đức (thuộc Giang Nam đông lộ, quản lý xây dựng tại Khang Phủ). Ngày 4/11 năm 1157, Hoàng Đại Ngôn bệnh nặng lâu ngày dẫn đến tim ngừng đập, chết lâm sàng. Lúc này, hồn phách rồi thân thể, ông nghe được tiếng của một cậu bé mặc đồ màu vàng…

Xem chi tiết

Pháp ngữ của hòa thượng Tịnh Không
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Quan tâm đến người bần cùng, chăm sóc người đau khổ

Mặc dù thiên tai hiện tiền mọi lúc mọi nơi, nhưng người có phước báo họ sẽ không chịu đói khát, đến lúc đó tự nhiên họ có thức ăn, luôn có y phục ấm áp. Vì sao? Bởi họ có phước báo. Tu nhân cảm được quả. Đặc biệt là thời đại hiện nay, thiên tai ngày càng nhiều. Khi chúng…

Xem chi tiết

Vãng sanh cực lạc
Giảng kinh, Hòa Thượng Tịnh Không

[Media] Sống trong hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc là thế nào?

Người sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới ở trong búp Sen chưa nở đã thấy thấu suốt nghe thấu suốt, thần thông và đạo lực chẳng khác với Phật cho mấy, mọi người thường nghĩ trong hoa sen nói chung rất mất tự nhiên thiếu tự do, như vậy là sai mất rồi, hoa sen ấy bao lớn, kinh nói…

Xem chi tiết

Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ - Cô giáo Lưu Tố Vân
Cô Giáo Lưu Tố Vân, Lời dạy của đức phật

Vãng Sanh là việc lớn, minh oan là việc nhỏ

Lão Pháp Sư Tịnh Không từ khi nhập môn đến nay, chịu những hủy báng, hãm hại bài bác và sỉ nhục, có lẽ trong Phật giáo từ trước đến nay chưa từng có, đến sau này có hết không thì tôi không dám khẳng định. Nơi đây tôi muốn trích lục vài đoạn của sư phụ Thượng Nhân giảng trong lớp…

Xem chi tiết