Quả báo của tà dâm khiến cả nhà phải đau khổ
Chuyện nhân quả - vãng sanh

Hiện thế báo của tà dâm

(Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn) Người dâm tâm nặng nề sẽ chiêu vời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, người đến tìm tôi trị bệnh rất đông, quán sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết một phần ba là: Bệnh phát sinh do tâm…

Xem chi tiết

Tôn giả A Nan (Ananda) và Đức Phật
Đức Phật, TT Thích Chân Quang

Lòng trung thành tuyệt đối dâng lên đức ân sư của tôn giả A Nan

Kinh xưa còn ghi, lần đó Đề Bà Đạt Đa (Devadatta) cho voi Nalagiri hung dữ uống rượu say rồi thả vào đoạn đường mà Đức Phật đang khất thực. Con voi ấy là một chiến binh khát máu của vua A Xà Thế (Ajatashatru), đã từng phá tan nhiều trận địa, làng mạc và giết vô số người. (Đức Phật với…

Xem chi tiết

Nên "vuốt đầu niệm Phật" cho trẻ trước khi chúng đi ngủ
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Phải nhớ được tiếng niệm Phật của ta là tiếng thứ mấy

Làm sao để niệm đạt đến trình độ có thanh tịnh tâm trong hiện tiền? Một số người bình thường niệm Phật hay hấp tấp, vì trong lúc niệm Phật thấy có nhiều tạp niệm, công phu không sâu, nhiều vọng tưởng, nhiều suy nghĩ, cách rất xa tiêu chuẩn của việc niệm Phật, mà Bồ tát Đại Thế Chí đã dạy…

Xem chi tiết

Bí quyết dưỡng sinh của láo HT Hải Hiền là Trì giới tịnh nghiệp - Thành thật niệm Phật
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Ở thế gian này, tuy bạn được cả thế giới thì có nghĩa gì chứ?

Khi lâm chung có một điều kiện quan trọng, là đầu óc sáng suốt, nếu đầu óc không sáng suốt thì bó tay thôi, cho nên người già bị bệnh mất trí thì không có cách nào đâu. Suốt đời niệm Phật niệm đến cuối đời bị tình cảnh này, thì không thể nắm chắc được vãng sanh. Người già bị bệnh…

Xem chi tiết

Phật thuyết giảng
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Chư Phật báo độ, giáo học vi tiên

“Chư Phật báo độ, giáo học vi tiên”. Tại sao các quốc độ của chư Phật đều tốt đẹp? Nguyên nhân là gì? Không có nguyên nhân nào khác, chính dạy học mà ra, mỗi ngày đều dạy. Phật Thích Ca dạy học, dạy tất cả chúng sanh “lìa khổ được vui”. Khổ từ đâu đến? Khổ từ mê mà đến. Bởi…

Xem chi tiết

Ấn Tổ dạy về cách ăn chay đúng cách
Ăn chay

Ăn chay – không ăn chay

Lúc Phật tại thế chủ trương người phải ăn chay, nhưng điều nầy không bó buộc. Vì sao? Bởi bấy giờ nhiều người thích vị ngon, nếu bắt buộc họ phải ăn chay, e họ không dám xuất gia. Nhân đó lúc bấy giờ Phật có châm chế cho đệ tử thích ăn thịt, Ngài cũng không nói lý do gì. Người…

Xem chi tiết

Ăn chay là chuyện khó làm
Ấn Quang Đại Sư, Lời dạy của đức phật

Sao con không phát tâm ăn chay? con thử nghĩ xem: thịt trên thân con mà cắt ra ăn thì có ăn được hay chăng?

Pháp môn Niệm Phật giống như Như Ý bảo châu, có thể tùy ý con người mà mưa hết thảy báu. Chỉ cần khẩn thiết chí thành niệm Phật, sẽ tự nhiên tội nghiệp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, siêu độ tiên vong (người đời trước đã khuất bóng) đều được vãng sanh Tây Phương, sao chẳng thể nói là “nương…

Xem chi tiết

Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Hựu như dục trị chư bệnh – Lại như muốn chữa các bệnh

Tiếp đó, lại nói: “Hựu như dục trị chư bệnh” (Lại như muốn chữa các bệnh), chúng ta mong chữa trị rất nhiều thứ bệnh khổ trong thế gian, người bệnh rất đáng thương, “đương bị chủng chủng chúng dược”, [nghĩa là] chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ các món dược phẩm. Trong Trung Y, sử dụng dược vật đại khái…

Xem chi tiết

In hình Phật, danh hiệu Phật vào báo chí
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

In hình Phật, danh hiệu Phật vào báo chí

Vì vậy tôi khuyên bảo đồng tu, chúng ta không cần phải lo ngại gì, không nên sợ tạo tội nghiệp, tôi thì thấy không có tội nghiệp, các vị in hình tượng Phật đăng lên các loại báo chí, đăng tải danh hiệu của Phật, danh hiệu của Bồ Tát, chữ càng to thì càng tốt, càng rõ càng tốt. Vì…

Xem chi tiết

Đức Phật ngồi tòa sen
Thiền Tông, TT Thích Chân Quang

Những nghiệp nào được xem là hèn hạ, mất nhân phẩm?

Kẻ nào tạo những nghiệp bỉ ổi, thấp hèn, mất giá trị, mất nhân phẩm sẽ bị đọa làm thú, và ở thân thú vật này họ bị coi thường, khinh rẻ. + Đó là TÀ DÂM, LOẠN LUÂN, phá vỡ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ của xã hội loài người. DỤC VỌNG không biết kiềm chế, không có lý trí hướng dẫn,…

Xem chi tiết

12 Hạnh nguyện của Đức Phật Thích Ca
Hòa Thượng Tịnh Không, Lời dạy của đức phật

Làm phước không chấp tướng là công đức!

Trên đời sống vật chất được tự tại, chúng ta có dư thì hãy giúp người khác. Lúc đó phước đức của bạn liền thêm lớn, công đức cũng lớn. Tu phước mà không chấp tướng thì phước đức biến thành công đức; còn tu phước chấp tướng chỉ mang lại phước đức, không phải công đức. Chấp tướng là chấp ngã…

Xem chi tiết

Muôn vạn kiếp phật sống vì chúng sinh
Đạo Phật, TT Thích Chân Quang

Muôn vạn kiếp phật sống vì chúng sinh

Để có thể tôn kính được Phật ta cũng phải có trí tuệ. Hiểu được Phật, thì ta nói có thể tôn kính được Phật, còn không mình cứ tin kiểu Thần Thánh chung chung thì mình cũng thành những người mê tín. Mà để tin được Phật ta phải học, phải nghe Quý Thầy Cô giảng dạy, phải đọc trong kinh…

Xem chi tiết