Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị, Lời dạy của đức phật

Ngủ nhiều quá thực sự là một cái khó khăn trong lúc mình xả bỏ báo thân

Ý nghĩa chú vãng sanh
Cho nên những người mà muốn vãng sanh mà ít ngủ nó may mắn dữ lắm, nó may mắn cho họ dữ lắm. Có những người, người ta ít ngủ lắm, một ngày người ta ngủ hai ba tiếng là khỏe rồi. Đấy là trường hợp rất tốt cho họ. Tại vì những người này khi mà yếu rồi họ ngủ ít lắm mà thường thường họ tỉnh táo. Còn những người mà nằm xuống là ngủ khì, nằm xuống là ngủ khì thì nên tập lần lần đi. Tập thể dục lại. Để chi? Để thức tỉnh, để tạo thêm cái thời gian thức tỉnh. Nếu mà thức nhiều quá nhiều khi mình xuống sức khỏe nhưng mà ngủ nhiều quá thực sự là một cái chuyện khó khăn trong lúc mình xả bỏ báo thân. Thành ra một thói quen chứ không có gì cả.
Chính vì thế mà mong chư vị phải hiểu là khi người bệnh cần nghỉ thì để cho họ nghỉ. Nếu họ ngủ nhiều quá mình cũng phải tìm hiểu cái giờ nào mà người ta tỉnh táo để báo cho BHN, để BHN nên đến cái giờ nào mà người ta tỉnh táo mới hộ niệm cho người ta được. Nhưng mà cũng kẹt lắm, nhiều khi BHN người ta sắp xếp giờ không được thì sao? Chính vì thế mà cái nào nó cũng có mặt lợi, mặt hại của nó. Ngủ nhiều thì có vẻ sức khỏe ngon ngon đấy. Nhưng mà đến cái giai đoạn hộ niệm lâm chung, chính cái người ngủ nhiều lại thường là người gặp trở ngại, thường rơi vào cái tình trạng gọi là hôn trầm, mê man, thường thường nó là như vậy. Chính vì thế mà trong khi chúng ta niệm Phật ở đây cố gắng tập thức tỉnh.
Hôm trước Diệu Âm đã nói rồi, một là ngồi cho thẳng. Hai là nên niệm ra tiếng, đừng có niệm thầm. Ba nữa là lắng nghe cái tiếng niệm của mình, phải lắng nghe cái tiếng niệm của mình cho được. Cái phương pháp áp dụng hay lắm! Lắng nghe cho được cái tiếng niệm Phật của mình thì khi mà mình không còn cái tiếng niệm Phật của mình nữa, tức là mình coi chừng ngủ gục. Cái trước tiên thường thường là mở mắt ra, thường thường là mở mắt ra đừng có nên nhắm mắt nhiều quá. Tức là áp dụng chiến thuật là 7/3, luôn luôn phải mở thường xuyên. Nếu mà chúng ta nhắm khoảng chừng ba bốn chục giây coi chừng nó rơi vào tình trạng ngủ gục mà không hay. Mà nó rơi vào thường xuyên như vậy đến lúc mà mình muốn vực lại, vực khó lắm, không có giỡn đâu, không có phải là đơn giản đâu. Mà khi nó rơi vào cái tình trạng hôn trầm nặng quá rồi là mình ngủ không biết. Cho nên khi mà đánh cái boong mình thức dậy, tự nhiên con người mình nó khoan khoái, nó tỉnh táo, nó thoải mái vô cùng. Người ta lại tưởng là người ta nhập định rồi mà thực ra không phải! Người ta ngủ gục.
Nhớ là: Ngồi cho thẳng, đừng có ngồi mà cong như thế này. Tức là mình cố gắng mình gượng để cho cái hệ thần kinh ở phía sau nó hoạt động tốt. Cái thứ hai nữa là niệm ra tiếng gọi là cao thinh. Đừng có niệm mà trầm thinh đi, trầm thinh nó không hay. Niệm ra tiếng chứ không cần niệm lớn. Niệm ra tiếng và lắng nghe cái tiếng niệm Phật của mình. Cái thứ ba nữa là nên mở mắt thường xuyên. Ta tập lần đi, tập lần để sau này mình khỏi bị trở ngại. Lúc nằm ngủ chư vị nên tập cái phương pháp của ngài Phi Tích, Diệu Âm thấy hay lắm, đề nghị cho chư vị. Tức là ngài Phi Tích là một vị thiền sư nhưng khi mà ngài ngộ đạo rồi, ngài ngộ qua câu A Di Đà Phật rồi, ngài áp dụng theo phương thức thay vì quán theo hơi thở, gọi là quán sổ tức, ngài lại quán tiếng niệm Phật. Tức là cứ hít vào ngài niệm A Di Đà Phật, thở ra ngài niệm A Di Đà Phật. Vô tình là lúc nào ngài không chết, ngài chưa chết là ngài còn thở. Như vậy là lúc nào ngài nằm xuống là ngài cũng niệm Phật, niệm cho đến lúc thiếp luôn, đến lúc mà ngài quen rồi thì ngài nói là: ”Tôi ngậm Phật để ngủ”. Thì khi mà hơi thở của ngài ngưng rồi thì ngài nói thần thức của tôi vẫn cứ theo câu A Di Đà Phật chứ không theo cái hơi thở là như vậy. Gọi là “Tùy Tức”, tùy tức niệm Phật là theo hơi thở niệm Phật. Cái phương pháp này nó có nhiều cái hay cho chúng ta là lúc chúng ta nằm xuống khỏi phải cầm xâu chuỗi, tại vì cầm xâu chuỗi nó mất công lắm. Mà mình theo hơi thở mình niệm Phật như vậy. Đối với những người mà mất ngủ áp dụng cái phương thức này rất là tuyệt vời, tuyệt vời vô cùng. Tại vì càng thức người ta càng thích. Tại vì lúc đó người ta càng niệm Phật, mà lúc mà người ta niệm Phật như vậy người ta rơi vào giấc ngủ rất là êm đềm. Tại vì trước khi người ta ngủ như vậy người ta niệm câu A Di Đà Phật hay vô cùng. Đây là phương pháp rất là hay. Chư vị áp dụng thử coi. Tức là cứ nằm không cần xâu chuỗi.
Trich:Để Hiểu Thấu Hành Đúng Pháp Hộ Niệm
(Tọa đàm 300)
Lão Cư Sĩ Diệu Âm Minh-Trị giảng lần thứ 2
Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà Brisbane Úc Châu (2017-2018)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *