Chuyện nhân quả - vãng sanh

Nhiều lần được cảm ứng nhờ cúng dường Địa Tạng Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tôi có nhân duyên biết Bồ Tát Địa Tạng đã hai năm, nhưng chính thức biết cúng dường Bồ Tát, chỉ mới có hơn nửa năm trở lại. Vốn cha mẹ tôi theo đa thần giáo, không phân biệt đâu là Phật, đâu là thần, từ sau khi tôi phát tâm cúng dường Đại sĩ, cha tôi gặp những giấc mộng không thể nghĩ bàn, nay xin lược ghi những cảnh mộng đó, cầu tăng thêm tín tâm cho những thiện hữu tri thức hữu duyên:
Thứ nhất, tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình rất nghèo. Gia đình 10 người, chỉ dựa vào sức lao động của một mình tôi, cuộc sống khốn khó thế nào, không nói chắc ai cũng biết. Cha tôi tuổi cao sức yếu, không làm gì được, suốt ngày ngồi buồn rầu lo lắng. Đêm nọ, ông nằm mộng thấy thần thức mình bay qua mấy ngọn núi cao, đang bay như thế, bỗng phát hiện phía trước có một vị trưởng giả mặc đồ xưa, đưa tay kéo thân phụ lại, bảo không được đi về phía trước nữa, đồng thời dùng lời nhẹ nhàng an ủi:
– Gia đình con, sau này sẽ có con cái lo lắng, không nên buồn rầu nữa.
Nói xong đọc một bài kệ, ý nghĩa bài kệ nói sau này nhất định gia đình tôi sẽ khá giả lên, ngoài ra bài kệ còn nói thân phụ tôi sống được 80 tuổi. Đáng tiếc khi giật mình tỉnh giấc ông không còn nhớ rõ…
Thứ hai, trước kia gia đình tôi thuê nhà ở đường Luyện Võ, nhà cửa rất tồi tàn, đã tồi tàn mà giá lại cao, cha mẹ tìm ngôi nhà khác. Lúc đầu tìm được một ngôi nhà ở gần Hồng Môn Tân, mỗi tháng tiền nhà hơn 300 đồng, đầy đủ tiện nghi, nhưng an ninh không tốt, cha tôi do dự không biết có nên dời chỗ ở hay không?
Thấy cha ưu tư do dự, tôi thầm niệm cầu xin với Bồ Tát, xin Đại sĩ từ bi chỉ dạy. Ngay đêm ấy thân phụ nằm mộng, thấy ngôi nhà đó bị đổ ngã trong trận gió mưa dữ dội, cha hiểu ngay ý chỉ của Bồ Tát, quyết định không thuê nữa. Sau đó, nhờ một người bạn giới thiệu nên thuê được một căn nhà mới. Trước đó đã có người đến hỏi thuê với giá cao hơn, nhưng người chủ chưa đồng ý, thế mà thân phụ đến thương lượng một lúc, không ngờ ông ta liền đồng ý, cũng không cần giấy tờ phiền phức, quả thật là kì tích! Việc này nếu không nhờ thần lực không thể nghĩ bàn của Bồ Tát gia hộ, ắt sẽ không được thuận buồm xuôi gió như thế.
Thứ ba, bữa nọ tôi ngồi thưa chuyện với phụ thân, cha kể đêm qua nằm mộng thấy em của cha, tôi thưa:
– Thưa cha! Rất có thể tổ tiên về báo mộng, có thể hiện tại họ còn đọa lạc chưa được ra, nên về báo mộng xin chúng ta siêu độ, vậy cha hãy viết hết tên của tổ tiên ra, con sẽ tụng kinh siêu độ cho họ.
Đêm đó, phụ thân mộng thấy mình đến một nơi, người dân ở đó cách ăn mặc, khuôn mặt không giống người thường, bỗng có người chạy đến nói với phụ thân:
“Xin ông hãy viết tên họ của tổ tiên đưa cho tôi”.
Cha liền viết hết tên họ tổ tiên đưa cho người ấy, người ấy cầm tờ giấy đi liền. Lại có một người đứng bên cạnh nói với cha:
“Vị vừa nãy bảo ông viết tên họ tổ tiên, là nhân vật không thể nghĩ bàn, vị ấy sẽ giúp đỡ tổ tiên ông rất nhiều”.
Sau đó có một người khác đưa cha lên thuyền đi, không biết đi qua những đâu, đi mãi cho đến khi giật mình tỉnh giấc.
Ngày thường tôi luôn trì tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, sau mỗi thời kinh đều hồi hướng công đức cho chúng sinh trong địa ngục ở hằng hà sa thế giới khắp 10 phương, nguyện cho họ diệt trừ vô lượng tội, sớm siêu sinh về Tịnh độ. Tâm tinh thành chí thiết, đều được cảm ứng với lòng đại bi của Bồ Tát.
Ngày 12/02, phụ thân đang nghỉ trưa, bỗng ngửi thấy mùi hương chiên đàn thơm ngát trong gian thờ Bồ Tát, thấy kì lạ, ông ngồi dậy, nhìn lên bàn thờ thấy nhang không còn, song trong phòng tràn đầy mùi hương lạ, mùi thơm vi diệu tinh khiết, không giống như mùi thơm ở nhân gian, rốt cuộc mùi hương này từ đâu đến? Phụ thân không rõ. Sau đó, ông kể lại chuyện này với tôi, biết chắc Đại sĩ thị hiện đến, đáng buồn vì nghiệp chướng của mình quá nặng, không thể tận mắt chiêm ngưỡng thánh dung của Bồ Tát, bỏ lỡ cơ hội, thật đáng tiếc!
Qua lần cảm ứng này, phụ thân bắt đầu kiền thành tín ngưỡng Bồ Tát, cũng nhờ đó mà phân biệt rõ ràng Phật, Bồ Tát và thần, có được nhận thức chính xác.
Cuối cùng, kì vọng chư vị liên hữu đang thực hành pháp môn Tịnh Độ, xem xong chuyện này, từ đây về sau phát tâm cúng dường Địa Tạng đại sĩ, oai thần nguyện lực của Ngài không thể nghĩ bàn, nếu cúng dường Ngài, đời này sẽ được an lạc thù thắng vi diệu, đồng thời chuyển hóa nghiệp xấu ác đã gây tạo, có thể sẽ không bị hoạnh tử.
Người tu Tịnh Độ sợ nhất lúc lâm chung, quả báo khổ ở đời trước xuất hiện đến, nhưng người tu hành cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, sẽ không gặp báo ứng bệnh tật hoạnh tử, vả lại lúc lâm chung còn được nhờ trợ duyên gia bị của Đại sĩ, vãng sinh Cực lạc. Thấy cúng dường Bồ Tát có nhiều lợi ích như thế, tôi thành tâm khuyên chư vị thiện hữu tri thức, ngoài chuyên tâm trì niệm thánh hiệu Phật, nên dành thời gian tụng thêm kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.
(Hà Khải Phồn)
(Trích “Thánh Đức & Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng – Nhiều tác giả”).
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *